Kalkgebonden verven

Onze decoratieve kalkverf is uiterst geschikt voor het kaleien van de gevel.

Badigeon
Decoratieve kalkverf.
Toepassingsgebied
Badigeon is geschikt voor het schilderen van elke minerale ondergrond, zowel binnen als buiten.
De ondergrond bestaat uit metselwerk, betonoppervlakken, bepleisterde oppervlakken of natuursteenmetselwerk.
Badigeon kan aangebracht worden met verscheidene verftechnieken van het traditioneel kaleien, dikbedverf tot lavis.
Samenstelling
Badigeon is een watergedragen dispersie van luchtkalk versterkt met copolymeerharsen. De verf is ingekleurd met minerale pigmenten.
Eigenschappen
Badigeon is een decoratieve kalkverf voor het schilderen van muren binnen en buiten.
Met de gepaste techniek kan ieder afwerkingsaspect bereikt worden (borstelstructuur, patina, afgewassen,...).
Voorbereiding ondergrond
De minerale drager dient proper, zuiver en ontstoft te zijn.
Resten van oude verflagen, verpoedering en ontkistingsolie dienen te worden verwijderd.
Bij het aanbrengen van de verf is de temperatuur van de drager en van de omgeving niet lager dan 5° C of hoger dan 30° C.
Het gebruik van de verf op bevroren of ontdooiende ondergrond is verboden, evenals bij risico van vorst na het aanbrengen.
Verwerken
Badigeon wordt aangebracht in twee of drie lagen met een kwast, rol of kan eveneens verspoten worden met een verfspuitmachine.
Tussen de verschillende lagen enkele uren wachttijd voorzien.
Het gereedschap kan gereinigd worden met zuiver water of met water met een detergent.
Verbruik
0,6 tot 0,8 kg/m² naargelang de afwerking en de porositeit van de ondergrond.
Technische kenmerken
Densiteit:
± 1,45
 
pH:
≥ 12
 
Dampdoorlaatbaarheid µ:
12
 
Verpakking
Badigeon is verpakt in plastieken emmers van 18 kg. De houdbaarheidstermijn in de originele verpakking beschermd tegen vorst en hitte bedraagt 12 maanden.


Opmerking
De werken worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst voor schilderwerken en dienen te beantwoorden aan de richtlijnen van het WTCB of de voorschriften van de Franse norm NF P 74-201 (ref. DTU 59.1.). De kleur van verschillende fabricatieloten kan licht verschillen. Voor eenzelfde werf een product met eenzelfde fabricatiereferentie gebruiken.
Classificatie
VOS-EU-grenswaarde voor dit produkt (cat A/a WB) : 30 gr/L.
Dit produkt bevat maximum 30 gr/L VOS.
 
Voorbereiding mengsel
De verfdispersie wordt verdund met zuiver water.
De hoeveelheid is afhankelijk van het aanzuigvermogen van de ondergrond en de gewenste afwerking.
Tijdens het aanbrengen, de verf regelmatig omroeren.