Betonmortels

Betonmortel geeft de nodige sterkte op elk punt van de fundering.

Betomur
Multifunctioneel beton - C20/25 volgens NF EN 206/CN
Toepassingsgebied
Betomur kan gebruikt worden voor:
- gewapende en ongewapende betonconstructies,
- het storten van vloerplaten, vloeren en funderingen binnen en buiten,
- het aanstorten van naden en sleuven in prefabbouw,
- het vastgieten van paaltjes m.b.t. omheinigen of signalisatieborden,
- het gieten van lintelen, betonpalen, sokkels, dekvloeren, enz.
Samenstelling
Betomur is een homogeen mengsel samengesteld uit cement, zand en hulpstoffen om de betoneigenschappen te verbeteren:
- Bindmiddelen: samengesteld Portlandcement volgens NF EN 197-1.
- Granulaat: afgezeefd en hersamengesteld rivierzand 0/8 mm of 0/10 mm* volgens NF EN 13139, NF EN 12620+A1 en NF P18-545.
- Hulpstoffen: specifieke toeslagstoffen om de verwerkbaarheid, de stabiliteit en de verpompbaarheid van het beton te verbeteren.
*De korrelgrootte is afhankelijk van de productie site.
Eigenschappen
Betomur is een droge, voorgemengde micro-betonmortel voor het uitvoeren van allerhande kleine betonwerken.
- Mengklaar
- Makkelijk te verwerken
- Multifunctioneel
- Zowel binnen als buiten te gebruiken
 
Voorbereiding ondergrond
Bij reparatiewerkzaamheden dient de ondergrond schoon, stofvrij en geheel vrij te zijn van olie, vet en andere stoffen die nadelig zijn voor de
hechting. Bevochtig bij reparatiewerkzaamheden de ondergrond goed met water of gebruik een hechtprimer zoals Cera'grip HB op de cementgebonden ondergrond. Daarna Betomur nat-in-nat aanbrengen.
Gladde oppervlakken dienen mechanisch te worden opgeruwd.
Nooit werken op bevroren, ontdooiende ondergrond of bij risico op vorst binnen de 24 uur.
Verwerken
Voor het storten van vloeren en funderingen, de betonmortel storten op plasticfolie.
Na het storten Betomur verdichten door porren of trillen.
Tijdens de verwerking en de afbinding van het beton dient de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de ondergrond / constructie zich tussen +5 °C en +30 °C te bevinden. Na verwerking onmiddellijk alle gereedschappen reinigen met water. Uitgehard beton kan enkel nog mechanisch worden verwijderd.

 
Nabehandeling
Het oppervlak beschermen tegen tocht en uitdroging dmv. een gepaste nabehandelingsmethode (plasticfolie, natte jute, bevochtigen, curing compound, enz.). Let hierbij op dat bepaalde types curing compound mogelijk nadelige effecten kunnen hebben op de aanhechting van eventueel later aan te brengen afwerklagen.
Het werk beschermen tegen koude, slagregen, wind en temperaturen boven +30 °C.
Verbruik
Opbrengst:
± 525 L betonspecie per ton droog beton,
± 13 L betonspecie per 25 kg droog beton,
± 5 L betonspecie per 10 kg droog beton.
Technische kenmerken
Sterkteklasse
C20/25 volgens NF EN 206/CN
 
Druksterkte na 28 dagen
≥ 25 N/mm²
 
Korrelgrootte
0-8 of 0-10 mm
 
Volumemassa verhard beton
± 2100 kg/m³
 
Uitlevering
± 525 L/ton poeder
 
Natte beton consistentie
S3 / F3
 
Krimp
< 1 mm/m
 
Milieuklassen
X0, XC2 volgens NF EN 206/CN
 
Verpakking
Betomur is verpakt:
- in plastic zakken van 10 kg (2 x 10 kg per dozen, 540 kg per pallet) met een beschermhoes,
- in plastic zakken van 25 kg op europalletten (1200 kg per pallet) met een beschermhoes,
- in big bags van 1200 kg,
- in bulk (silo).

De houdbaarheidstermijn in de originele, gesloten en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen en beschermd tegen vocht, bedraagt 12 maanden.

 


Opmerking
De werken moeten worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst voor betonwerken en dienen te beantwoorden aan de Technische Voorlichtingen van het WTCB en aan de technische fiche.

De vermelde technische kenmerken werden bepaald door testen volgens de geldende normen en bewaarcondities.
Classificatie
Betomur is een beton van de sterkteklasse C20/25 volgens NF EN 206/CN.
Betomur staat onder controle van het Controle-organisme SECO in België.


Voorbereiding mengsel
- Zak :

Betomur vermengen met ongeveer 11 % zuiver water al naar gelang de gewenste consistentie (ca. 2,75 L per zak van 25 kg of ca. 1,1 L per zak van 10 kg). Bij voorkeur mechanisch mengen gedurende minstens 3 minuten tot de geschikte consistentie is bekomen.
De specie moet homogeen en klontervrij zijn.
Na aanmaak van het mengsel dient het beton verwerkt te worden binnen ong. 2 uur (bij een omgevingstemperatuur van +20 °C).
Na verstijving door een begin van binding mag het beton niet meer hermengd of aangelengd worden.

- Silo:

In geval van verwerking d.m.v. het Cantillana Silomix systeem, verwijzen we naar de verwerkingsvoorschriften hieromtrent. Deze zijn verkrijgbaar op eenvoudig verzoek.
Veiligheidsrichtlijnen
Voor meer informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij naar de meest recente veiligheidsfiche. Deze bevat fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens.
 

