Decoratieve gevelpleisters

Voor een klassieke en tijdloze look zit u aan het juiste adres.

Tradi’chaux Color
Dunlagige kalkpleister voor een geschuurde afwerking
Toepassingsgebied
Het pleister Tradi’chaux Color kan zowel worden toegepast voor de renovatie alsvoor nieuwbouw. Tradi’chaux Color kan handmatig of machinaal worden opgebracht op elke traditionele pleisterlaag met hydraulische bindmiddelen overeenkomstig de norm NF P15-001(ref. DTU 26.1.) of stortbeton overeenkomstig de norm NF P 18.210 (ref. DTU 23.1).
Samenstelling
Tradi’chaux Color is een industrieel mengsel van gehydrateerde kalk, wit Portlandcement, kwartszanden en hulpstoffen.
Eigenschappen
Tradi’chaux Color is een kant-en-klare pleister op basis van vette kalk voor een geschuurde of fijn opgeschuurde afwerking. Tradi’chaux Color wordt aangebracht in een laag op een dikte van 2 tot 4 mm. Voor de renovatie van gevels met een glad afwerkingsaspect.
Voorbereiding ondergrond
De ondergrond moet stabiel, zuiver, proper en ontstoft zijn. Sporen van organische materiaal moeten worden verwijderd. Niet-zuigende ondergronden worden voorbehandeld met Canti’plus Betoprim. Bij warm, droog of winderig weer dienen de dragers enkele uren voor het bepleisteren bevochtigd te worden. Poreuze en zuigende ondergronden worden de dag voordien bevochtigd. Tijdens het aanbrengen en het drogen is de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de ondegrond niet lager dan 5 ° C of hoger dan 30 ° C. Het gebruik van het pleister op bevroren of ontdooiende ondergrond is verboden, evenals bij risisco van vorst na het aanbrengen.
Verwerken
Het pleister wordt aangebracht in één gang op een dikte van 2 tot 4 mm, met een plakspaan afgereid en aangedrukt. Geschuurde afwerking: Na een wachttijd van ongeveer een half uur wordt het oppervlak opgeschuur met een schuurbord of een schuurspons.
Verbruik
±1,8kg/m² per mm dikte
Verpakking
Tradi’chaux Color is verpakt in zakken van 30 kg, gestapeld op Europaletten van 1200 kg met beschermhoes. De houdbaarheidstermijn in deze verpakking, droog opgeslagen, bedraagt 12 maanden.
Classificatie
Overeenkomstig EN 998-1. Overeenkomstig NFP 15-201, réf. DTU 26-1 (Avril 2008) : CS II, W2.
Voorbereiding mengsel
Mechanische mengen in kuip, speciemolen of spuitmachine. Eenzelfde mengtijd en waterdosering aanhouden voor de duur van de werf. 5,5 tot 7.0 liter water per zak van 30 kg de Tradi’chaux Color toevoegen. Verwerkingsduur: ± 1 uur .Na verstijving door een begin van binding, de mortel niet meer hermengen of aanlengen.
 

 


 

Tradi’chaux Wasselonne
Gevelpleister met natuurlijke hydraulische kalk
Toepassingsgebied
Het pleister Tradi’chaux Wasselonne kan zowel worden toegepast voor de renovatie als voor nieuwbouw. Het pleister Tradi’chaux Wasselonne kan rechtstreeks op de drager worden aangebracht volgens de techniek van de ‘monocouche’. Tradi’chaux Wasselonne kan handmatig of machinaal worden opgebracht op elke ondergrond geschikt voor een traditionele hydraulische : - Ruw metselwerk van breuksteen, betonblokken of baksteen met een hydraulische mortel, - Hydraulische pleisters overeenkomstig de norm NF P 15.201 (ref. DTU 26.1),- Onderlagen van kalkcementpleisters zoals Tradi’chaux Gris of Tradi'chaux NHL.
Samenstelling
Tradi’chaux Wasselonne is een industrieel mengsel van natuurlijk hydraulische kalk, wit Portlandcement, rivierzanden, toeslag- en hulpstoffen.
Eigenschappen
Tradi’chaux Wasselonne een kant-en-klare pleister op basis van natuurlijke hydraulische kalk van Wasselonne voor een decoratieve gevelafwerking.

