Silicaatgebonden verven

Silicaatverf is zeer duurzame en resistente verf die uitermate geschikt is voor renovatie van monumenten.

Granokat’color
Gevelverf op basis van silicaten
Toepassingsgebied
Zeer duurzame en resistente verf bestand tegen weersinvloeden, te gebruiken op minerale ondergronden die geschikt zijn voor het aanbrengen van silicaten. Bijvoorbeeld: pleistermortels, kalkmuren, andere silicaatverven of verven op basis van witte cement. Dankzij zijn specifieke eigenschappen is silicaatverf uitermate geschikt voor de renovatie van monumenten.
Samenstelling
Organische verf op basis van natriumsilicaten, ééncomponent.
Kleur
Standaard wit. Kleuren op aanvraag volgens onze kleurenkaart.
Eigenschappen
Zeer dampopen, minimale wateropname. Weinig gevoelig voor vervuiling, mat, weersbestendig, zwelt niet door water, vormt geen film, niet vervuilend. Zonder solventen of bewaarmiddelen. Antistatisch.
Voorbereiding ondergrond
De ondergrond dient vlak, dragend, proper, droog en geschikt zijn voor het aanbrengen van silicaten. Verwijder indien nodig alle niet dragende of loszittende delen. In geval van gebruik van pastelkleuren moet het volledige gevelvlak behandeld worden. De instructies van het toepassingsgebied moeten steeds gevolgd worden volgens de laatste versie. In geval van twijfel over de ondergrond, gelieve onze technische dienst te contacteren.
Verwerken
De verf hermengen voor aanbrengen. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de verf tot maximum 5% verdund worden met Granokat'plus SV.
Granokat'color aanbrengen met een borstel of rol of met een aangepaste vernevelaar, afhankelijk van de ondergrond. Het gereedschap onmiddelijk reinigen met water na gebruik. Indien aangebracht in 2 lagen, de eerste laag verdund met 5% Granokat'plus SV, de tweede laag onverdund aanbrengen. Droogtijd ongeveer 12 uur bij 20°C en 65% relatieve vochtigheid. De droogtijd zal langer zijn bij lagere temperaturen en hogere vochtigheidsgraden.
Verbruik
Ongeveer 200 ml/m² per laag.
Technische kenmerken
Waterabsorptie-coëfficiënt
< 0,2 kg/(m² * h0,5)
 
Diffusieweerstand Sd :
< 0,05 m
 
Dichtheid
1,45 kg / dm³
 
Standaard wit op stock. Andere kleuren op bestelling volgens onze kleurenwaaier
 
 
Verpakking
Klaar voor gebruik in 15 l emmers. Vorstvrij bewaren, beschermen tegen de zon. Kan minstens 6 maand bewaard worden in de originele verpakking, geopende emmers dienen verwerkt te worden.


Opmerking
Niet te gebruiken bij temperaturen onder de 10°C, bij verhoogde vochtigheid, in geval van vorst of in volle zon. Ramen, tegels, marmer en planten beschermen. Er wordt een wachttijd van 3 dagen aangeraden tussen behandelingen (20°C / vochtigheid 65%) om streepvorming te voorkomen. Veiligheidsinstructies respecteren tijdens aanbrengen. Niet mengen met andere producten om de eigenschappen van de Granokat'color te behouden.
Classificatie
VOS-EU-grenswaarde voor dit produkt (cat A/c WB) : 40 gr/L
Dit produkt bevat maximum 40 gr/L VOS