 

 


 

Betomur 35/8
Multifunctioneel beton C30/37 volgens NF EN 206/CN
Toepassingsgebied
Betomur 35/8 kan gebruikt worden voor:
- gewapende en ongewapende betonconstructies,
- het storten van vloerplaten, vloeren en funderingen binnen en buiten,
- het aanstorten van naden en sleuven in prefabbouw,
- het vastgieten van paaltjes m.b.t. omheiningen of signalisatieborden,
- het gieten van lintelen, betonpalen, sokkels, dekvloeren, enz.
Samenstelling
Betomur 35/8 is een homogeen mengsel van cement, zand en hulpstoffen om de betoneigenschappen te verbeteren:
- Bindmiddelen: samengesteld Portlandcement volgens NF EN 197-1.
- Granulaat: afgezeefd hersamengesteld rivierzand 0/8 volgens NF EN 13139, NF EN 12620+A1 en NF P18-545.
- Hulpstoffen: specifieke toeslagstoffen om de verwerkbaarheid, de stabiliteit en de verpompbaarheid van het beton te verbeteren.
Eigenschappen
Betomur 35/8 is een droge, voorgemengde micro-betonmortel voor het uitvoeren van allerhande kleine betonwerken.
- Mengklaar
- Makkelijk te verwerken
- Multifunctioneel
- Zowel binnen als buiten te gebruiken
Voorbereiding ondergrond
Bij reparatiewerkzaamheden dient de ondergrond schoon, stofvrij en geheel vrij te zijn van olie, vet en andere stoffen die nadelig zijn voor de
hechting. Bevochtig bij reparatiewerkzaamheden de ondergrond goed met water of gebruik een hechtprimer zoals Cera'grip HB op de cementgebonden ondergrond. Daarna Betomur 35/8 nat-in-nat aanbrengen.
Gladde oppervlakken dienen mechanisch te worden opgeruwd.
Nooit werken op bevroren, ontdooiende ondergrond of bij risico op vorst binnen de 24 uur.
Verwerken
Voor het storten van vloeren en funderingen, de betonmortel storten op plasticfolie.
Na het storten Betomur 35/8 verdichten door porren of trillen.
Tijdens de verwerking en de afbinding van het beton dient de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de ondergrond / constructie zich tussen +5 °C en +30 °C te bevinden. Na verwerking onmiddellijk alle gereedschappen reinigen met water. Uitgehard beton kan enkel nog mechanisch worden verwijderd.
Nabehandeling
Het oppervlak beschermen tegen tocht en uitdroging dmv. een gepaste nabehandelingsmethode (plasticfolie, natte jute, bevochtigen, curing compound, enz.). Let hierbij op dat bepaalde types curing compound mogelijk nadelige effecten kunnen hebben op de aanhechting van eventueel later aan te brengen afwerklagen.
Het werk beschermen tegen koude, slagregen, wind en temperaturen boven +30 °C.
Verbruik
Opbrengst:
- ong. 525 L betonspecie per ton droog beton,
- ong. 21 L betonspecie per 40 kg droog beton,
- ong. 13 L betonspecie per 25 kg droog beton.
 
Technische kenmerken
Sterkteklasse
C30/37 volgens NF EN 206/CN
 
Druksterkte na 28 dagen
≥ 37 N/mm²
 
Korrelgrootte
0/8 mm
 
Waterbehoefte
± 11 %
 
Natte beton consistentie
S3 / F3
 
Debiet / Opbrengst
525 L/ton
 
Volumemassa verhard beton
± 2100 kg/m³
 
Milieuklassen
X0, XC4, XS2, XD2, XF1, XA1 selon NF EN 206/CN
 
Verpakking
Betomur 35/8 is verpakt: 
- in papieren zakken van 25 kg op europalletten 
(1200 kg per pallet) met een beschermhoes, 
- in papieren zakken van 40 kg op europalletten 
(1600 kg per pallet) met een beschermhoes, 
- in bigbags van 1200 kg,
- in bulk (silo).

De houdbaarheidstermijn in de originele, gesloten en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen en beschermd tegen vocht, bedraagt 12 maanden.Opmerking
De werken moeten worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst voor betonwerken en dienen te beantwoorden aan de Technische Voorlichtingen van het WTCB en aan de technische fiche.

De vermelde technische kenmerken werden bepaald door testen volgens de geldende normen en bewaarcondities.

 

Classificatie
Betomur 35/8 is een beton van de sterkteklasse C30/37 volgens NF EN 206/CN.
Betomur staat onder controle van het Controle-organisme SECO in België.
 Voorbereiding mengsel
Betomur 35/8 vermengen met ongeveer 11% zuiver water al naar gelang de gewenste consistentie. (ca. 4,4 L water per zak van 40 kg of ca. 2,8 L per zak van 25 kg). Bij voorkeur mechanisch mengen gedurende minstens 3 minuten tot de geschikte consistentie is bekomen.
De specie moet homogeen, smeuïg en klontervrij zijn.
Na aanmaak van het mengsel dient het beton verwerkt te worden binnen ong. 2 uur (bij een omgevingstemperatuur van +20 °C).
Na verstijving door een begin van binding mag het beton niet meer hermengd of aangelengd worden.

Ingeval van verwerking d.m.v. het Cantillana Silomix systeem, verwijzen we naar de verwerkinsvoorschriften hieromtrent. Deze zijn verkrijgbaar op eenvoudig verzoek.
 

