Mortels voor vloeregalisatie

Vooraleer de tegels geplaatst worden, moet de ondergrond uitgevlakt en geëgaliseerd worden.

Nivosol Flex 10
Vloeregalisatiemortel voor laagdikten van 1-10 mm - geschikt voor binnentoepassing
Toepassingsgebied
Nivosol Flex 10 is uitermate geschikt voor het uitvlakken, nivelleren en glad maken van betonvloeren, cementgebonden dekvloeren en vloeren op basis van anhydriet, die met vloerbedekking, linoleum, tegels en plavuizen dienen belegd te worden.
Nivosol Flex 10 kan gebruikt worden voor laagdiktes van 1 tot 10 mm.
Nivosol Flex 10 heeft een hoge druksterkte, geschikt voor toepassingen met vloerverwarming en voor puntbelastingen van stoelwieltjes (classificatie UPEC: P2).
Nivosol Flex 10 is inzetbaar in droge omgevingen, binnen.
 
Samenstelling
Nivosol Flex 10 is een industriële droge mortel op minerale basis.
Kleur
Cementgrijs.
Eigenschappen
Nivosol Flex 10 is:
-Zelfnivellerend
-Snel begaanbaar
-Krimparm
-Goed hechtend (nog beter in combinatie met een hechtlaag)
-Bestand tegen puntbelasting
-Snel in zijn (hoge) sterkteontwikkeling
Voorbereiding ondergrond
Geschikte ondergronden zijn o.a. betonoppervlakken en cementdekvloeren. De ondergrond moet rein, vast, stofvrij en stabiel zijn, en vrij van oliën, vetten en andere residuen die de hechting negatief kunnen beïnvloeden.
Zuigende ondergronden, zoals bv. beton en dekvloeren op basis van cement, evenals anhydrietdekvloeren dienen met Cera'prim TG-C gegrondeerd te worden. Gladde en niet-zuigende ondergronden zoals tegels, harde lijmresten, enz. dienen voorbehandeld te worden met de hechtbrug Cera'prim HD.
Ondergronden zonodig vooraf mechanisch opruwen. Wat de beoordeling van de ondergrond betreft dienen de betreffende normen en voorschriften in acht genomen te worden.
Nooit werken op bevroren, ontdooiende ondergrond of bij risico op vorst binnen de 24 uur.
Verwerken
Giet ongeveer 3,6L zuiver water in een schone mengkuip. Voeg een volledige zak van 20 kg van Nivosol Flex 10 toe en meng het geheel, liefst mechanisch, tot een klontervrije, homogene en gietbare massa. Giet de egaliseermortel uit op de op voorhand geprepareerde ondergrond, en verdeel gelijkmatig met behulp van een uitstrijklat of plakspaan tot de benodigde laagdikte bereikt is. Voor een optimaal resultaat de mortel nog eens ontluchten met een prikroller.
Belangrijke opmerking: slechts te verwerken bij omgevingstemperaturen en temperaturen van de ondergrond tussen +5 °C en +30 °C.
De uithardingstijd bedraagt ongeveer 2 uur, bij lagere temperaturen verlengt, en bij hogere temperaturen verkort de uithardingstijd in belangrijke mate.
Na verstijving door een begin van binding mag de mortel niet meer hermengd of aangelengd worden.
Nabehandeling
De vers aangebrachte vloeregalisatiemortel beschermen tegen te snel uitdrogen door warmte of tocht.
Verbruik
1,7 kg droge mortel per mm/m².
Opbrengst:
- ± 525 L specie per ton droge mortel,
- ± 10,5 L specie per 20 kg droge mortel.
 
Technische kenmerken
Laagdikte
1 à 10 mm
 
Verwerkingstijd
± 30 minuten
 
Begaanbaar
na 2 à 3 uren, afhankelijk van de omgevingstemperatuur
 
Belastbaar
na ± 1 dag, afhankelijk van de omgevingstemperatuur
 
Druksterkte na 1 dag
± 18 N/mm²
 
Druksterkte na 28 dagen
> 25 N/mm²
 
Buigtreksterkte na 1 dag
± 4 N/mm²
 
Buigtreksterkte na 28 dagen
> 6 N/mm²
 
Waterbehoefte
ca. 18 %
 
Verpakking
Nivosol Flex 10 is verpakt in plastic zakken van 20 kg op europalletten (1080 kg per pallet) met een beschermhoes. De houdbaarheidstermijn in de originele, gesloten en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen en beschermd tegen vocht, bedraagt 6 maanden.
Classificatie
Classificatie UPEC: P2.Veiligheidsrichtlijnen
Nivosol Flex 10 bevat cement. Deze reageert door vochtigheid alkalisch, waardoor huidirritaties kunnen optreden. Huid en ogen dienen beschermd te worden. Bij huidirritaties direct grondig wassen met water en zeep. Bij contact met de ogen direct grondig met water spoelen en arts consulteren. Voor meer informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij naar de meest recente veiligheidsfiche. Deze bevat fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens.