Beschermings- en reinigingsproducten

Beschermings- en reinigingsproducten houden uw gevel smetvrij.

Antimoss
Mosverdelgend en schimmelwerend, voorkomt en herstelt, in waterige oplossing.
Toepassingsgebied
Antimoss wordt aangewend als een schimmelwerend product voor daken, gevels, muren en vloeren.
Antimoss wordt toegepast op alle bouwmaterialen (leien, dakpannen, vezelcement platen, shingles, natuursteen, plamuur, baksteen, plaaster, beton, crepis pleisterkalk, dikke plastic bekleding, hout) en vernietigt de geïnfiltreerde en zich verder ontwikkelende micro-organismen (algen van alle soorten, korstmos, groene afzetting). De plantaardige parasieten worden in enkele dagen tijd vernietigd door de invloed van regen en wind.
Eigenschappen
- Moet niet afgespoeld worden                                        
- Niet bijtend
- Zeer gemakkelijke toepassing                                      
- Voorkomend en herstellend
- Ideaal voor alle ondergronden     
- Zwakke geur
- Zeer grote doeltreffendheid
- Zeer grote bestendigheid, meer dan 2 jaar (afhankelijk van de klimatologische omstandigheden)
 
Verwerken
Verdunning :
Curatief: Kan zuiver gebruikt worden. 
Preventief: 1 liter Antimoss verdunnen met 6 liter water.

Aan te raden werktuigen bij het aanbrengen : Borstel, rol, verstuiver.
Werkwijze : Antimoss aanbrengen tot de ondergrond verzadigd is. Laten inwerken. Indien de micro-organismen in een dikke laag aanwezig zijn, een mechanisch gereedschap gebruiken om deze te verwijderen. Oppervlakken, welke op deze manier behandeld zijn zullen binnen enkele weken terug een proper uitzicht hebben.
Duur van de behandeling : Het gaat hier om een doordrenkende behandeling van de ondergrond.
Omgevingstemperatuur : Van 5 tot 30°C. Bij de uiterste temperaturen rekening houden met mogelijks verminderde doeltreffendheid van het product.
Tussentijd tussen opeenvolgende behandelingen : Om de 2 jaar dient de behandeling hernieuwd te worden.
Nabehandeling
Na elk gebruik dienen de voorwerpen onmiddellijk in ruim water gereinigd te worden.
Verbruik
200 tot 300 ml/m²
Technische kenmerken
pH
7
 
Groene doorzichtige vloeistof.
 
 
Niet vorstvast, maar zelf herstellend
 
 
Soortelijke Massa
0.995 g/cm³ bij 20°C
 
Vlampunt
Onontvlambaar
 Verpakking
Beschikbaar in bidons van 5 of 20 liter.
De houdbaarheidstermijn in de originele verpakking beschermd tegen vorst en hitte bedraagt 12 maanden.
Opmerking
Bescherming van de oppervlakten : Vermijd het besproeien op de planten in de omliggende omgeving.
Bescherming van de gebruiker : Bij contact met de huid en het gelaat, onmiddellijk met overvloedig water wassen en afspoelen.
Gebruikte verpakking : Moeten volledig leeg zijn. Na het reinigen met een afdoend detergent kunnen deze opnieuw gebruikt worden. Niet gebruikt produkt dient naar de daartoe aangewezen plaats gebracht te worden (containerpark). De verpakking kan vernietigd worden als niet gevaarlijk afval, onder de volledige verantwoordelijkheid van de eigenaar van dit afval. Resten nooit in afvoer of waterlopen gieten. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bij inname van het produkt, niet doen braken, onmiddellijk een dokter raadplegen, toon de verpakking en/of het etiket. Het dichtsbijzijnde anti-gif centrum contacteren.
Telefoon Anti-gifcentrum 070 245 245
 

 


 

Enzy-Clean
Reinigingsmiddel voor vervuiling van organische oorsprong.
Toepassingsgebied
Enzy-Clean is een vloeibaar, milieuvriendelijk en biologisch reinigingsmiddel op basis van enzymen. Het verwijdert alle vervuiling en aanslag van organische oorsprong. Enzy-Clean is het ideale reinigingsmiddel voor alle buitenoppervlakken.
Enzy-Clean aanbrengen en verder hoeft u niets te doen. De enzymen en de natuur doen het werk voor u.