 

 


 

Betomur 45/8
Multifunctioneel beton C35/45 volgens EN 206-1
Toepassingsgebied
Betomur 40/8 kan gebruikt worden voor:
- gewapende en ongewapende betonconstructies,
- het storten van vloerplaten, vloeren en funderingen binnen en buiten,
- het aanstorten van naden en sleuven in prefabbouw,
- het vastgieten van paaltjes m.b.t. omheiningen of signalisatieborden,
- het gieten van lintelen, betonpalen, sokkels, dekvloeren, enz.
Samenstelling
Betomur 40/8 is een homogeen mengsel samengesteld uit cement, hersamengesteld afgezeefd zand en hulpstoffen om de morteleigenschappen te verbeteren.
- Bindmiddelen: samengesteld Portlandcement volgens EN 197-1.
- Granulaat: afgezeefd hersamengesteld rivierzand 0/8 volgens EN 13139 en EN 12620.
- Hulpstoffen: specifieke toeslagstoffen om de verwerkbaarheid, de stabiliteit en de verpompbaarheid van het beton te verbeteren.
Eigenschappen
Betomur 40/8 is een droge voorgemengde micro-betonmortel voor het uitvoeren van allerhande kleine betonwerken.
Voorbereiding ondergrond
Tijdens het betonneren mag de omgevingstemperatuur niet lager zijn dan +5 °C en niet hoger dan +30 °C.
Nooit werken op bevroren, ontdooiende ondergrond of bij risico op vorst binnen de 24 uur.
Het werk moet beschermd worden tegen koude, slagregen en wind.
Bij het uitvoeren van vloeren en funderingen, betonmortel storten op plasticfolie.
Verwerken
Na het storten, Betomur 40/8 verdichten door porren of trillen.
Het afgewerkte betonoppervlak beschermen tegen snelle uitdroging en tocht (plasticfolie, natte jute, bevochtigen, enz.).
Verbruik
Opbrengst Betomur 40/8:
- ong. 525 L betonspecie per ton droog beton,
- ong. 21 L betonspecie per 40 kg droog beton,
- ong. 13 L betonspecie per 25 kg droog beton.
 
Technische kenmerken
Sterkteklasse
C35/45 volgens EN 206-1
 
Druksterkte na 28 dagen
≥ 40 N/mm²
 
Korrelgrootte
0/8 mm
 
Waterbehoefte
± 11 %
 
Natte beton consistentie
S3 / F3
 
Debiet / Opbrengst
525 L/ton
 
Volumieke massa verhard beton
± 2100 kg/m³
 
Verpakking
Betomur 40/8 is verpakt: 
- in papieren zakken van 25 kg op europalletten (1200 kg per pallet) met een beschermhoes, 
- in papieren zakken van 40 kg op europalletten (1600 kg per pallet) met een beschermhoes, 
De houdbaarheidstermijn in de originele, gesloten en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen en beschermd tegen vocht, bedraagt 12 maanden.

Opmerking
De werken worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst voor betonwerken en dienen te beantwoorden aan de voorschriften van het WTCB en de technische fiche.

 
Classificatie
Betomur 40/8 is een beton van de sterkteklasse C35/45 (volgens EN 206-1).
Blootstellingsklasse: X0,XC4,XD3,XS3,XF3,XF4,XA1.
Omgevingsklasse: E0,E1,EE4.
 

Voorbereiding mengsel
Betomur 40/8 vermengen met ongeveer 11% zuiver water al naar gelang de gewenste consistentie (ca. 4,5 L water per zak van 40 kg of ca. 3 L per zak van 25 kg). Bij voorkeur mechanisch mengen gedurende minstens 3 minuten tot de geschikte consistentie is bekomen. De specie moet homogeen, smeuïg en klontervrij zijn.
Na aanmaak van het mengsel dient de beton verwerkt te worden binnen ong. 2 uren.
Na verstijving door een begin van binding mag het beton niet meer hermengd of aangelengd worden.
 

 

 


 

Betomur Fiber
Multifunctioneel beton met vezels - C20/25 volgens EN 206
Toepassingsgebied
Betomur Fiber kan gebruikt worden voor:
- gewapende en ongewapende betonconstructies,
- het storten van vloeren en funderingen binnen en buiten,
- het aanstorten van naden en sleuven in prefabbouw,
- het vastgieten van palen, m.b.t. omheiningen of signalisatieborden, enz.,
- het gieten van lintelen, betonpalen, sokkels, dekvloeren, enz.
Samenstelling
Betomur Fiber is een homogeen mengsel samengesteld uit cement, zand en hulpstoffen om de betoneigenschappen te verbeteren:
- Bindmiddelen: samengesteld Portlandcement volgens EN 197-1.
- Granulaat: afgezeefd en hersamengesteld rivierzand 0/8 mm volgens EN 13139 en EN 12620.
- Hulpstoffen: specifieke toeslagstoffen om de verwerkbaarheid, de stabiliteit en de verpompbaarheid van het beton te verbeteren.
- Vezels: polypropyleenvezels met lengte 6 mm om krimpscheuren te beperken.
Eigenschappen
Betomur Fiber is een droge, voorgemengde micro-betonmortel voor het uitvoeren van allerhande kleine betonwerken.
- Mengklaar
- Vezelversterkte ter voorkoming van krimpscheuren
- Makkelijk te verwerken
- Multifunctioneel
- Zowel binnen als buiten te gebruiken
 
