Siliconengebonden sierpleisters

De Granosil sierpleisters zijn algenwerend, waardoor ze goed bestand zijn tegen omgevingsverontreiniging.

Granosil KR
Siliconengebonden sierpleister met gekrabde structuur
Toepassingsgebied
Granosil KR wordt toegepast als sierpleister met gekrabde structuur op gevelisolatiesystemen Granol'therm.
Granosil KR kan ook toegepast worden op alle droge, propere en vaste minerale ondergronden, mits de juiste voorbehandeling van de drager.
Samenstelling
Watergedragen afwerkpleister op basis van siliconenharsemulsie en gecalibreerde toeslagstoffen.
Kleur
Wit is de standaardkleur in voorraad.
Granosil KR is beschikbaar in alle kleuren van onze kleurenkaart. Speciale kleuren kunnen op aanvraag uitgewerkt worden. Voor het gevelisolatiesysteem zijn kleuren met een helderheidswaarde minder dan 20% verboden.
Kleurverschillen tussen een kleurstaal en de werkelijk uitgevoerde werken kunnen steeds optreden en zijn toe te schrijven aan de natuurlijke grondstoffen en de weersomstandigheden. Het is steeds aan te raden producten van verschillende leveringen te mengen, dit om tintverschillen te vermijden.
Eigenschappen
Granosil KR is een decoratieve waterafstotende pleister op basis van silikonenhars. Granosil KR is geschikt voor het bekleden van buitengevels. Zeer sterk waterdampdoorlatend, sterk vochtwerend, algenwerend en goed bestand tegen omgevingsverontreiniging. UV-stabiel. Weersbestendig, verrot niet, spanningsarm, milieuvriendelijk en reukarm.
Voorbereiding ondergrond
Ondergronden moeten stabiel, droog, draagkrachtig, proper en vlak zijn.
Loszittende delen dienen te worden verwijderd en waar nodig dient de ondergrond te worden bijgewerkt.
Voorstrijken gebeurt met Granosil’plus STF, in de kleur van de afwerkpleister. In geval van onzekerheid betreffende de drager, gelieve onze technische diensten te raadplegen.
Verwerken
Het aanbrengen van het pleister gebeurt met een roestvrijstalen plakspaan of spuitmachine, daarna gelijkmatig en egaal de gewenste structuur afwerken.
Om hernemingvoegen tussen verschillende vlakken te vermijden dienen deze steeds nat-in-nat te worden aangebracht.
De vers aangebrachte Granosil KR moet beschermd worden tegen slagregens en te snelle uitdroging.
Vooral bij directe zon- of windinslag moeten voorzorgen genomen worden (vb. het beschermen van de gevel met spanzeilen).
Bij een omgevings-en ondergrondstemperatuur onder +10°C of bij temperaturen boven +30°C Granosil KR niet gebruiken.
Het drogingsproces van watergedragen pleisters is een fysiek verdampingsproces en wordt beinvloed door de porositeit van de ondergrond, de omgevingstemperatuur, de relatieve vochtigheidsgraad en de ventilatie. Het drogen wordt vertraagd als de relatieve luchtvochtigheid de 70% overschrijdt. Als die luchtvochtigheid in de buurt van 100% komt, stopt het drogingsproces. Bij hogere temperatuur en/of sterke wind wordt het verdampings- en droogproces versneld.
Verbruik
Korrel 0,5 mm: ± 2,0 kg/m²
Korrel 1,0 mm: ± 2,3 kg/m²
Korrel 1,2 mm: ± 2,5 kg/m²
Korrel 1,5 mm: ± 2,7 kg/m²
Korrel 2,0 mm: ± 3,4 kg/m²
Korrel 3,0 mm: ± 3,7 kg/m²
Korrel 4,0 mm: ± 5,3 kg/m²
Het exacte verbruik kan enkel via een proefoppervlak op de werf worden vastgesteld.
Technische kenmerken
Waterabsorptie :
≤ 0,1 kg/(m²h0,5)
 
Diffusieweerstand Sd :
± 0,1 m
 
Warmtegeleiding :
0,60 W/(mK)
 
Dampdoorlaatbaarheid µ :
± 60
 
Volumemassa :
±1,72 kg/dm³
 
Verpakking
Granosil KR wordt verpakt in plastieken emmers van 25 kg.
De houdbaarheidstermijn in de originele verpakking beschermd tegen vorst en hitte bedraagt 12 maanden.Opmerking
Het exacte, aan de verwerking en werfomstandigheden aangepaste verbruik, kan enkel via een proefoppervlak op de werf worden vastgesteld.
Niet behandelde oppervlakken moeten worden beschermd tegen gebeurlijke smet. Het toevoegen van hulpstoffen is niet toegestaan.
Elke vochtindringing in de drager dient te worden verhinderd.
Het aanbrengen moet gebeuren volgens de veiligheidsvoorschrijften.
Voorbereiding mengsel
De pleister is gebruiksklaar en kan in functie van de ondergrond en de weersomstandigheden met max. 2% rein water verdund worden om een goede verwerkbaarheid te bekomen.
 