Afhankelijk van de graad en aard van de vervuiling/verontreiniging wordt het maximale resultaat reeds na enkele weken bereikt.

Enzy-Clean kan worden gebruikt op: 
•  Platte en hellende daken: leien, pannen, golfplaten, riet, roofing, enz.
•  Gevels: baksteen, beton, bepleistering, crepi, hout, enz. al dan niet geschilderd
•  Terrassen/opritten: klinkers, plavuizen, tegels, tropisch harthout, enz.
•  Ornamenten/tuinbeelden: terracotta, beton, kunststof, natuursteen, arduin, enz. 
•  Blauwe hardsteen (arduin): dorpels, grafzerken, enz. 
•  Tuinmeubels: teak, kunststof, metaal, enz. 
 
Voorzichtigheid is geboden wanneer het product wordt aangebracht of gespat op bepaalde soorten poederlak. Het product eerst testen op een onzichtbare plaats.
Kleur
Groene vloeistof.
Eigenschappen
• Biologisch afbreekbaar: 97% in 14 dagen (OECD 302B test)
• Milieuvriendelijk.
• Langdurige werking.
• Eenvoudig en zuinig in gebruik.
• Werkt preventief.
Verwerken
Enzy-Clean wordt verdund met water in een verhouding van 1:1 tot 1:5. Breng de vloeistof bij voorkeur op een droge of licht vochtige ondergrond aan met een sproeier, gieter of lage druk. Doe verder niets, de enzymen in Enzy-Clean doen het werk. Na korte tijd is de vervuiling verdwenen. Niet verwerken bij een omgeving- en ondergrondtemperatuur < 8°C en wanneer er regen kan verwacht worden binnen 24 uur. Niet verwerken bij hoge temperaturen en in volle zon. Enzy-Clean is een geconcentreerd product dat in functie van de graad van vervuiling kan
worden verdund met water:
•  Ernstige vervuiling: 1 L verdunnen met 1 L water en ruim aanbrengen op het te behandelen
oppervlak.
•  Normale vervuiling: 1 L verdunnen met 2 L water en ruim aanbrengen. 
•  Lichte vervuiling: 1 L verdunnen met 3 L water en ruim aanbrengen.
•  Preventief: 1 L verdunnen met 5 L water en ruim aanbrengen.
 
Verbruik
± 10m² met 1 liter verdund product naar gelang de vervuiling.
Verpakking
Verpakking: bidon van 5 liter.
Houdbaarheid: 3 jaar. Bewaren op een koele (maximum 20°C) en vorstvrije plaats.
 

 


 

Facaclean
Gevelreiniger voor gevels in steen, marmer, hydraulisch pleisterwerk, organische sierpleisters, verven ...
Toepassingsgebied
Dit product reinigt en verwijdert atmosferische vervuiling van het type "koolstofoxiden" die zich bevindt op een zeer grote verscheidenheid aan ondergronden (steen, marmer, beton, alle pleisters, gewassen steenslag, geverfde oppervlakken, organische sierpleisters, enz.).
Verpakking
Bidon 20 Liter. De houdbaarheidstermijn in de originele gesloten verpakking beschermd tegen vorst en hitte bedraagt 12 maanden.
Facafuge
Vochtwerende waterige vloeistof op basis van poly siloxaan hars en silanen, legt geen film.


Verpakking 
Verpakt in bussen van 20L 

Pallet van 480L (24 stuks)

Facastrip Aqua
Verf afstrip product op waterige basis