Voorbereiding ondergrond

Een goede voorbereiding verhindert een te snelle uitdroging en verzekert een optimale hechtkracht.

Betolatex
Hars voor hechting en waterdichting van mortels en pleisters.

Toepassingsgebied
Betolatex is geschikt als hulpstof voor:
- cementgebonden aanbrandlagen waarvan een goede hechting wordt verwacht.
- cementdekvloeren / cementpleisters met een hoge weerstand, zowel voor binnen als voor buiten.
- duurzame en waterafstotende voegen.
- raaplaag voor hechtpleisters.
- waterdichte cementbepleistering voor zwembaden en bekkens, zowel met zoet als zeewater.
- harde kalkpleisters met gereduceerde wateropname.
- het verbeteren van de mechanische -en hechteigenschappen van cementgebonden dekvloeren, pleisters en dunne egalisatielagen.
- voegen van vloerplaten en prefab-elementen.
- het verstevigen van mortels (aan te brengen in dunne lagen).
 
Samenstelling
Betolatex is een verzepingsstabiele melkachtige dispersie zonder weekmakers op basis van copolymeren met een hoog vast stof gehalte.
Kleur
Wit
Eigenschappen
Betolatex:
- heeft een plastificerend effect wat zorgt voor een makkelijkere verwerking van de mortel/pleister.
- zorgt ervoor dat de mortel het benodigde vocht langer ophoudt, een soort van interne curing.
- verhoogt de treksterkte en de hechting van de mortel.
- verhoogt de waterdichtheid van de mortels / pleisters waaraan toegevoegd.
- verhoogt de druk -en buigtreksterkte waardoor minder slijtage optreedt.
- verhoogt de weerstand tegen vorst / dooicycli, atmosferische omstandigheden, verdunde zuren, oliën en zoutoplossingen.
- blijft stabiel bij veroudering.
- kan gebruikt worden in combinatie met alle cementen en kalk -en gipspleisters.
- vermindert de kans op scheuren.
Voorbereiding ondergrond
De ondergrond moet vrij zijn van oliën, vetten of andere onzuiverheden die de hechting negatief kunnen beïnvloeden.
Loszittende of afbrokkelende delen, stof of cementhuid dienen verwijderd te worden en eventueel hersteld te worden.
Voor het aanbrengen de ondergrond goed voorbevochtigen. Vermijd waterstagnatie bij het aanbrengen.
Zowel de temperatuur van de ondergrond als de omgevingstemperatuur mogen niet lager zijn dan +5 °C en niet hoger dan +30 °C.
Nabehandeling
De vers aangebrachte mortel beschermen tegen regen of te snelle uitdroging (hitte en tocht) d.m.v. gepaste nabehandelingsmethode.
Het gebruikte gereedschap reinigen met water.
Na uitharding kan het uitgeharde materiaal enkel mechanisch verwijderd worden.
Verbruik
- Als hechtbrug: Betolatex toegevoegd bij het aanmaakwater: 1 deel Betolatex voor 1 deel water. Lagere concentraties, zijnde 1 deel betolatex voor 2 à 3 delen water zijn mogelijk, afhankelijk van het type ondergrond. Echter, voor een optimale hechting, bij voorkeur 1 deel cement/ zand (1:1) toevoegen voor 1 deel aanmaakvloeistof. Vervolgens de aanmaakvloeistof mengen met de eventuele droge stoffen opdat een borstelbare massa wordt bekomen. Het mengsel met een harde borstel intensief in de ondergrond borstelen zodat de poriën goed gevuld zijn. De volgende laag dient steeds nat-in-nat te worden aangebracht op de hechtbrug. Verbruik Betolatex bedraagt ± 100 à 300 g/m².
- als additief bij het aanmaakwater voor hechtende dekvloeren, in combinatie met een vooraf aangebrachte hechtbrug: 1 deel Betolatex voor 3 delen water. Verbruik ± 40-50 g/m²/mm laagdikte.
- als additief bij het aanmaakwater voor zwevende dekvloeren: 1 deel Betolatex voor 4 delen water. Verbruik ± 30-40 g/m²/mm laagdikte.
- als additief bij het aanmaakwater voor raapspecie voor pleisters: 1 deel Betolatex voor 1 deel water. Verbruik ± 220-230 g/m²/mm laagdikte.
- als additief bij het aanmaakwater voor pleistermortel: 1 deel Betolatex voor 2 à 4 delen water, afhankelijk van de beoogde waterbestendigheid.
Verbruik ± 50-80 g/m²/mm laagdikte.
- als additief bij het aanmaakwater voor voegmortels: 1 deel Betolatex voor 2 à 3 delen water.
Technische kenmerken
Densiteit
± 1kg/l
 
Vaste stof gehalte
38-40%
 


Verpakking
Betolatex is verpakt in bussen van 5 L.
De houdbaarheid bedraagt 12 maanden, na productiedatum in originele, verzegelde, ongeopende en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C.