Voorbereiding ondergrond
Bij reparatiewerkzaamheden dient de ondergrond schoon, stofvrij en geheel vrij te zijn van olie, vet en andere stoffen die nadelig zijn voor de
hechting. Bevochtig bij reparatiewerkzaamheden de ondergrond goed met water of gebruik een hechtprimer zoals Cera'grip HB op de cementgebonden ondergrond. Daarna Betomur Fiber nat-in-nat aanbrengen.
Gladde oppervlakken dienen mechanisch te worden opgeruwd.
Nooit werken op bevroren, ontdooiende ondergrond of bij risico op vorst binnen de 24 uur.
Verwerken
Voor het storten van vloeren en funderingen, de betonmortel storten op plasticfolie.
Na het storten Betomur Fiber verdichten door porren of trillen.
Tijdens de verwerking en de afbinding van het beton dient de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de ondergrond / constructie zich tussen +5 °C en +30 °C te bevinden.
Na verwerking onmiddellijk alle gereedschappen reinigen met water. Uitgehard beton kan enkel nog mechanisch worden verwijderd.
Nabehandeling
Het oppervlak beschermen tegen tocht en uitdroging dmv. een gepaste nabehandelingsmethode (plasticfolie, natte jute, bevochtigen, curing compound, enz.). Let hierbij op dat bepaalde types curing compound mogelijk nadelige effecten kunnen hebben op de aanhechting van eventueel later aan te brengen afwerklagen.
Het werk beschermen tegen koude, slagregen, wind en temperaturen boven +30 °C.
Verbruik
Opbrengst:
± 525 L betonspecie per ton droog beton,
± 13 L betonspecie per 25 kg droog beton,
± 5 L betonspecie per 10 kg droog beton.
 
Technische kenmerken
Sterkteklasse
C20/25 volgens EN 206
 
Druksterkte na 28 dagen
≥ 25 N/mm²
 
Korrelgrootte
0/8 mm
 
Waterbehoefte
± 12 %
 
Natte beton consistentie
S3 / F3
 
Blootstellingsklasse
XC3
 
Debiet / Opbrengst
525 L/ton
 
Volumieke massa verhard beton
± 2100 kg/m³
 
Verpakking
Betomur Fiber is verpakt:
- in plastic zakken van 10 kg per dozen van 2, op palletten van 540 kg met een beschermhoes,
- in papieren zakken van 25 kg op europalletten van 1200 kg met een beschermhoes,
- in big bags van 1200 kg.

De houdbaarheidstermijn in de originele, gesloten en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen en beschermd tegen vocht, bedraagt 12 maanden.Opmerking
De werken moeten worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst voor betonwerken en dienen te beantwoorden aan de voorschriften
van het WTCB en van de technische fiche.

 
Classificatie
Betomur Fiber is een beton van de sterkteklasse C20/25 volgens EN 206.
Blootstellingsklasse / milieuklasse: XC3.
 


Voorbereiding mengsel
Betomur Fiber vermengen met ongeveer 12 % zuiver water al naar gelang de gewenste consistentie (ca. 3 L per zak van 25 kg of 1,2 L per zak van 10 kg). Bij voorkeur mechanisch mengen gedurende minstens 3 minuten tot de geschikte consistentie is bekomen.
Het beton moet homogeen en klontervrij zijn.
Na aanmaak van het mengsel dient het beton verwerkt te worden binnen ong. 2 uren (bij een omgevingstemperatuur van +20 °C).
Na verstijving door een begin van binding mag het beton niet meer hermengd of aangelengd worden.
Veiligheidsrichtlijnen
Voor meer informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij naar de meest recente veiligheidsfiche. Deze bevat fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens.
 

 

 


 

Betomur FL
Micro-betonmortel
Toepassingsgebied
Betomur FL kan gebruikt worden voor:
-Gewapende en ongewapende betonconstructies
-Het storten van vloeren en funderingen binnen en buiten.
-Het aanstorten van naden en sleuven in prefabbouw.
-Het vastgieten van palen, afsluitingen, …
-Het gieten van lintelen, betonpalen, sokkels, dekvloeren, ... .
Samenstelling
Betomur FL is een homogeen mengsel van cement, hersamengesteld afgezeefd zand en hulpstoffen om de morteleigenschappen te verbeteren.
- Bindmiddelen: samengesteld Portlandcement volgens EN 197-1.
- Granulaat: afgezeefd hersamengesteld rivierzand volgens EN 13139 en EN 12620.
- Hulpstoffen: specifieke toeslagstoffen om de verwerkbaarheid, de stabiliteit en de verpompbaarheid van het beton te verbeteren.
Eigenschappen
Betomur FL is een droge voorgemengde micro-betonmortel voor het uitvoeren van allerhande kleine betonwerken, zowel binnen als buiten.
 