 

 

Granosil RS KR
Siliconengebonden sierpleister, gekrabde structuur met hoge bescherming tegen vochtig en koud weer.
 
Toepassingsgebied
Granosil RS KR wordt toegepast als decoratieve sierpleister met gekrabde structuur op Granol'therm gevelisolatiesystemen.
Granosil RS KR wordt eveneens toegepast als crépi voor buitengevels.
Granosil RS KR wordt gebruik voor de uitvoering tijdens de natte en koude seizoenen.
Samenstelling
Watergedragen dispersie op basis van copolymeren, calcium carbonaat, vul- en hulpstoffen.
Kleur
Wit is de standaardkleur in voorraad.
Granosil RS KR is beschikbaar in alle kleuren van onze kleurenkaart. Speciale kleuren kunnen op aanvraag uitgewerkt worden. Voor het gevelisolatiesysteem zijn kleuren met een helderheidswaarde minder dan 20 % verboden.
Kleurverschillen tussen een kleurstaal en de werkelijk uitgevoerde werken kunnen steeds optreden en zijn toe te schrijven aan de natuurlijke grondstoffen en de weersomstandigheden.
Het is steeds aan te raden producten van verschillende leveringen te mengen, dit om tintverschillen te vermijden.
Het exacte, aan de verwerking en werfomstandigheden aangepaste verbruik, kan enkel via een proefoppervlak op de werf worden vastgesteld.
Eigenschappen
Granosil RS KR is een gebruiksklare kunstharsgebonden sierpleister met hoge bescherming tegen vochtig en koud weer. Toepasbaar vanaf +1°C tot +10°C en in vochtige omstandigheden. De relatieve vochtigheid mag niet 95% overstijgen.
Voorbereiding ondergrond
Ondergronden moeten droog, draagkrachtig, proper en vlak zijn.
Loszittende delen dienen te worden verwijderd en waar nodig dient de ondergrond te worden bijgewerkt.
Voorstrijken gebeurt met Granosil'plus STF, in de kleur van het afwerkpleister.
Niet aanbrengen op alcalische ondergronden.
In geval van onzekerheid betreffende de drager, gelieve onze technische diensten te raadplegen.
Verwerken
Het aanbrengen van de pleister gebeurt met een roestvrijstalen plakspaan of aangepaste spuitmachine, daarna met een kunststoffen of houten spaan gelijkmatig en egaal in de gewenste structuur afwerken. Om hernemingsvoegen tussen verschillende vlakken te vermijden dient Granosil RS KR steeds nat-in-nat te worden aangebracht. Vooral bij directe windinslag moeten voorzorgen genomen worden (vb. Het beschermen van de gevel met spanzeilen). Bij een omgevings-en ondergrondstemperatuur onder +1°C of boven de 10°C Granosil RS KR niet gebruiken. De relatieve vochtigheid mag niet 95% overstijgen. Deze omstandigheden moeten minstens 4 uur behouden worden.
Granosil RS KR vormt een beschermingsfilm snel na het aanbrengen waardoor het bescherming biedt tegen regen en vrieskou (tot -5°C) na 4 tot 6 uur afhankelijk van de weersomstandigheden.
Niet aanbrengen bij temperaturen boven +10°C of in geval van directe zonnestraling, zodoende zal de uitdroging niet ideaal verlopen.
Granosil RS KR is volledig hard ongeveer 2 weken na applicatie.
Gereedschap na gebruik goed reinigen met water.
Vensters, vensterbanken, dorpels, plinten e.a. goed afschermen.
Verbruik
Korrel 0,5 mm: ± 2,0 kg/m²
Korrel 1,0 mm: ± 2,3 kg/m²
Korrel 1,2 mm: ± 2.5 kg/m²
Korrel 1,5 mm: ± 2,7 kg/m²
Korrel 2,0 mm: ± 3,4 kg/m²
 
Technische kenmerken
Waterabsorptie:
≤ 0,5 kg/(m²h0,5)
 
Diffusieweerstand sd:
± 0,16 – 0,40 m
 
Volumemassa:
± 1,75 kg/dm³
 


Opmerking
Zoals bij alle kunstharsgebonden pleisters is het noodzakelijk de drager steeds te laten uitdrogen vooraleer met het pleisteren te beginnen.
Elke vochtindringing in de drager dient te worden verhinderd.
Het toevoegen van hulpstoffen is niet toegestaan, met uitzondering van 2% rein water. Granosil KR en Granosil RS KR mag nooit met elkaar gemengd worden.
Het is afgeraden éénzelfde gevelvlak met Granosil KR en Granosil RS KR uit te voeren.
Voorbereiding mengsel
De pleister is gebruiksklaar en kan in functie van de ondergrond en de weersomstandigheden met max. 2% rein water verdund worden om een goede verwerkbaarheid te bekomen.
 

