Onderlaagspleisters

Geen volmaakte afwerking zonder volmaakte ondergrond.

Tradi’chaux Gris
Kalkpleister voor diklagige onderlagen
Toepassingsgebied
Het pleister Tradi’chaux Gris kan zowel worden toegepast voor de renovatie als voor nieuwbouw. het pleister Tradi’chaux Gris kan rechtstreeks op de drager worden aangebracht volgens de techniek van de ‘monocouche’. Tradi’chaux Gris kan handmatig of machinaal worden opgebracht op elke ondergrond geschikt voor een traditionele hydraulische : - Ruw metselwerk van breuksteen, betonblokken of baksteen met een hydraulische mortel. - Stortbeton overeenkomstig de norm NF P 18.210 (ref. DTU 23.1), - Hydraulische pleisters overeenkomstig de norm NF P 15.201 (ref. DTU 26.1),- Aanbrandlagen zoals Cement’in P of Cement'in C.
Samenstelling
Tradi’chaux Gris is een industrieel mengsel van vette kalk, grijs Portlandcement, kalksteen- en kwartszanden, en hulpstoffen.
Eigenschappen
Tradi’chaux Gris, is een kant-en-klare pleister op basis van vette kalk, voor het uitvlakken van uitstekende bouwstenen, uit het lood staande vlakken, loszittende breukstenen of andere oneffenheden van 2 tot 5 cm bij gevels. Voor de renovatie van beschadigde, afgebikte oude monumentengevels.
Voorbereiding ondergrond
De ondergrond moet stabiel, zuiver, proper en ontstoft zijn. Sporen van organische materialen moeten worden verwijderd. Niet stabiele delen worden hersteld, verbrokkelde voegen worden uitgekapt. Tradi’chaux Gris kan rechtstreeks op de drager worden opgebracht. Op niet homogene ondergronden wordt vooraf een aanbrandlaag van Cement'in P aangebracht. Niet zuigende ondergronden worden voorbehandeld met Canti’plus Betoprim. Bij warm, droog of winderig weer dienen de dragers enkele uren voor het bepleisteren bevochtigd te worden. Poreuze en zuigende ondergronden worden de dag voordien bevochtigd. Tijdens het aanbrengen en het drogen is de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de ondegrond niet lager dan 5° C of hoger dan 30° C. Het gebruik van het pleister op bevroren of ontdooiende ondergrond is verboden, evenals bij risico van vorst na het aanbrengen.
Verwerken
Het pleister wordt aangebracht in één gang op een dikte van 3 cm. Voor diktes vanaf 5 cm wordt een alkalibestendig glasvezelwapening voorzien met een maaswijdte van minstens 8 mm. Het net kan onmiddellijk met een plakspaan of troffel in het pleister Tradi’chaux Gris worden ingebed. Hierop wordt onmiddellijk een deklaag van 2 cm aangebracht. Een metalen wapeningsgaas met zeshoekige of rechthoekige mazen kan verankerd worden in het metselwerk d.m.v. verzinkte krammen of bootnagels alvorens het pleister wordt opgebracht in één laag tot een dikte van 5 cm doorheen de mazen van de wapening. Het pleister wordt ruw uitgevlakt en opgeruwd indien een afwerkingslaag van Granicem of Tradi’chaux na een wachttijd van minstens 15 dagen naargelang de dikte en de stabiliteit van de ondergrond. Het pleister wordt zorgvuldig uitgevlakt indien een dunlagige hydraulische afwerkingslaag van Tradi’chaux color of Trad’chaux Pro of een dunlagige kunstharsgebonden sierpleister Granol of Granosil wordt aangebracht.
Verbruik
± 18 kg/m² per cm dikte
Technische kenmerken
Korrelgrootte:
0 - 1,8 mm
 
Volumemassa:
± 1300 kg/m³
 
Elasticiteitmodulus:
± 5000 MPa
 
Buigtreksterkte:
≥ 3,5 MPa
 
Waterdampdiffusiecoëfficient µ
≤ 35
 
Hechtsterkte
≥ 0,2 N/mm² - FB: A, B of C
 
Waterabsorptie
W0
 
Brandreactie
A1
 
Verpakking
Tradi’chaux Gris is verpakt in zakken van 30 kg, gestapeld op Europaletten van 1260 kg met beschermhoes. De houdbaarheidstermijn in deze verpakking, droog opgeslagen, bedraagt 12 maanden.
Classificatie
Overeenkomstig EN 998-1: GP gewone pleistermortel. 
Overeenkomstig NF P15-201, réf. DTU 26.1 (Avril 2008) :
fabriek te Sint-Pieters-Leeuw (B): CSIII, W1, drager type RT2 en RT3,
fabriek te Châteaurenard (F): CSIII, W2, drager type RT2 en RT3.
.


Voorbereiding mengsel
Mechanische mengen in kuip, speciemolen of spuitmachine. Eenzelfde mengtijd en waterdosering aanhouden voor de duur van de werf. 6 tot 7 liter water per zak van 30 kg de Tradi’chaux Gris. Verwerkingsduur : ± 1 uur. Na verstijving door een begin van binding, de mortel niet meer hermengen of aanlengen.