Voorbereiding ondergrond
Bij reparatiewerkzaamheden dient de ondergrond schoon, stofvrij en geheel vrij te zijn van olie, vet en andere stoffen die nadelig zijn voor de hechting. Bevochtig bij reparatiewerkzaamheden de ondergrond goed met water of gebruik een hechtprimer. Gladde oppervlakken dienen mechanisch te worden opgeruwd.
Nooit werken op bevroren, ontdooiende ondergrond of bij risico op vorst binnen de 24 uur.
Verwerken
Bij het uitvoeren van vloeren en funderingen, betonmortel storten op plasticfolie.
Na het storten, Betomur FL verdichten door porren of trillen.
Tijdens de verwerking en de afbinding van de mortel dient de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de ondergrond / constructie zich tussen +5 °C en +30 °C te bevinden.
Nabehandeling
Het afgewerkte betonoppervlak beschermen tegen tocht en uitdroging dmv. een gepaste nabehandelingsmethode of een curing compound aanbrengen. Let hierbij op dat bepaalde types curing compound mogelijk nadelige effecten kunnen hebben op de aanhechting van eventueel later aan te brengen afwerklagen.
het werk beschermen tegen koude, slagregen, wind en temperaturen boven +30 °C.
Verbruik
Opbrengst Betomur FL:
± 525 L betonspecie per ton droog beton,
± 13 L betonspecie per 25 kg droog beton.
Technische kenmerken
Sterkteklasse
C20/25
 
gem. druksterkte na 28 dagen
≥ 25 N/mm²
 
granulometrie
0/8 mm
 
waterbehoefte
± 11 %
 
natte beton consistentie
S3 / F3
 
blootstellingsklasse
XC4
 
debiet / opbrengst
525 L/ton
 
volumieke massa verharde beton
± 2100 kg/m³
 
Verpakking
Betomur FL is verpakt in zakken van, 25 kg, gestapeld op europaletten (1200 kg per palet) met een beschermhoes.

De houdbaarheidstermijn in de originele, gesloten en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen bij een temperatuur tussen +5 °C en +30 °C en beschermd tegen vocht, bedraagt 12 maanden.


Opmerking
De werken worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst voor betonwerken en dienen te beantwoorden aan de voorschriften van het WTCB en de technische fiche.

 
Classificatie
Betomur FL is een beton van de sterkteklasse C20/25 (CE volgens EN 206-1).
Blootstellingsklasse / milieuklasse XC4 .
Betomur FL staat onder controle van het Controle-organisme SECO.

Voorbereiding mengsel
Betomur FL vermengen met ongeveer 10 % zuiver water (ca. 2,5 l per zak van 25 kg) al naar gelang de gewenste consistentie.
Bij voorkeur mechanisch mengen (minstens 3 minuten) tot de geschikte consistentie is bekomen.
Het beton moet homogeen en klontervrij zijn.
Na aanmaak van het mengsel dient de beton verwerkt te worden binnen 2 uren (bij een omgevingstemperatuur van +20 °C).
Na verstijving door een begin van binding mag de beton niet meer hermengd of aangelengd worden.
Veiligheidsrichtlijnen
Betomur FL bevat cement. Deze reageert door vochtigheid alkalisch, waardoor huidirritaties kunnen optreden. Huid en ogen dienen beschermd te worden. Bij huidirritaties direct grondig wassen met water en zeep. Bij contact met de ogen direct grondig met water spoelen en arts consulteren. Voor meer informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij naar de meest recente veiligheidsfiche. Deze bevat fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens.
 

 

 


 

Betomur FL Plus
Zelfverdichtend beton
Toepassingsgebied
Betomur FL Plus is een droge kant & klare zelfverdichtende betonmortel voor het betonneren, aangieten van open ruimtes tussen moeilijk toegangkelijke constructiedelen, dichte wapeningen en reparatie van betonconstructies waar verdichting van het beton door trilnaalden en bekistingsvibratoren niet mogelijk is.

Betomur FL Plus kan worden toegepast voor:
- het betonneren van prefab betonelementen en bijzondere bekistingsvormen.
- het vullen van betonbekistingen op moeilijk toegangkelijke plaatsen. 
- het herstellen van betonelementen, wanden met glijbekisting.
- het betonneren van betondelen die zijn voorzien van veel wapening.
Samenstelling
Betomur FL Plus is een homogeen mengsel van cement, hersamengesteld afgezeefd zand en hulpstoffen om de morteleigenschappen te verbeteren.
- Bindmiddelen: samengesteld Portlandcement volgens EN 197-1.
- Granulaat: afgezeefd hersamengesteld rivierzand en grind volgens EN 13139 en EN 12620.
- Hulpstoffen: specifieke toeslagstoffen om de verwerkbaarheid, verpompbaarheid, de stabiliteit te verbeteren en de krimp van de Betomur FL PLus te reduceren.
Kleur
Betomur FL Plus is verkrijgbaar in wit en cementgrijs.
Voorbereiding ondergrond
Bij verwerking op bestaande betonondergronden, de betonondergrond reinigen (vet-, vuil- en stofvrij maken). Het betonoppervlak dient draagkrachtig en ruw te zijn. Te droge of te natte ondergronden kunnen leiden tot onvoldoende hechting.
De onder­grond dient tijdens verwerking matvochtig te zijn (geen verzadiging van de poriën). Hiertoe daags van te voren de ondergrond ruim bevochtigen.
Voor het aanbrengen van Betomur FL PLus de bestaande beton­ondergrond zonodig nogmaals bevochtigen, zodat er geen aanmaakwater uit de mortel wordt onttrokken. Eventueel overtollig water dient voor het aangieten verwijderd te worden.
Bij reparaties van bestaande draagkrachtige beton­ondergronden, deze eerst ontdoen van aanwezige cementhuiden, zonodig door middel van zandstralen/kogelstralen. Bij verwerking in een prefab bekisting dient deze voor het vullen voldoende openingen te bieden om luchtinsluitingen te voorkomen. Bekistingen zorg­vuldig behandelen met bekistingsolie.
Nooit werken op bevroren, ontdooiende ondergrond of bij risico op vorst binnen de 24 uur.
Verwerken
De aangemaakte betonmortel meteen verwerken. Indien grotere hoeveelheden Betomur FL plus benodigd worden dient de mengcapaciteit aangepast te worden. 
De kuip altijd leeg werken, voordat nieuwe betonmortel wordt aangemaakt. Betomur FL Plus altijd in één arbeidsgang zonder onderbrekingen verwerken (continue gieten) om luchtinsluitingen te voorkomen.
Tijdens de verwerking en de afbinding van de mortel dient de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de ondergrond / constructie zich tussen +5 °C en +30 °C te bevinden.
Nabehandeling
Het afgewerkte betonoppervlak beschermen tegen tocht en uitdroging dmv. een gepaste nabehandelingsmethode of een curing compound aanbrengen. Let hierbij op dat bepaalde types curing compound mogelijk nadelige effecten kunnen hebben op de aanhechting van eventueel later aan te brengen afwerklagen.
het werk beschermen tegen koude, slagregen, wind en temperaturen boven +30 °C.
Verbruik
Opbrengst Betomur FL PLus:
± 525 L betonspecie per ton droog beton,
± 13 L betonspecie per 25 kg droog beton.
Technische kenmerken
Sterkteklasse Betomur FL Plus 25/8
C20/25 volgens EN 206
 
