Voorstrijken

Voor eender welke sierpleister bevelen wij een voorstrijk aan.

Granokat’plus STP
Primer voor granokat
Samenstelling
Pigmentbevattende, kwartshoudende grondlaag op basis van kaliumhoudend waterglas.
Kleur
Wordt standaard geleverd in witte kleur. Wordt bij bestelling aangepast aan de kleur van de decoratieve eindlaag.
Eigenschappen
Hechtlaag, tegen slagregen bestand. Kan worden toegepast op alle hiervoor geschikte minerale, droge en zuivere ondergronden. Goede doorlaatbaarheid voor waterdamp, niet waterabsorberend, zonder inwendige spanning, vormt geen film. Bevat geen weekmakers en geen solventen, milieuvriendelijk.
Voorbereiding ondergrond
Het oppervlak moet effen zijn en geschikt zijn als ondergrond, het moet kunnen verkiezelen en bovendien zuiver en droog zijn. Loszittende delen van de pleisterlaag moeten worden verwijderd, bijpleisteren indien nodig. Fluateren voor het schilderen in pastel- en volle kleuren op het hele oppervlak, anders alleen op plaatsen waar nieuw werd gepleisterd. De goed voorbereide oppervlakken voorzien van een grondlaag Granokat'plus SV. De meest recente bepalingen van DIN 18363, van VOB deel C en de BFS- toelichtingen die van toepassing zijn op de desbetreffende werkzones moeten strikt worden in acht genomen. In het geval dat er twijfel bestaat aangaande de aard van de ondergrond wordt aanbevolen contact op te nemen met onze technische voorlichtingsdienst.
Verwerken
In functie van de ondergrond, aanbrengen met borstel, kwast of zachte rol. Voor gebruik als grondlaag kan Granokat'plus STP tot 20% verdund worden met Granokat'plus SV, kan onverdund met de rol worden aangebracht. Het gereedschap en toebehoren moeten, na gebruik, onmiddellijk met water worden gereinigd. Goed omroeren voor gebruik. Droogtijd: bij 20°C en een relatieve vochtigheid van 65% is het oppervlak droog na ongeveer 3 uren. Volledig droog en verhard na 24 uren. De droogtijd zal langer zijn bij een lagere temperatuur en bij een hogere relatieve vochtigheidsgraad.
Verbruik
Ongeveer 0,4 kg/m² per laag (als grondlaag) voor een ondergrond zonder structuur. Ongeveer 1,0 kg/m² indien aangebracht met de rol. Om het exacte verbruikte berekenen is het noodzakelijk een proef uit te voeren op de werkelijke ondergrond.
Technische kenmerken
Soortelijk gewicht
ongeveer 1,50 kg/dm3
 
Verpakking
Klaar voor gebruik in emmers van 25 kg. De emmers moeten koel en vorstvrij worden bewaard. Plaatsing in de volle zon moet worden vermeden. In de originele verpakking kan het product minstens 6 maanden worden bewaard. Zodra een emmer geopend wordt moet het product binnen een zo kort mogelijke tijd worden verwerkt.
Afvalverwerking
Enkel de emmers die volledig leeg zijn zullen worden teruggenomen. In gedroogde toestand kunnen resten van het product verwerkt worden in overeenstemming met de afvalcode EAK 08 01 12.
Classificatie

VOS-EU-grenswaarde voor dit produkt (cat A/c WB) : 30 gr/L
Dit produkt bevat maximum 30 gr/L VOS
 
 
Granol’plus STG
Grondlaag voor kunstharsgebonden pleisters.
Toepassingsgebied
Granol’plus STG wordt gebruikt als voorbehandeling voor alle kunstharsgebonden afwerklagen en voor met kunsthars verbeterde minerale dunlagige pleisters voor binnen en buiten.
Samenstelling
Granol’plus STG is een watergedragen dispersie op basis van kunstharsen met pigmenten, kwartszanden, inerte vul- en hulpstoffen.
Kleur
Wit is de standaardkleur in voorraad. Granol’plus STG wordt op bestelling ingekleurd naar dezelfde kleur van de afwerkpleister .
Granol’plus STG is beschikbaar in alle kleuren van onze kleurenkaart. Speciale kleuren kunnen op aanvraag uitgewerkt worden. Voor het gevelisolatiesysteem zijn kleuren met een helderheidswaarde minder dan 20% verboden.
Kleurverschillen tussen een kleurstaal en de werkelijk uitgevoerde werken kunnen steeds optreden en zijn toe te schrijven aan de natuurlijke grondstoffen en de weersomstandigheden.
Eigenschappen
Granol’plus STG is een grondlaag voor kunstharsgebonden gevelpleisters.
Voorbereiding ondergrond
De ondergronden moeten glad, rein en droog zijn.
Losse delen zullen worden verwijderd en oneffenheden uitgevlakt.
In geval van onzekerheid over de drager gelieve onze technische diensten te raadplegen.
Verwerken
Granol’plus STG kan met kwast, borstel of verfrol worden aangebracht.
Granol’plus STG kan naargelang de ondergrond tot 10% met rein water verdund worden.
De vers aangebrachte grondlaag moet beschermd worden tegen slagregen en te snelle uitdroging.
Vooral bij direkte zon- of windinslag moeten voorzorgen genomen worden (bv. Het beschermen van de gevel met zeilen).
Bij een omgevings- en ondergrondstemperatuur onder de +5° C of hoger dan +30° C Granol’plus STG niet gebruiken.
Gereedschap na gebruik goed reinigen met water. Vensters, vensterbanken, dorpels, plinten e.a. goed afschermen.

