Wapeningspasta

Granol'therm Armax
Organische wapeningspasta - vezelversterkt.
Toepassingsgebied
Granol'therm Armax is een wapeningspasta die onbrandbare vezels bevat en die wordt toegepast voor het bepleisteren van isolatiepanelen uit polystyreen met ingewerkt wapeningsnet. Granol'therm Armax wordt eveneens gebruikt als onderlaag voor alle organische sierpleisters. Granol'therm Armax heeft een verhoogde schokbestendigheid en is flexibel.
Granol'therm Armax is een product met verbeterde brandbestendigheid. Buiten te gebruiken.
Samenstelling
Granol'therm Armax is een product op basis van kunststofharsen in waterige oplossing, vulstoffen, vezels en specifieke additieven.
Kleur
Beige
Eigenschappen
Granol'therm Armax is een gebruiksklare uitvlakpasta, vezelversterkt, gebruikt voor het bepleisteren van isolatiepanelen uit polystyreen.
Granol'therm Armax heeft een hoge flexibiliteit en impactresistentie.
Voorbereiding ondergrond
De ondergronden dienen proper, stofvrij en droog te zijn. Gedurende het aanwenden en drogen van het product mag de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de ondergrond niet lager zijn dan +10°C of hoger dan +30°C. Granol'therm Armax mag niet aangebracht worden in volgende voorkomende gevallen:

-Horizontale of schuine oppervlakken van minder dan 45° blootgesteld aan regen.
-in geval van regen of mist.
-op natte of drogende ondergronden.
-op bevroren of dooiende ondergronden.
Verwerken
Aanbrengen op isolatieplaten uit polystyreen met behulp van een inox plakspaan tot een dikte van ongeveer 2,5mm. In deze natte laag een Granol'therm AGF wapeningsnet aanbrengen. Na volledige uitdroging van de eerste laag wordt een tweede laag Granol'therm Armax aangebracht. De afwerkingslagen worden uit het CANTILLANA organische sierpleister gamma gekozen, met uitzondering van gesolvateerde pleisters.
Verbruik
1.5kg/m² per mm dikte.
4-5 kg/m² als wapeningslaag
Technische kenmerken
Dichtheid
± 1,7
 
PH
8,5
 
Drogestof
± 80%
 
Droogtijd
48 à 72 uur
 
Verpakking
Granol'therm Armax zit in plastic emmers van 25kg.
De houdbaarheidstermijn in de originele verpakking beschermd tegen vorst en hitte bedraagt 12 maanden.Opmerking
Geen toxisch product volgens de richtlijn 91/155/EWG. De uitharding van de pleisters op waterbasis is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, vochtigheidsgraad en luchtcirculatie. De uithardingstijd wordt zeer traag indien de relatieve vochtigheidsgraad boven de 70% uitstijgt. Als dit naar 100% gaat kan geen uitharding plaatsvinden. Omgekeerd zal de uitdroging versnellen bij verhoogde temperatuur en luchtcirculatie.
Voorbereiding mengsel
Mengen met spatel om de plasticiteit van het materiaal te garanderen. (geen mechanische menger)
 

 


 

Granol'therm Armax RS
Organische wapeningspasta, vezelversterkt met hoge bescherming tegen vochtig en koud weer.
Toepassingsgebied
Granol'therm Armax RS wordt toegepast voor het bepleisteren van isolatiepanelen uit polystyreen met ingewerkt wapeningsnet. 
Granol'therm Armax RS wordt eveneens als onderlaag gebruikt.
Granol'therm Armax RS wordt gebruikt voor de uitvoering tijdens de natte en koude seizoenen.
Samenstelling
Granol'therm Armax RS is een product op basis van kunststofharsen in waterige oplossing, vulstoffen, vezels en specifieke additieven.
Eigenschappen
Granol'therm Armax RS is een gebruiksklare uitvlakpasta, gebruikt voor het manueel of machinaal bepleisteren van isolatiepanelen uit polystyreen en het inwerken van een wapeningsnet of profielen. Granol'therm Armax RS heeft een hoge impactresistentie.
Toepasbaar vanaf +1°C tot +10°C en in vochtige omstandigheden. De relatieve vochtigheid mag niet 95% overstijgen.
Voorbereiding ondergrond
De ondergronden dienen proper, stofvrij en droog te zijn.  
Granol'therm Armax RS mag niet aangebracht worden in volgende voorkomende gevallen:

-Horizontale of schuine oppervlakken van minder dan 45° blootgesteld aan regen.
-op natte of drogende ondergronden.
-op bevroren of dooiende ondergronden.
Verwerken
Aanbrengen op isolatieplaten uit polystyreen met behulp van een inox plakspaan tot een dikte van ongeveer 2,5mm. In deze natte laag een wapeningsnet aanbrengen met maasgrootte 4x4 mm. Na volledige uitdroging van de eerste laag wordt een tweede laag Granol'therm Armax RS aangebracht. De afwerkingslagen worden uit het CANTILLANA organische sierpleister gamma gekozen, met uitzondering van gesolvateerde pleisters.
Bij een omgevings- en ondergrondtemperatuur onder +1°C of boven +10°C Granol'therm Armax RS niet gebruiken. De relatieve vochtigheid mag niet 95% overstijgen. Deze omstandigheden moeten minstens 4 uur behouden worden. Granol'therm Armax RS vormt een beschermingsfilm snel na het aanbrengen waardoor het bescherming biedt tegen regen en vrieskou (tot -5°C) na 4 tot 6 uur afhankelijk van de weersomstandigheden.
Niet aanbrengen bij temperaturen boven +10°C of in geval van direct zonstraling, zodoende zal de uitdroging niet ideaal verlopen.
Granol'therm Armax RS is volledig hard na ongeveer 2 weken.

Gereedschap goed reinigen met voldoende water na gebruik.

Vensters, vensterbanken, dorpels, plinten, e.d. goed afschermen.
Verbruik
1.5kg/m² per mm dikte.
4-5 kg/m² als wapeningslaag
Technische kenmerken
Dichtheid
± 1,7
 
PH
8,5
 
Drogestof
± 80%
 
Droogtijd
48 à 72 uur
 


Verpakking
Granol'therm Armax RS zit in plastic emmers van 25kg. De houdbaarheidstermijn in de originele gesloten verpakking beschermd tegen vorst en hitte bedraagt 6 maanden. Geopende emmers snel verwerken. Het product moet gebruikt worden tijdens de lopende winter.


Opmerking
Geen toxisch product volgens de richtlijn 91/155/EWG. De uitharding van wapeningspasta op waterbasis is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, vochtigheidsgraad en luchtcirculatie. Elke vochtindringing in de drager dient te worden verhinderd. Het toevoegen van hulpstoffen is niet toegestaan. Granol'therm Armax en Granol'therm Armax RS mag nooit met elkaar gemengd worden.
Het is afgeraden éénzelfde gevelvlak met Granol'therm Armax en Granol'therm Armax RS uit te voeren.
Voorbereiding mengsel
Mengen met spatel om de plasticiteit van het materiaal te garanderen. (geen mechanische menger)