Druksterkte na 24 uur
> 4 N/mm²
 
Druksterkte na 7 dagen
> 10 N/mm²
 
Druksterkte na 28 dagen
> 25 N/mm²
 
Buig/treksterkte na 24 uur
> 1 N/mm²
 
Buig/treksterkte na 7 dagen
> 2,5 N/mm²
 
Buig/treksterkte na 28 dagen
> 3,5 N/mm²
 
Sterkteklasse Betomur FL Plus 30/8
C25/30 volgens EN 206
 
Druksterkte na 24 uur
> 5 N/mm²
 
Druksterkte na 7 dagen
> 20 N/mm²
 
Druksterkte na 28 dagen
> 30 N/mm²
 
Buig/treksterkte na 24 uur
> 1,5 N/mm²
 
Buig/treksterkte na 7 dagen
> 3,5 N/mm²
 
Buig/treksterkte na 28 dagen
> 4,0 N/mm²
 
Sterkteklasse Betomur FL Plus 35/8
C30/37 volgens EN 206
 
Druksterkte na 24 uur
> 8 N/mm²
 
Druksterkte na 7 dagen
> 35 N/mm²
 
Druksterkte na 28 dagen
> 40 N/mm²
 
Buig/treksterkte na 24 uur
> 2,0 N/mm²
 
Buig/treksterkte na 7 dagen
> 4,5 N/mm²
 
Buig/treksterkte na 28 dagen
> 5,0 N/mm²
 
Sterkteklasse Betomur FL Plus 40/8
C35/45 volgens EN 206
 
Druksterkte na 24 uur
> 10 N/mm²
 
Druksterkte na 7 dagen
> 30 N/mm²
 
Druksterkte na 28 dagen
> 50 N/mm²
 
Buig/treksterkte na 24 uur
> 2,3 N/mm²
 
Buig/treksterkte na 7 dagen
> 5,0 N/mm²
 
Buig/treksterkte na 28 dagen
> 5,5 N/mm²
 
Bewaard bij
+20 °C/ onder water
 
granulometrie
0-10 mm
 
waterbehoefte
10 %. Ca. 2,5 L/25 kg zak
 
Vloeimaat vloeigoot
1 min > 55 cm
 
consistentie
F6
 
Verwerkingstijd
30 minuten
 
volumieke massa verharde gietbetonmortel
± 2200 kg/m³
 
Verpakking
Betomur FL Plus is verpakt in zakken van 25kg, gestapeld op europaletten (1350 kg/palet) met een beschermhoes.

De houdbaarheidstermijn in de originele, gesloten en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen bij een temperatuur tussen +5 °C en +30 °C en beschermd tegen vocht, bedraagt 12 maanden.
Opmerking
De werken worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst voor betonwerken en dienen te beantwoorden aan de voorschriften van het WTCB en de technische fiche.
Voorbereiding mengsel
Betomur FL Plus mengen met ongeveer 10 % zuiver water (ca. 2,5 L per zak van 25 kg). De menger eerst vullen met 2/3 van de benodigde hoeveelheid aanmaakwater, de mortel toevoegen en mengen. Na circa een minuut de rest van het aanmaakwater toevoegen en (minstens 4 minuten) doormengen tot de geschikte consistentie is bekomen.
Het beton moet homogeen en klontervrij zijn.
Gebruik nooit meer water dan maximaal is toegestaan.
Na verstijving door een begin van binding mag de beton niet meer hermengd of aangelengd worden.
Veiligheidsrichtlijnen
Betomur FL Plus bevat cement. Deze reageert door vochtigheid alkalisch, waardoor huidirritaties kunnen optreden. Huid en ogen dienen beschermd te worden. Bij huidirritaties direct grondig wassen met water en zeep. Bij contact met de ogen direct grondig met water spoelen en arts consulteren. Voor meer informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij naar de meest recente veiligheidsfiche. Deze bevat fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens.
 

