Uitvlakpasta's

Glad begonnen is half gewonnen! Met onze uitvlakpasta’s worden uw muren geëgaliseerd.

Ragrefix
Uitvlakpasta voor binnen en buiten
Toepassingsgebied
Ragrefix vermengd met cement is geschikt voor binnen en buiten op een ondergrond van:
- hydraulisch pleisterwerk - gewoon beton of lichtgewicht beton van geëxpandeerde kleigranulaten of schist,
- metselwerk van baksteen, kalkzandsteen, betonblokken, …
Eigenschappen
Ragrefix is een pasta die gemengd wordt met cement of gips, voor het uitvlakken en herstellen van muren binnen en buiten.
Ragrefix kan reeds na 48 uur afgewerkt worden met de geschikte bekleding.
Verbruik
0,8 kg/m² Ragrefix per mm dikte (1,6 kg/m² mengsel per mm dikte)
Technische kenmerken
Granulometrie:
0-0,5 mm
 
Droge volumemassa:
1,5
 
pH:
± 8,5
 
Open tijd:
4 tot 6 uren
 
Droogtijd bij 20 °C en 65 % RV:
24 uren
 
Hechtsterkte (op beton):
≥ 0,3 MPa
 
 

 

 


 

Scolofax
Kunstharsgebonden uitvlakpasta
Toepassingsgebied
Scolofax is een onderlaag voor het uitvlakken en bepleisteren van buitenmuren zonder dat de bestaande bekleding moet verwijderd worden.
Scolofax kan rechtstreeks aangebracht worden op:
- kunstharsgebonden sierpleisters, verven.
- beton
- hydraulische pleisters
Scolofax is niet geschikt voor gipsgebonden dragers.
Eigenschappen
Scolofax is een gebruiksklare vezelversterkte pasta voor het uitvlakken en bepleisteren van muren zonder het verwijderen van de bestaande bekleding voor het aanbrengen van een kunstharsgebonden eindafwerking.
Verbruik
± 1,5 kg/m² per mm dikte.
Technische kenmerken
Kleur:
gebroken wit
 
Droge materie:
± 80 %
 
Droge volumemassa:
± 1,6
 
pH:
9,3
 
Pleisterdikte:
0 tot 3 mm
 
Hechtsterkte (op beton):
≥ 0,3 MPa
 
Wachttijd voor afwerking:
48 tot 72 uur