 

 

Granosilan KR
Siliconenharsgebonden sierpleister met zelfreinigende werking en verhoogde weerstand tegen algen en fungi - gekrabd aspect
Toepassingsgebied
Granosilan KR wordt toegepast als decoratieve afwerkpleister met gekrabde structuur op Granol'therm gevelisolatiesystemen.
Granosilan KR kan ook toegepast worden op alle droge, propere en vaste minerale ondergronden, mits de juiste voorbehandeling van de drager.
Samenstelling
Watergedragen afwerkpleister op basis van copolymeren, siliconen, kwartszand, vul- en hulpstoffen.
Kleur
Wit is de standaardkleur in voorraad.
Granosilan KR is beschikbaar in alle kleuren van onze kleurenkaart. Speciale kleuren kunnen op aanvraag uitgewerkt worden. Voor het gevelisolatiesysteem zijn kleuren met een helderheidswaarde minder dan 20% verboden.
Kleurverschillen tussen een kleurstaal en de werkelijk uitgevoerde werken kunnen steeds optreden en zijn toe te schrijven aan de natuurlijke grondstoffen en de weersomstandigheden. Het is steeds aan te raden producten van verschillende leveringen te mengen, dit om tintverschillen te vermijden.
Eigenschappen
Granosilan KR is een decoratieve pleister met zelfreinigende werking en een verhoogde weerstand tegen algen en fungi op basis van silicone. Granosilan KR is geschikt voor het bekleden van buitengevels. Zeer sterk waterdampdoorlatend, sterk vochtwerend, algenwerend en goed bestand tegen omgevingsverontreiniging. UV-stabiel. Blijft langer proper dankzij het waterafstotend effect van de film.
Voorbereiding ondergrond
Ondergronden moeten stabiel, droog, draagkrachtig, proper en vlak zijn.
Loszittende delen dienen te worden verwijderd en waar nodig dient de ondergrond te worden bijgewerkt.
Voorstrijken gebeurt met Granosil’plus STF, in de kleur van de afwerkpleister. In geval van onzekerheid betreffende de drager, gelieve onze technische diensten te raadplegen.
Verwerken
Het aanbrengen van de pleister gebeurt met een roestvrijstalen plakspaan of spuitmachine, daarna gelijkmatig en egaal de gewenste structuur afwerken.
Om hernemingvoegen tussen verschillende vlakken te vermijden dienen deze steeds nat-in-nat te worden aangebracht.
De vers aangebrachte Granosilan KR moet beschermd worden tegen slagregens en te snelle uitdroging.
Vooral bij directe zon- of windinslag moeten voorzorgen genomen worden (vb. het beschermen van de gevel met spanzeilen).
Bij een omgevings-en ondergrondstemperatuur onder +10°C of bij temperaturen boven +30°C Granosilan KR niet gebruiken.
Het drogen van bepleisteringen in waterige fase is een fysiek verdampingsproces waarvan de snelheid afhangt van de temperatuur, de vochtigheidsgraad en de luchtverversing. Het droogproces wordt vertraagd als de relatieve vochtigheid de 70% overschrijdt. Als die vochtigheid in de buurt van 100% komt, stopt het droogproces. Bij grote hitte en sterke wind wordt het verdampings- en droogproces versneld.
Gereedschap na gebruik goed reinigen met water. Vensters, vensterbanken, dorpels, plinten e.a. goed afschermen.
Verbruik
Korrel 0,5 mm: ± 2,0 kg/m²
Korrel 1,0 mm: ± 2,3 kg/m²
Korrel 1,5 mm: ± 2,7 kg/m²
Korrel 2,0 mm: ± 3,4 kg/m²
Korrel 3,0 mm: ± 3,7 kg/m²
Korrel 4,0 mm: ± 5,3 kg/m²
Het exacte verbruik kan enkel via een proefoppervlak op de werf worden vastgesteld.
Technische kenmerken
Water absorptie :
w ≤ 0,05 kg/(m²h0,5)
 
Diffusieweerstand Sd :
± 0,09 m
 
Volumemassa :
± 1,72 kg/dm³
 
Verpakking
Granosilan KR wordt verpakt in plastieken emmers van 25 kg.
De houdbaarheidstermijn in de originele verpakking beschermd tegen vorst en hitte bedraagt 12 maanden.


Opmerking
Niet behandelde oppervlakken moeten beschermd worden tegen gebeurlijke smet. Het toevoegen van hulpstoffen is niet toegestaan.
Elke vochtindringing in de drager dient te worden verhinderd.
Het aanbrengen moet gebeuren volgens de veiligheidsvoorschriften.
Voorbereiding mengsel
De pleister is gebruiksklaar en kan in functie van de ondergrond en de weersomstandigheden met max. 2% rein water verdund worden om een goede verwerkbaarheid te bekomen.