Kleef- en wapeningsmortels

Brickstick S1
Zeer flexibele steenstrip- en keramische lijmmortel met verlengde open tijd en beperkte afglijding, conform klasse C2TE S1 volgens EN 12004-1.
Toepassingsgebied
Brickstick S1 wordt gebruikt voor het verlijmen van minerale gevelsteenstrips en keramische tegels op het Granol'therm Brick gevelisolatie systeem.

Brickstick S1 kan ook gebruikt worden voor het verlijmen van minerale gevelsteenstrips en keramische tegels op gangbare minerale draagkrachtige ondergronden.

 
Samenstelling
Brickstick S1 is een gemodificeerde industriële droge mortel op minerale basis verrijkt met hoogwaardige additieven.
Kleur
Standaard kleuren:

6772 Zilvergrijs
6002 Extra wit
6013 Donkergrijs
6025 Antraciet
6409 Lichtbruin

(Kleuren op maat mogelijk vanaf een volume van 1 pallet)
Eigenschappen
Brickstick S1 is een hydraulisch hardende, zeer flexibele en vorstbestendige lijmmortel met hoge standvastheid en verlengde open tijd.
Lijmmortel conform EN 12004-1, klasse C2TE S1.
Voorbereiding ondergrond
De Brickstick S1 maakt deel uit van het Granol'therm Brick systeem en kan worden toegepast na uitharding van de wapeningslaag Granol'therm G. (meestal 1 tot 2 weken afhankelijk van weersomstandigheden of op zijn minst 1 dag per mm dikte in de beste omstandigheden)

De Brickstick S1 kan ook worden gebruikt voor op alle gangbare minerale ondergronden.

Geschikte ondergronden zijn: betonoppervlakken (minstens 28 dagen oud) en volvlak metselwerk, cementgebonden pleisters, pleisters op basis van kalk/cement.

De ondergrond moet proper en gezond moet stabiel en draagkrachtig zijn; ontdaan van alle niet hechtende delen zoals olie- en vetsporen, cementhuid en andere oppervlakteverontreinigingen of loszittende delen.
Eventuele voorafgaande lokale herstellingen, of uitvlakkingen, dienen te worden uitgevoerd met producten uit het Cement'in- gamma, afhankelijk van het type ondergrond. 
Verwerken
Brickstick S1 met behulp van de gladde kant van een getande lijmkam uitspreiden op het te betegelen oppervlak en vervolgens met de getande kant verticaal inkammen.
Slechts die hoeveelheid Brickstick S1 aanbrengen als binnen de duur van de open tijd van de lijm kan verwerkt worden om zodoende filmvorming aan het lijmoppervlak te vermijden. Bij filmvorming van het lijmoppervlak dient deze verwijderd te worden en vervangen door verse lijm. De steenstrips of tegels worden altijd via het principe van dubbele verlijming (buttering-floating) aangebracht: de lijm op de ondergrond verticaal inkammen en aan de achterzijde van de steenstrips of tegels volvlaks aanbrengen. De steenstrips of tegels worden met een licht schuivende beweging in het lijmbed volvlakking ingebed en uitgelijnd.


Belangrijk: tijdens applicatie, mag de omgevingstemperatuur en de ondergrondtemperatuur niet lager zijn dan +5 °C en niet hoger dan +30 °C.

Werkoppervlakte beschermen tegen klimatologische omstandigheden als zon, wind en regen door middel van aangepast zeil.

Na verwerking onmiddellijk alle gereedschap reinigen met water. Uitgehard materiaal kan enkel nog mechanisch worden verwijderd.
 
Verbruik
-Getande spaan (kam) met vertanding van 6 mm: ca. 6.0 kg/m².
-Getande spaan (kam) met vertanding van 8 mm: ca. 7.1 kg/m².
-Getande spaan (Kam) met vertanding van 10 mm: ca. 8.2 kg/m².