Tradi’chaux Wasselonne wordt handmatig of machinaal aangebracht en laat afwerken tot verschillende aspecten.

Het pleister heeft de kenmerkende beige kleur van de kalk van Wasselonne.
Voor de renovatie van beschadigde, afgebikte oude gevels.
Voorbereiding ondergrond
De ondergrond moet stabiel, zuiver, proper en ontstoft zijn. Sporen van organische materiaal moeten worden verwijderd. Niet stabiele delen worden hersteld, verbrokkelde voegen worden uitgekapt. Tradi’chaux Wasselonne kan rechtstreeks op de drager worden opgebracht. Op niet homogene ondergronden wordt vooraf een aanbrandlaag van Cement’in P aangebracht. Bij warm, droog of winderig weer dienen de dragers enkele uren voor het bepleisteren bevochtigd te worden. Poreuze en zuigende ondergronden worden de dag voordien bevochtigd. Tijdens het aanbrengen en het drogen is de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de ondergrond niet lager dan 5° C of hoger dan 30° C. Het gebruik van het pleister op bevroren of ontdooiende ondergrond is verboden, evenals bij risico van vorst na het aanbrengen.
Verwerken
Geborstelde afwerking : Het pleister wordt aangebracht in één gang op een dikte van 15 mm en geborsteld wanneer de consistentie van de specie dit toelaat. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een borstel van hondegras, messing of een harde kunsstof, zodat de granulaten zichtbaar worden. Gekrabde afwerking :Het pleister wordt in één gang op een minimale dikte van 13 mm aangebracht. Bij het begin van verharding wordt de oppervlakte gelijkmatig afgewerkt met een krabber over het gehele oppervlak om onvolkomenheden te vermijden. Ruw gespoten afwerking en ruw verdichte afwerking : De eerste gang is overal minimum 10 mm dik. Zodra de eerste gang vormvast, maar nog niet uitgedroogd (na 1 tot 15 uren) is , wordt de korrelstructuur in een tweede spuitbeurt aangebracht. De tweede spuitbeurt dringt niet in de eerste. Voor de verdichte afwerking wordt de ruw gespoten tweede laag afgewerkt door het platdrukken van het oppervlak met een plakspaan of schuurbord. Geschuurde afwerking :Het pleister wordt aangebracht op een minimale dikte van 5 mm, afgereid en verdicht met een plakspaan. Zodra het pleister verhardt, met een schuurbord en/ of spons afwerken afwerken. Decoratieve afwerking :Het pleister wordt aangebracht op een minimale dikte van 5 mm op ondergronden, die al waterdicht zijn.
Verbruik
± 18 kg/m² per cm dikte
Technische kenmerken
Korrelgrootte:
0 - 4 mm
 
Volumemassa poeder:
± 1360 kg/m³
 
Volumemassa specie:
± 1800 kg/m³
 
Volumemassa verharder pleister:
± 1360 kg/m³
 
Waterdampdiffusiecoëfficient µ
≤ 35
 
Hechtsterkte
≥0,2 N/mm² - FP :
 
Waterabsorptie
W0
 
Brandreactie
A1
 
Verpakking
Tradi’chaux Wasselonne is verpakt in zakken van 30 kg, gestapeld op Europaletten van 1260 kg met beschermhoes. De houdbaarheidstermijn in deze verpakking, droog opgeslagen, bedraagt 6 maanden.


Classificatie
Overeenkomstid de norm EN 998-1.
Overeenkomstid de norm NF P15-201, ref. DTU 26.1 (april 2008): CR Gevelpleister, CSI, W0 en drager type Rt1, Rt2 en Rt3.
Voorbereiding mengsel
Mechanisch mengen in kuip, speciemolen of spuitmachine. Eenzelfde mengtijd en waterdosering aanhouden voor de duur van de werf. 7 tot 8 liter water per zak van 30 kg de Tradi’chaux Wasselonne. Verwerkingsduur: ± 1 uur. Na verstijving door een begin van binding, de mortel niet meer hermengen of aanlengen.