Opmerking
- Betolatex als aanbrandlaag nooit puur gebruiken.
- De mortel altijd nat in nat aanbrengen op de aanbrandlaag.

Voorbereiding mengsel
Voeg Betolatex toe aan het aanmaakwater.
Meng aanmaakwater met droge stoffen gedurende 2 - 3 minuten (bvb met een betonmolen of elektrische menger) tot een homogene en klontervrije massa wordt bekomen.
 

 


 

Cera'fix® DC
Alkalibestendige ontkoppelingsmat onder tegelwerk.
Toepassingsgebied
Cera'fix® DC is een ontkoppelingsmat waarop tegels kunnen worden verlijmd. Deze mat wordt ingezet voor:
-Ontkoppelen van werkende vloeren, onder betegeling.
-Ideaal voor renovaties omwille van kleine laagdikte.
-Geschikt voor binnentoepassing. Tevens buiten toepasbaar onder voorwaarden.
-Het betegelen van ondergronden, bestaande uit verschillende materialen.
-Het verlijmen van grootformaat tegels op vloeren met vloerverwarming.
Systeembestanddelen
Bijhorende verlijmingsproduct:
-Cera'fix® Supraflex: Zeer flexibele dunbedtegellijm met verlengde open tijd en beperkte afglijding voor verlijming van keramische tegels, conform klasse C2TE S1 volgens EN 12004.
-Voor andere gelijkaardige producten, raadpleeg de technische dienst van Cantillana.
Samenstelling
Gewapend en scheurbestendig gelamineerd polyethyleen membraan met aan beide zijden voorzien van een speciaal vliesweefsel.
Kleur
Wit.
Eigenschappen
-Hoge scheurbestendigheid.
-Hoge dampdichtheid, fungeert als dampscherm.
-Geringe laagdikte.
-Alkalibestendig.
-Zonder noppen: minder lijmverbruik.
-Zeer lage VOS uitstoot.
Voorbereiding ondergrond
De ondergrond moet proper en gezond zijn; ontdaan van alle niet hechtende delen zoals olie- en vetsporen, cementhuid, curing en alle bestanddelen die de hechting van de lijmmortel nadelig kunnen beïnvloeden.
Oneffenheden, gietgallen, bramen of uitsteeksels dienen voorafgaandelijk te worden uitgevlakt met producten uit het Betoreno®-, Cement'in®-, Nivosol-, of Gyps'in®- gamma, afhankelijk van het type ondergrond.

Geschikte dragers zijn minerale ondergronden, bijvoorbeeld beton, lichtgewicht beton, cementgebonden pleisters en dekvloeren, volvlak metselwerk, oude harde keramische betegeling. Tevens vochtgevoelige ondergronden zoals gipskartonplaten, gipsvezelplaten, gipspleisters, anhydrietgebonden dekvloeren.

Een geschikte primer dient te worden aangebracht, indien van toepassing (raadpleeg de technische fiche van Cera'fix® Flex / Cera'fix® Supraflex / Aqua'block® DS-1K / Aqua'block® DS-2K).

Het restvocht, gemeten met CM-methode, mag volgende waardes niet overschrijden:
Cement dekvloer: 2 %
Anhydriet dekvloer: 0,5 %
Anhydriet dekvloer, verwarmd: 0,3 %
Verwerken
De nodige stroken worden vooraf met een mes, of schaar, op maat afgesneden. De lijmmortel wordt met een lijmkam, vertanding 4 mm, over het totale oppervlak van de te behandelen ondergrond aangebracht. De ontkoppelingsmat wordt vervolgens in het verse mortelbed geplaatst en aangedrukt door middel van de vlakke zijde van de lijmkam. Een overlapping van minstens 8 cm dient in acht te worden genomen. De tegels kunnen vervolgens zonder voorstrijkmiddel worden verlijmd door middel van een gepaste tegellijm.
De toepassing van een geschikte primer kan nodig zijn, in functie van het type ondergrond en verlijmingsproduct.
De aanwijzingen vermeld in de technische fiches van het verlijmingsproduct, dienen te worden nageleefd.
Verbruik
1.08 m per m² (rekening houdende met een overlap van 8 cm).
Technische kenmerken
Dikte
0.7 mm
 
Breedte
1 m
 
Gewicht
200 g/m²
 
Treksterkte in langsrichting volgens EN 12311-2A
463 N/50 mm
 
Treksterkte in dwarsrichting volgens EN 12311-2A
372 N/50 mm
 
Rek in langrichting volgens EN 12311-2A
21%
 
Rek in dwarsrichting volgens EN 12311-2A
20%
 
Verpakking
Cera'fix® DC: 1m x 30m, 1 rol per doos (35 rollen/pallet).