 

 


 

Betomur Light
Lichtgewicht microbeton - LC25/28 volgens EN 206-1
Toepassingsgebied
Betomur Light (30% lichter), met vergelijkbare druksterkte als standaardbeton, kan  worden toegepast voor het construeren van gewapende en ongewapende betonconstructies zoals:
- Het storten van betondekvloeren in combinatie met zwaluwstaartplaten (Lewisplaten).
- Het renoveren of aanbrengen van beton op platte of licht hellende daken.
- Het renoveren of aanbrengen van beton op balkons.
- Opvulmateriaal van holle bouwelementen, sandwichpanelen, sleuven, leidinggoten.  
Betomur wordt aanbevolen voor renovaties waar het gewicht van de constructie belangrijk is.
Samenstelling
Betomur Light is een homogeen mengsel samengesteld uit cement, hersamengesteld afgezeefd zand, granulaten en lichte toeslagstoffen en hulpstoffen om de morteleigenschappen te verbeteren:
- Bindmiddelen: samengesteld Portlandcement volgens EN 197-1.
- Granulaten: afgezeefd hersamengesteld rivierzand 0/10 mm volgens EN 13139 en EN 12620. Lichtgewichttoeslagmaterialen volgens EN 13055-1.
- Hulpstoffen: specifieke toeslagstoffen om de verwerkbaarheid, de stabiliteit en de eventuele verpompbaarheid van het beton te verbeteren.
Eigenschappen
Betomur Light is een droge, voorgemengde, lichtgewicht microbetonmortel voor het uitvoeren van allerhande kleine betonwerken, zowel binnen als buiten.
Voorbereiding ondergrond
Bij reparatiewerkzaamheden dient de ondergrond schoon, stofvrij en geheel vrij te zijn van olie, vet en andere stoffen die nadelig zijn voor de hechting. Bevochtig bij reparatiewerkzaamheden de ondergrond goed voor met water of gebruik een hechtprimer.
Gladde oppervlakken dienen mechanisch te worden opgeruwd.
Nooit werken op bevroren, ontdooiende ondergrond of bij risico op vorst binnen de 24 uur.
Verwerken
Bij het uitvoeren van vloeren en funderingen, Betomur Light storten op plasticfolie.
Verdicht Betomur Light tijdens of direct na het storten d.m.v. trillen of porren. Gebruik hiervoor een trilnaald of een stevige stok. Werk de betonspecie af met een spaan of rij.
Schuur, afhankelijk van de toepassing, na het storten het betonoppervlak dicht met een schuurbord, nadat het gestorte beton licht is aangetrokken.
Tijdens het betonneren mag de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de ondergrond niet lager zijn dan +5 °C en niet hoger dan +30 °C.
De sterkteontwikkeling van vers gestort beton verloopt trager bij een omgevingstemperatuur lager dan +5 °C.
Nabehandeling
Het afgewerkte betonoppervlak beschermen tegen tocht en uitdroging dmv. een gepaste nabehandelingsmethode of een curing compound aanbrengen. Let hierbij op dat bepaalde types curing compound mogelijk nadelige effecten kunnen hebben op de aanhechting van eventueel later aan te brengen afwerklagen.
het werk beschermen tegen koude, slagregen, wind en temperaturen boven +30 °C.
Verbruik
Opbrengst:
± 650 L betonspecie per ton droge Betomur Light, 
± 13 L betonspecie per 20 kg droge Betomur Light.
Technische kenmerken
Sterkteklasse
LC25/28 volgens EN 206-1
 
Druksterkte na 28 dagen
≥ 30 N/mm²
 
Korrelgrootte
0/10 mm
 
Waterbehoefte
± 16 %
 
Natte beton consistentie
S3 / F3
 
Blootstellingsklasse / Milieuklasse
X0,XC4,XD2,XS1,XF3,XA1
 
Debiet / Opbrengst
650 L/ton
 
Volumieke massa verhard beton
(Gedroogd bij 105 °C) >1600 en ≤ 1800 kg/m³ (D 1,8)
 
Chloridegehalte
< 0,1 %
 
Verpakking
Betomur Light is verpakt in plastic zakken van 20 kg, gestapeld op europalletten (1080 kg per pallet) met een beschermhoes.

De houdbaarheidstermijn in de originele, gesloten en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen bij een temperatuur tussen +5 °C en
+30 °C en beschermd tegen vocht, bedraagt 12 maanden.
Opmerking
De werken moeten worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst voor betonwerken en dienen te beantwoorden aan de voorschriften van het WTCB en van de technische fiche.
Classificatie
Betomur Light is een lichtgewichtbetonmortel van druksterkteklasse LC25/28 volgens EN 206-1.
Betomur Light is Komo® gecertificeerd: n° 721-16-B en NL BSB® gecertificeerd: n°721-16-BBK.

Voorbereiding mengsel
Betomur Light vermengen met ongeveer 16% zuiver water (ca. 3,2 L water per zak van 20 kg) al naar gelang de gewenste consistentie. Doe eerst 75% van het water en daarna Betomur Light in de betonmolen of kuip. Bij voorkeur mechanisch mengen gedurende minstens 3 minuten. De rest van het water toevoegen en hermengen, tot de geschikte consistentie is bekomen.
Het beton moet homogeen en klontervrij zijn.
Na aanmaak van het mengsel dient Betomur Light verwerkt te worden binnen 2 uur, afhankelijk van betonspecie- en omgevingstemperatuur.
Na verstijving door een begin van binding, mag Betomur Light niet meer hermengd of aangelengd worden.
Veiligheidsrichtlijnen
Betomur Light bevat cement. Deze reageert door vochtigheid alkalisch, waardoor huidirritaties kunnen optreden. Huid en ogen dienen beschermd te worden. Bij huidirritaties direct grondig wassen met water en zeep. Bij contact met de ogen direct grondig met water spoelen en arts consulteren. Voor meer informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij naar de meest recente veiligheidsfiche. Deze bevat fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens.
 