(verbruiken houden rekening met de dubbele verlijming)
Technische kenmerken
Densiteit
± 1.65 kg/dm³
 
Maximum laagdikte
15 mm
 
Rijptijd (bij 23 °C ± 2 °C en 50% ± 5% R.V.)
5 minuten
 
Verwerkingstijd (bij 23 °C ± 2 °C en 50% ± 5% R.V.)
± 2 uur
 
Open tijd
± 30 minuten
 
Opvoegen wanden (bij 23 °C ± 2 °C en 50% ± 5% R.V.)
na ± 8 uur
 
Flexibiliteit
≥ 2.5 mm doorbuiging
 
Initiële hechting
≥ 1N/mm²
 
Hechting na veroudering door warmte
≥ 1N/mm²
 
Hechting na veroudering door water
≥ 1N/mm²
 
Hechting na vorst/dooi cylcli
≥ 1N/mm²
 
Verpakking
Brickstick S1 is verpakt in hybride zakken van 25 kg (1200 kg/pallet) met een beschermhoes.
De houdbaarheid bedraagt 12 maanden, na productiedatum in originele, verzegelde, ongeopende en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen.
Opmerking
 
 
 
Voorbereiding mengsel
De mengverhouding voor de Brickstick S1 bedraagt circa 7 L zuiver leidingwater voor 25 kg mortelpoeder. (of ±0.3l per kg mortelpoeder) De juiste hoeveelheid aanmaakwater is mede afhankelijk van het type mengtoestel, de mengprocedure en de gewenste consistentie. Giet de benodigde hoeveelheid water in een schone mengkuip en voeg geleidelijk aan het poeder toe. Meng vervolgens gedurende minstens 3 minuten, met een traag draaiende elektrische menger (<500 tpm), tot een homogene en klontervrije pasta wordt bekomen.

Laat het product na het mengen 5 à 10 minuten rusten. Meng vervolgens nog even kort vooraleer het te verwerken. De verkregen pasta is zeer makkelijk verwerkbaar.

OPGELET: Maak nooit meer Brickstick S1 aan dan het oppervlakte dat kan verwerkt worden binnen de verwerkingstijd van de lijm. Dit is maximaal 2u bij goede klimatologische omstandigheden.

 


Classificatie 
Conform EN 12004-1, klasse C2TE S1 

Veiligheidsrichtlijnen
Voor meer informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij naar de meest recente veiligheidsfiche.
 

 


 

Granol’therm G
Lijm- en wapeningsmortel
Toepassingsgebied
Granol’therm G is een kleef-en wapeningsmortel die wordt gebruikt bij het plaatsen van Granol'therm gevelisolatiesystemen voor het kleven van isolatiepanelen, het aanzetten van profielen en het inbedden van het wapeningsnet.
Eigenschappen
Dankzij de minerale bindmiddelen en speciale toeslagstoffen biedt Granol’therm G een goede hechting en hoog diffusievermogen. Op grond van de gunstige E-modulus biedt hij de best mogelijke zekerheid tegen scheurschade.
Verbruik
Voor het verlijmen : ± 3 à 5 kg/m².
Voor het bepleisteren en inbedden van de wapening : ± 3 à 5 kg/m²
Voor het bepleisteren en inbedden van de wapening op een gerilde plaat: ca. 7 kg/m²
Technische kenmerken
Volumemassa droge mortel
± 1,3 kg/dm³
 
Volumemassa pasta
± 1,7 kg/dm³
 
Granulometrie
0 - 0,7 mm
 
Waterabsorptie na 1 uur
< 1 kg/m²
 
Waterabsorptie na 24 uur
< 0,5 kg/m²
 
Warmtegeleiding λ
0,87 w/(m.K)
 
Druksterkte
≥ 7,0 N/mm²
 
Eerste hechting op EPS
≥ 0,08 MPa
 
Hechting aan EPS na 48 uur onderdompeling in water + 2 uur 23 ° C / 50% RV
≥ 0,03 MPa
 
Hechting aan EPS na 48 uur onderdompeling in water + 7 dagen 23 ° C / 50% RV
≥ 0,08 MPa
 
Eerste hechting op beton
≥ 0,25 MPa
 
Hechting aan beton na 48 uur onderdompeling in water + 2 uur 23 ° C / 50% RV
≥ 0,08 MPa
 
Hechting aan beton na 48 uur onderdompeling in water + 7 dagen 23 ° C / 50% RV
≥ 0,25 MPa
 
Waterdampdoorlaatbaarheid (3 mm)
sd < 0,1 m
 
 

 


 
 