De houdbaarheid bedraagt 24 maanden, na productiedatum in originele, verzegelde, ongeopende en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C.
Opmerking
-Cera'fix® DC eventueel tijdelijk beschermen tot de afwerking met de harde bescherming heeft plaatsgevonden, teneinde beschadiging van het ontkoppelingsmembraan te vermijden.
-Cera'fix® DC niet toepassen op gevels, vloerverwarming in werking of ondergronden op basis van bitumen.
-Niet toepassen in zwembaden of waterreservoirs.
-Buiten in combinatie met een ontkoppelingssysteem of op een goed gedraineerde ondergrond: neem contact op met de technische dienst van Cantillana nv. Cera'fix® DC is niet dampopen.
-Het maximum formaat van de te verlijmen tegels is afhankelijk van de gekozen tegellijm.
-Vermijd luchtinsluiting. Zorg voor een 100% verlijmingsoppervlak tussen Cera'fix® DC en het verlijmingsproduct.
-Raadpleeg op voorhand de technische fiches van de gebruikte producten in combinatie met het systeem.


Veiligheidsrichtlijnen
Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij naar de meest recente veiligheidsfiche. Deze bevat fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens.
 

 


 

Cera'prim HD
Oplosmiddelvrije hechtingsbevorderende dispersieprimer.
Toepassingsgebied
Cera'prim HD is een gebruiksklare hechtbrug voor binnentoepassing op wanden en vloeren, vóór het aanbrengen van C2-geclassificeerde (EN 12004) tegellijmen en dunpleisters op absorberende ondergronden zoals beton, cellenbeton, metselwerk, kalkzandsteen, pleisterwerk, cement- en anhydrietgebonden ondergronden, gipsondergronden, gipskarton- en gipsplaten; of niet-absorberende ondergronden zoals egaline, natuursteen, geglazuurde tegels, houtvezelplaat, staal en glas.
 
Samenstelling
Cera'prim HD is een oplosmiddelvrije dispersie op basis van polymeren en hechtingsverbeterende vulstoffen.
Kleur
Violet gekleurde vloeistof.
Eigenschappen
Cera'prim HD is gebruiksklaar, oplosmiddelvrij, met een zeer lage VOS uitstoot en zorgt voor een optimale hechting op niet-absorberende ondergronden.
 
Voorbereiding ondergrond
De ondergrond moet schoon, stofvrij en geheel vrij zijn van olie, vet en andere stoffen die de hechting van de primer nadelig kunnen beïnvloeden.
Eventuele voorafgaande herstellingen, of uitvlakking, dienen te worden uitgevoerd met producten uit het Betoreno®-, Cement'in®- of Gyps'in®- gamma, afhankelijk van het type ondergrond.
Cementgebonden dekvloeren dienen minstens 28 dagen oud en droog te zijn.

Het restvocht, gemeten met CM-methode, mag volgende waardes niet overschrijden:
• Cementchape: 2.0%
• Anhydrietchape:0.5%
• Anhydrietchape, met vloerverwarming: 0.3%
• Gipspleister: 1.0%
Verwerken
Cera'prim HD is gebruiksklaar en wordt aangebracht met behulp van een verfroller, borstel, brede kwast of geschikte spuitapparatuur, gelijkmatig dik en over het gehele oppervlak van de te behandelen ondergrond. Op een niet-absorberende ondergrond dient de primer onverdund te worden aangebracht. Op een absorberende ondergrond dient Cera'prim HD te worden verdund met zuiver leidingwater, van 1:1 tot 1:4 afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond.
Vermijd ten allen tijde plasvorming.
Droogtijd:
De wachttijd vóór overlaging is afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid. Voor niet-absorberende ondergronden, dient men te wachten tot de primer volledig is uitgehard, vooraleer deze te overlagen door middel van een cementgebonden tegellijm.
Belangrijk : tijdens applicatie, mag de omgevingstemperatuur en de ondergrondtemperatuur niet lager zijn dan +5 °C en niet hoger dan +25° C.
Na verwerking onmiddellijk alle gereedschap reinigen met water.
Verbruik
Op niet-absorberende ondergronden: circa 50 g/m².
Voor absorberende ondergronden, kan een verbruik tot 250 g/m² worden gehanteerd, afhankelijk van de absorptiegraad en de oppervlaktegesteldheid van de ondergrond.
Technische kenmerken
Densiteit
ca. 1,3 kg/dm³
 
pH-waarde
8
 
Viscositeit
4000 mPa.s
 
Vaste stofgehalte
65% (gewicht)
 
Droogtijd (bij 15°C en 50% R.V.)
± 1 uur
 
Diensttemperatuur
-20°C tot +80°C
 
Verpakking
Cera'prim HD is verpakt in emmers van 4 kg (320 kg/pallet). De houdbaarheid bedraagt 6 maanden, na productiedatum in originele, verzegelde, ongeopende en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen bij temperaturen tussen +5°C en +30°C.
 

Opmerking
-Niet aanbrengen op ondergronden onderworpen aan vocht.
-Niet geschikt voor buitentoepassingen.
-Niet verenigbaar met solventhoudende lijmen.
Voorbereiding mengsel
Goed mengen tot een homogene massa wordt bekomen.
Veiligheidsrichtlijnen
Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij naar de meest recente veiligheidsfiche. Deze bevat fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens.
 

 


 

Cera'prim TG-C
Oplosmiddelvrije universele diepgrondering.
Toepassingsgebied
Aan te wenden als voorbehandeling vóór het plaatsen van cementgebonden hechtmiddelen op zuigende ondergronden zoals beton, cellenbeton, metselwerk, kalkzandsteen, pleisterwerk, cement- en anhydrietgebonden ondergronden, gipsondergronden, gipskarton- en gipsplaten. Cera'prim TG-C verstevigt het oppervlak en beschermt tegen te snel onttrekken van water uit de mortels.
Geschikt voor binnen- en buitentoepassing.
Samenstelling
Cera'prim TG-C is een oplosmiddelvrije universele grondering op basis van kunsthars-dispersie, met groot indringend vermogen.
Kleur
Lichtblauwe vloeistof.
Eigenschappen
Cera'prim TG-C is gebruiksklaar, oplosmiddelvrij, diep indringend, reukarm, alkali-resistent en waterdampdoorlatend.
Voorbereiding ondergrond
De ondergrond moet proper en gezond zijn; ontdaan van alle niet hechtende delen zoals olie- en vetsporen, cementhuid, curing en alle bestanddelen die de hechting van de primer nadelig kunnen beïnvloeden. Oppervlakken met onvoldoende sterkte zonodig borstelen, afslijpen, zand- of kogelstralen.

Eventuele voorafgaande herstellingen, of uitvlakking, dienen te worden uitgevoerd met producten uit het Betoreno®-, Cement'in®- of Gyps'in®- gamma, afhankelijk van het type ondergrond.

Geschikte dragers zijn minerale ondergronden, bijvoorbeeld beton, lichtgewicht beton, cementgebonden pleisters en dekvloeren, volvlak metselwerk, vochtgevoelige ondergronden zoals gipskartonplaten, gipsvezelplaten, gipspleisters, anhydrietgebonden dekvloeren,...


Cementgebonden dekvloeren dienen minstens 28 dagen oud en droog te zijn.

Het restvocht, gemeten met CM-methode, mag volgende waardes niet overschrijden:
Cementchape: 2.0%
Anhydrietchape: 0.5%
Anhydrietchape, met vloerverwarming: 0.3%
Verwerken
Cera'prim TG-C is gebruiksklaar en wordt aangebracht met behulp van een verfroller, borstel, brede kwast of geschikte spuitapparatuur, gelijkmatig en over het gehele oppervlak van de te behandelen ondergrond.
Normaal zuigende, gipsgebonden ondergronden, met een 1:1 waterverdunde Cera'prim TG-C -oplossing gronderen, bij zeer sterk zuigende minerale ondergronden dient Cera'prim TG-C onverdund aangebracht te worden.
Op zuigende ondergronden het product niet zomaar op de ondergrond uitgieten en vorming van plassen vermijden, om oververzadiging van de ondergrond tegen te gaan.

Droogtijden:
De wachttijd vóór overlaging is afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid. Bij 20°C en 65% relatieve vochtigheid bedraagt deze ca. 2-4 uur voor sterk zuigende ondergronden. Voor weinig zuigende ondergronden, en anhydrietgebonden dekvloeren, bedraagt deze ca. 12-24 uur.

Belangrijk : tijdens applicatie, mag de omgevingstemperatuur en de ondergrondtemperatuur niet lager zijn dan +5 °C en niet hoger dan +30° C.