 

 


 

Fixbeton
Snelhardend verankeringsbeton - zonder de noodzaak van voormengen
Toepassingsgebied
Fixbeton is aanbevolen voor :
- de verankering van palen, piketten, omheiningen, droogmolens, speeltoestellen (schommels, enz.), brievenbussen in volle grond,
- het fixeren van pergola's, tuin- en stadsornamenten en -meubilair (zitbanken, picknicktafels, enz.) in volle grond,
- het vastgieten van reclamezuilen en verkeersborden in volle grond.
Fixbeton kan toegepast worden zonder voorafgaand te mengen met water.

Gebruiksbeperking: kan niet als constructief beton worden gebruikt.
Samenstelling
Fixbeton is een homogeen samengesteld mengsel uit zand, fijn grind, speciale bindmiddelen en hulpstoffen om de betoneigenschappen te verbeteren.
- Bindmiddelen: aluminaatcement volgens EN 14647 en Portlandcement volgens EN 197-1.
- Granulaten: afgezeefd en hersamengesteld zand, grind 0/8 mm volgens EN 12620.
- Hulpstoffen: specifieke toeslagstoffen om de verwerkbaarheid van het beton te verbeteren.
Kleur
Grijs
Eigenschappen
Fixbeton is een droog, voorgemengd, snelhardend verankeringsbeton speciaal ontwikkeld voor gebruik zonder de noodzaak van voormengen met water.
 
Voorbereiding ondergrond
Gat uitgraven ter grootte van het aan te maken funderingsblok.
Het gedeelte (diepte) van de paal dat in de grond moet worden verankerd, moet voldoende zijn in verhouding tot de totale hoogte van de paal. Daartoe moeten de aanbevelingen van de fabrikant van de paal worden opgevolgd.
Als de grond poreus is, de bodem van het gat met plastic folie bedekken of de bodem en wanden van het gat voldoende bevochtigen.
Nooit werken op bevroren, ontdooiende ondergrond of bij risico op vorst binnen de 24 uur.
Tijdens het betonneren mag de omgevingstemperatuur niet lager zijn dan +5 °C en niet hoger dan +30 °C.
Het werk moet beschermd worden tegen koude, slagregen en wind.
Verwerken
- De te betonneren paal positioneren in het midden van de put en het tijdens de bindingstijd vasthouden.

Fixbeton kan op 2 manieren worden toegepast:

1) ZONDER VOORMENGEN
- Vul een propere emmer met 10 % tot 12 % zuiver water (2,5 L tot 3 L per zak van 25 kg Fixbeton).
- De uitgegraven put met de halve hoeveelheid water vullen.
- Voeg vervolgens Fixbeton gelijkmatig toe rond de paal d.m.v. een spade of schop, naargelang de uit te voeren werken.
- De resterende hoeveelheid zuiver water aangieten tot Fixbeton voldoende is verzadigd, en het water niet meer verder indringt.

2) MET VOORMENGEN
- Fixbeton vermengen met 10 % tot 12 % zuiver water (2,5 L tot 3 L water per zak van 25 kg Fixbeton). Bij voorkeur mechanisch mengen tot de geschikte consistentie is bekomen. De specie moet homogeen, smeuïg en klontvrij zijn.
- Giet het mengsel in het gat rond de paal tot het gat gevuld is.

- De stand van de paal (d.m.v. waterpas) nakijken en eventueel corrigeren direct na het aanbrengen. De paal staat op zichzelf na ongeveer 3 tot 5 minuten.
- Het natte bovenoppervlak van het beton aandammen. Zorg ervoor dat de paal goed omgeven is door Fixbeton.
- Vervolgens het natte betonoppervlak gladstrijken als het zichtbaar blijft. Het oppervlak kan vervolgens worden bedekt met aarde en gras.

Na verwerking onmiddellijk alle gereedschap reinigen met water. Uitgehard materiaal kan enkel nog mechanisch worden verwijderd.
Het beton is reeds verhard na 3 tot 5 minuten. Het verhardingsproces is binnen 15 minuten gedaan. Het is na ongeveer 2 uur belastbaar. Deze tijd kan verschillen afhankelijk van de omgevingstemperatuur.
Volledige verharding na 28 dagen.


 
Verbruik
2 zakken van 25 kg volstaan voor een fundering van 30 x 30 x 30 cm.

Opbrengst:
- ± 525 L betonspecie per ton Fixbeton droge beton,
- ± 13 L betonspecie per 25 kg Fixbeton droge beton.
 
Technische kenmerken
Korrelgrootte
0/8 mm
 
Debiet / Opbrengst
± 525 L/ton
 
Volumemassa verharde beton
± 2000 kg/m³
 
Druksterkte na 28 dagen
≥ 20 N/mm²
 Verpakking
Fixbeton is verpakt in plastic zakken van 25 kg, gestapeld op euro-palletten van 1200 kg met een beschermhoes.
De houdbaarheidstermijn in de originele, gesloten en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen en beschermd tegen vocht, bedraagt 12 maanden.Opmerking
De werken worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst voor betonwerken en dienen te beantwoorden aan de voorschriften van de technische fiche.
 Voorbereiding
 
Veiligheidsrichtlijnen
Voor meer informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij naar het meest recente veiligheidsinformatieblad. Deze bevat fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens.