Siliconengebonden verven

Granosil’color is matte gevelverf die zowel binnen als buiten gebruikt kan worden.

Granosil’color
Decoratieve gevelverf, siliconenharsgebonden

Toepassingsgebied
Weerbestendige gevelverf voor gladde en structuurpleisters, kalkzandsteen-schoonmetselwerk, baksteenmetselwerk, minerale ondergronden, en als renovatieverf op buitengevelisolatiesystemen.
Samenstelling
Waterverdunbare, matte gevelverf op siliconenharsemulsiebasis met speciale hechtingsadditieven.
Kleur
Standaardkleur is wit. Granosil´color is beschikbaar in alle kleuren uit onze kleurenwaaier. Op buitengevelisolatiesystemen geen kleuren met een helderheidswaarde lager dan 20% gebruiken.
Kleurafwijkingen in de afgewerkte vlakken ten opzichte van voorbeelden en proefstukken zijn mogelijk, als gevolg van het gebruik van natuurlijke grondstoffen en de weersomstandigheden bij het droogproces. Bij bijbestelling, gelieve de exacte kleurcode en referentie van het voorgaande order mee te geven.
Eigenschappen
Sterk dampdoorlatend, weerbestendig, zeer goed waterafstotend, geringe neiging tot vervuiling, bestand tegen atmosferische invloeden, schimmelbestendig, niet doorslaand, niet filmvormend, spanningsarm, milieuvriendelijk, niet thermoplastisch en UV-bestendig.
Zeer goed bestand tegen milieuschadelijke stoffen en bestand tegen algenaanslag.
Voorbereiding ondergrond
De ondergrond moet vlak, stabiel, schoon en droog zijn. Loszittende delen eerst verwijderen en repareren.
Bij dubieuze ondergronden kan u steeds contact opnemen met onze technische dienst.
Verwerken
Granosil´color is zowel handmatig als met geschikte spuitapparatuur te verwerken.
Apparatuur en gereedschap moet direct na gebruik met water gereinigd worden.
Voor gebruik goed omroeren.
Grondering, afhankelijk van de ondergrond, met Granosil'plus STF.
1e laag met Granosil'color, tot 10% met water verdund.
Toplaag met Granosil'color, tot 5% met water verdund.

De gevel moet tegen slagregen en tegen te snel uitdrogen beschermd worden. Speciaal bij directe zon- en windinwerking zijn geëigende tegenmaatregelen, zoals bv. afhangen van de gevel resp. van de steigers, noodzakelijk.
Niet bij ondergrond- en/of omgevingsstemperaturen onder + 5°C verwerken.
Ramen, vensterbanken en dergelijke zorgvuldig afdekken.
 
Verbruik
Ca. 200 ml/m² per laag op een gladde ondergrond.
Maak voor een exacte bepaling van het verbruik een proefstuk.
 
Technische kenmerken
Wateropnamecoëfficiënt:
w<0,1 kg/(m²u0,5)
 
Diffusieweerstand:
sd < 0,1 m
 
Warmtegeleidbaarheid:
ca. 0,60 W/(mK)
 
Waterdampdiffusieweerstandsgetal:
µ ca. 60
 
Dichtheid:
1,65 - 1,68 kg/dm³
 
Verpakking
Verpakt in emmers van van 10 l.
Koel en vorstvrij opslaan. Niet blootstellen aan direct zonlicht. In gesloten verpakking ten minste 1 jaar houdbaar. Verwerk aangebroken verpakkingen zo snel mogelijk.
Opmerking
Het onderling mengen van harders en toeslagen is niet toelaatbaar.
Afvalverwerking
Uitsluitend volledig geleegde verpakkingen ter recycling aanbieden. Ingedroogde materiaalresten kunnen als uitgeharde verven of als huisvuil, vloeibare materiaalresten kunnen als afval van verven op waterbasis verwerkt worden.
Classificatie
VOS-EU-grenswaarde voor dit produkt (cat A/c WB) : 40 gr/L.
Dit produkt bevat maximum 40 gr/L VOS.
 
Veiligheidsrichtlijnen
Buiten het bereik van kinderen bewaren.
Contact met de ogen en de huid vermijden.
Bij contact met de ogen direct grondig met water spoelen en een arts consulteren.
Bij spuitverwerking de spuitnevel niet inademen.
Alle verdere veiligheidsrelevante gegevens kunt u vinden in de veiligheidsinformatiebladen.