Granol’therm KB
Lijm- en uitvlakmortel
Toepassingsgebied
Granol’therm KB is een kleef-en wapeningsmortel die wordt gebruikt bij het plaatsen van Granol'therm gevelisolatiesystemen voor het kleven van isolatiepanelen, het aanzetten van profielen en het inbedden van het wapeningsnet.
Eigenschappen
Dankzij de minerale bindmiddelen en speciale toeslagstoffen biedt Granol’therm KB een goede hechting en hoog diffusievermogen. Op grond van de gunstige E-modulus biedt hij de best mogelijke zekerheid tegen scheurschade.
Verwerken
Bij manuele verwerking wordt een zak droge mortel intensief met 6 tot 7 liter zuiver water aangemaakt. Na mengen 5 minuten laten rusten, nadien opnieuw mengen. De mortel kan met alle gangbare pleistermachines volgens de richtlijnen van de fabrikant verwerkt worden.
De verwerkingstijd bedraagt 1 tot 3 uur naargelang de weersomstandigheden.
Verlijmen: Bij het verlijmen van Granol’therm DP platen op vlakke ondergrond wordt de mortel met een lijmkam met vertanding 10/12 volvlak op de droge plaat aangebracht, bij oneffen ondergrond is het aangeraden te verlijmen volgens de rillen of moppen methode (randverlijming). Hierbij worden de plaatranden met een dikke mortellaag ingesmeerd en het plaatoppervlak door twee mortelrillen in drie delen verdeeld. Een juiste randverlijming nastreven !
Wapenen: Voor het inbedden van Granol’therm wapeningsnetten wordt Granol’therm KB met de pleisterspaan volvlak gelijkmatig over de platen uitgesmeerd, het wapeningsnet wordt in vertikale rechte banen zonder plooien in de mortel gedrukt en het oppervlak wordt geheel uitgevlakt. De totale dikte van de wapening en mortel ligt tussen de 3 en de 4 mm. Het net bevindt zich in de bovenste helft van de mortellaag. De stroken wapeningsnet overlappen elkaar minstens 10 cm.
Na een voldoende uitdrogen, (bv. het verharden van de mortel na 2-3 dagen, of langer naargelang de weersomstandigheden) kan de afwerkpleister, bv. de grondlaag, aangebracht worden.
De vers aangebrachte mortel wordt beschermd tegen slagregen en te snel uitdrogen. In het bijzonder bij direkte blootstelling aan zonneschijn en wind zijn gepaste beschermingsmaatregelen te nemen, bv. afschermen van de gevel met een zeil langs de steiger, noodwendig. Niet verwerken bij ondergrond- of omgevingstemperaturen lager dan +5° C, noch hoger dan +30°C. Gereedschap en materieel na gebruik met zuiver water reiningen. Belendende bouwelementen, zoals ramen en dorpels, zorgvuldig afdekken.
Verbruik
Voor het verlijmen : 3 à 5 kg/m².
Voor het bepleisteren en inbedden van de wapening op een gladde plaat : 3 à 5 kg/m².
Voor het bepleisteren en inbedden van de wapening op een gerilde plaat : ± 7,0 kg/m²
Technische kenmerken
Volumemassa droge mortel
± 1,3 kg/m³
 
Volumemassa pasta
± 1,5 kg/m³
 
Granulometrie
0 - 1 mm
 
Waterabsorptie na 1 uur
< 1 kg/m²
 
Waterabsorptie na 24 uur
< 0,5 kg/m²
 
Warmtegeleiding λ
0,87 w/(m.K)
 
Druksterkte
≥ 7,0 N/mm³
 
Eerste hechting op EPS
≥ 0,08 MPa
 
Hechting aan EPS na 48 uur onderdompeling in water + 2 uur 23 ° C / 50% RV
≥ 0,03 MPa
 
Hechting aan EPS na 48 uur onderdompeling in water + 7 dagen 23 ° C / 50% RV
≥ 0,08 MPa
 
Eerste hechting op beton
≥ 0,25 MPa
 
dompelinHechting aan beton na 48 uur onderg in water + 2 uur 23 ° C / 50% RV
≥ 0,08 MPa
 
Hechting aan beton na 48 uur onderdompeling in water + 7 dagen 23 ° C / 50% RV
≥ 0,25 MPa
 
Waterdampdoorlaatbaarheid (3 mm)
sd < 0,1 m