Na verwerking onmiddellijk alle gereedschap reinigen met water.
Verbruik
Ongeveer 0,2 L/m², afhankelijk van de poreusheid en de oppervlaktegesteldheid van de ondergrond.
Technische kenmerken
Basis
kunsthars-dispersie
 
Densiteit
± 1,01 kg/dm³
 
pH-waarde
7 - 9
 
Verpakking
Cera'prim TG-C is verpakt in bussen van 5L (480L/pallet). De houdbaarheid bedraagt 12 maanden, na productiedatum in originele, verzegelde, ongeopende en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C.

Opmerking
-Extreme temperaturen en direct zonlicht vermijden tijdens applicatie.
-Niet aanbrengen op ondergronden, onderworpen aan vocht.
-Niet aanbrengen op niet-absorberende ondergronden.
-Plasvorming tijdens applicatie dient te worden vermeden. Cera'prim TG-C mag geen film vormen aan het oppervlak.
Voorbereiding mengsel
Goed schudden voor gebruik.
Veiligheidsrichtlijnen
Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij naar de meest recente veiligheidsfiche. Deze bevat fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens.
 

 


 

Joint’fill Refuga
Bindingsvertrager voor Joint’fill PF en Joint’fill PFH
Toepassingsgebied
Joint’fill Refuga is een bindingsvertrager, enkel toe te passen in combinatie met de voegmortels Joint’fill PF en Joint’fill PFH. Joint'fill Refuga kan licht beneveld worden op de te voegen straatstenen voor en tijdens het voegen.
 
Samenstelling
Joint’fill Refuga is een vloeibare, hooggeconcentreerde bindingsvertrager op basis van organisch zuur.
Eigenschappen
Joint’fill Refuga verhindert bij het voegen van straat- en borduurstenen een te snelle verbranding van de voegspecie in contact met de steenoppervlakken en dient tevens als een oppervlaktebehandeling.
Voorbereiding ondergrond
De te voegen bestrating met behulp van een hogedrukreiniger proper spuiten alvorens de voegwerken aan te vatten.
Verwerken
Giet de voorgemengde voegmortel Joint’fill PF / Joint’fill PFH uit op de met Joint’fill Refuga voorbehandelde bestrating en verdeel de voegspecie met diagonale trekbewegingen met behulp van een rubberen trekker.
Na het inbrengen van de voegspecie het oppervlak meerdere malen besproeien met Joint’fill Refuga, zodat geen uitdroging aan het oppervlak optreedt.
Deze nabehandeling is beslist noodzakelijk in geval van wind, directe zonnestralen of hoge buitentemperaturen.
Van zodra de voegen uitgehard zijn (te testen via indrukproef met duim – onder normale omstandigheden na ca. 1 tot 2 uur) kan de bestrating gereinigd worden met water, bvb met een hogedrukreiniger.
Verwijder de afgespoelde mortelresten en bestrooi het oppervlak met zand.
Bij een correcte verwerking van Joint’fill Refuga blijft het oorspronkelijke karakter van de verwerkte stenen behouden.
Bij verwerking in combinatie met kalkstenen is het echter aangeraden een proefvlak uit te voeren.
Verbruik
Met 1 liter Joint’fill Refuga concentraat kan een oppervlak van 6 tot 15 m² behandeld worden.
Technische kenmerken
Kleur
helder
 
Basis
organisch zuur
 
Aanlengverhouding
1 deel concentraat per 9 delen zuiver water
 
Verwerkingstemperatuur
tussen +5 °C en +30 °C
 

Verpakking
Joint’fill Refuga is verpakt in flessen van 1 liter.
De houdbaarheidstermijn in de originele, gesloten en onbeschadigde verpakking, droog en vorstvrij opgeslagen, beschermd tegen vocht, bedraagt 6 maanden.
 


Opmerking
Niet te behandelen vlakken dienen tegen bespatting beschermd te worden.
Het mengen of verdunnen met andere stoffen dan water is niet toegelaten.
Bijzonderheid 2
Enkel te gebruiken met Joint’fill PF en Joint’fill PFH
Voorbereiding mengsel
Leng 1 liter Joint’fill Refuga aan met 9 liter zuiver water en benevel of besproei de te voegen bestrating met deze verdunning.
Gebruik hierbij geen metalen voorwerpen.
Indien toch gebruik werd gemaakt van metalen gereedschap, dienen deze overvloedig nagespoeld te worden met zuiver water en beschermd te worden tegen corrosievorming. Corrosievorming van metalen voorwerpen is immers eigen aan de natuur van het actief bestanddeel van dit product.
Bescherming tegen corrosie kan door bvb. het gereedschap in te vetten.