Afwerking:
Afwerking na 8 tot 24 uren droogtijd naargelang de temperatuur en luchtvochtigheid met een geschikte eindlaag uit het Granol gamma.
Verbruik
± 0,2 - 0,3 kg/m² bij elke laag op een gladde ondergrond.
Voor een exact verbruik kan men op elke werf een proefoppervlak instrijken.
Technische kenmerken
Dichtheid
1,7 kg/dm³
 
Verpakking
Granol’plus STG is verpakt in plastieken emmers van 12,18 en 20 kg.
De houdbaarheidstermijn in de originele gesloten verpakking beschermd tegen vorst en hitte bedraagt 12 maanden.
Geopende emmers snel verwerken.
Opmerking
Niet te behandelen vlakken moeten beschermd worden tegen spatten.
Het vermengen met bindmiddelen en of andere toeslagstoffen is verboden.
Verwerking moet voldoen aan de bepalingen van de veiligheidsvoorschriften.
 
Classificatie
VOS-EU-grenswaarde voor dit produkt (cat A/c WB) : 30 gr/L
Dit produkt bevat maximum 30 gr/L VOS
 
Voorbereiding mengsel
Gebruiksklaar product.
Goed omroeren voor gebruik.
 
 

 

 

Granosil’plus STF
Grondlaag voor siliconenpleisters.
Toepassingsgebied
Granosil’plus STF is een grondlaag voor alle siliconengebonden sierpleisters geschikt voor alle minerale dragers, buiten.
Samenstelling
Granosil’plus STF is een watergedragen dispersie op basis van siliconenharsen met pigmenten, inerte vul- en hulpstoffen.
Kleur
Wit is de standaardkleur in voorraad. Granosil’plus STF wordt op bestelling ingekleurd naar dezelfde kleur van de afwerkpleister.
Beschikbaar in alle kleuren van onze kleurenkaart. Speciale kleuren kunnen op aanvraag uitgewerkt worden. Voor het gevelisolatiesysteem zijn kleuren met een helderheidswaarde kleiner dan 20% verboden.
Kleurverschillen tussen een kleurstaal en de werkelijk uitgevoerde werken kunnen steeds optreden en zijn toe te schrijven aan de natuurlijke grondstoffen en de weersomstandigheden.
Eigenschappen
Granosil’plus STF is de grondlaag voor siliconengebonden sierpliesters Granosil KR/RP.
 
Voorbereiding ondergrond
De ondergronden moeten glad, rein en droog zijn. Losse delen zullen verwijderd worden en oneffenheden uitvlakken. Niet gebruiken op ondergronden die reeds voorbehandeld zijn met elastische dispersies als verven, hydrofugeermiddelen.
In geval van onzekerheid over de drager gelieve onze technische diensten te raadplegen.
Verwerken
Kan met kwast, borstel en wollen verfrol worden aangebracht. Kan naargelang de ondergrond tot 10% met water verdund worden.
Goed omroeren voor gebruik.
De vers aangebrachte grondeerlaag moet beschermd worden tegen slagregens en te snelle uitdroging. Vooral bij directe zon- of windinslag moeten voorzorgen genomen worden (vb. Het beschermen van de gevel met zeilen).
Bij een omgevings- en ondergrondstemperatuur onder de +5° C of hoger dan +30° C Granosil’plus STF niet gebruiken. Gereedschap na gebruik goed reinigen met water. Vensters, vensterbanken, dorpels, plinten e.a. goed afschermen.
Afwerking:
Na 8 tot 24 uren droogtijd naargelang de temperatuur en luchtvochtigheid, met een siliconengebonden sierpleister van het Granol-gamma.
Verbruik
± 0,2 – 0,3 kg/m²
Technische kenmerken
Densiteit:
1,79 kg/dm³
 
Verpakking
Granosil’plus STF is, verpakt in plastieken emmers van 12,18 en 25 kg.
De houdbaarheidstermijn in de originele verpakking beschermd tegen vorst en hitte bedraagt 12 maanden. Geopende emmers snel verwerken.
Opmerking
Niet te behandelen vlakken moeten beschermd worden tegen spatten. Het vermengen met andere toeslagstoffen is verboden.
Verwerking moet voldoen aan de bepalingen van de veiligheidsvoorschriften.
Classificatie
VOS-EU-grenswaarde voor dit produkt (cat A/c WB) : 30 gr/L