Uitvlakpleisters

Voor een perfect resultaat dienen binnen- en buitenmuren uitgevlakt en hersteld te worden.

Limelook
Minerale afwerkpleister - minerale kaleiverf
Toepassingsgebied
Limelook is een fijne, minerale decoratieve afwerkpleister.
Hij wordt toegepast op minerale ondergronden, alsook op de ETICS systemen, binnen als buiten. Limelook kan zowel glad als ruw afgewerkt worden.

Limelook is ook geschikt voor schilderwerken op minerale ondergronden, binnen als buiten. Hij kan geplaatst worden op metselwerk, beton, pleister of natuursteen.
Limelook wordt steeds aangebracht met een blokborstel.
Samenstelling
Limelook is een mengsel van cement, gekalibreerd zand, copolymeerharsen en additieven.
 
Kleur
Standaard : wit of grijs
Eigenschappen
De minerale bindmiddelen en de speciale toeslagstoffen zorgen voor de goede hechting en de goede waterdampdiffusie van de Limelook.
Limelook gebruikt als decoratieve verf zorgt voor een fijn, korrelig effect.
Limelook is te verkrijgen in 2 korrelgroottes : 0,7 mm en 1 mm.

 
Voorbereiding ondergrond
Wanneer toegepast als pleister:
De ondergrond moet proper, zuiver en stofvrij en ontdaan te zijn van alle resten van organische stoffen.
Voor renovatiewerken is het aangeraden om 1 week op voorhand een grondlaag te zetten met Cement'in C of Cement'in C+G. Sterk absorberende ondergronden dienen voorbehandeld te worden met Poroprim, of met water voorbevochtigd te worden.
Wanneer Limelook gebruikt wordt op een ETICS-systeem, dient hij geplaatst te worden op de wapeningsmortel (Granol'therm KB).

Wanneer toegepast als verf:
De ondergrond moet proper, zuiver en stofvrij en ontdaan te zijn van alle resten van organische stoffen.
Alle resten van oude verf, uitbloeiingen of ontkistingsolie moeten verwijderd worden.

Tijdens het verwerken van Limelook mag de temperatuur van de drager alsook de omgevingstemperatuur niet lager zijn dan +5°C en niet hoger zijn dan +30°C.
Nooit verwerken op bevroren, ontdooiende ondergrond of bij risico op vorst binnen de 24 uur.

Het is belangrijk ramen, deuren, dorpels, ... zorgvuldig af te plakken/te beschermen zodat deze niet rechtsreeks in contact komen met de Limelook.
Verwerken
Toepassing als pleister:
De applicatie gebeurt in één keer met behulp van een inox spaan. De dikte van de laag wordt 2 tot 3 mm. Indien nodig kan de pleister worden gladgestreken en uitgevlakt met een pleistermes.
Wanneer het product begint uit te harden, wordt het afgewerkt met een kunstof plakspaan of gesponst.
Eenmaal uitgehard, kan het ook worden geschuurd.


Toepassing als verf:
Het product wordt als een verf aangebracht met een vierkante kwast.

De vers aangebrachte Limelook beschermen tegen slagregen en te snel drogen. Wanneer de aangebrachte vlakken bijzonder worden blootgesteld aan zon en wind, kunnen passende beschermingsmaatregelen worden genomen, bijvoorbeeld door de gevel te beschermen met een spanzeil langs de steiger.
Verbruik
Als pleister : ± 2,5 à 4 kg/m².
Als verf : ± 1 kg/m², naargelang afwerking en porositeit van de ondergrond.
Het exacte verbruik is werf afhankelijk en dient ter plaatse berekend te worden.
Technische kenmerken
Volumemassa droog product
± 1,3 kg/dm³
 
Volumemassa gemengde product
± 1,6 kg/dm³
 
Volumemassa uitgehard product
± 1,5 kg/dm³
 
Drukvastheid
CS III
 
Waterabsorptie
W2
 
Verpakking
In 25 kg papieren zakken, gestapeld op Euro-paletten.
De houdbaarheidstermijn in de originele, gesloten en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen en beschermd tegen vocht, bedraagt 12 maanden.
 


Opmerking
De kleur van verschillende fabricatieloten kan licht verschillen.
Voor eenzelfde werf altijd producten met dezelfde fabricatiereferentie gebruiken.
 
Voorbereiding mengsel
Als pleister :
voor handmatige toepassing, giet 6 à 7 L proper water in een kuip per zak van 25 kg. Voeg vervolgens de Limelook toe en meng mechanisch tot je de gewenste consistentie bekomen hebt. Indien nodig kan met mondjesmaat extra water worden toegevoegd.
Na het mengen 5 minuten laten rusten en vervolgens opnieuw mengen.

Bij gebruik in combinatie met pleistermachine, de richtlijnen van de fabrikant van de spuitmachine volgen.

Gedurende de ganse werf dezelfde mengverhouding en mengtijd aanhouden.
Verwerkingstijd : 1 tot 2u, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Als verf :
Limelook aanlengen met zuiver water. Altijd mechanisch mengen. De hoeveelheid toe te voegen water hangt af van de porositeit van de ondergrond en de gewenste afwerking. Wij raden aan altijd eerst een staal te plaatsen op de ondergrond.
Tijdens het verwerken het product regelmatig oproeren.
Nooit meer dan 0,4 L water per kg Limelook toevoegen.
 
Ragrecim 2-7
Uitvlakpleister voor binnen en buiten
Toepassingsgebied
Ragrecim is geschikt voor binnen en buiten op een ondergrond van:
- Gewoon beton
- Lichtgewicht beton van geëxpandeerde kleigranulaten of schist.
- Metselwerk van baksteen, kalkzandsteen, betonblokken, …
Ragrecim niet aanbrengen op gipsondergrond, panelen van houtwol, metaal of kunststof.
Niet aanbrengen op weinig draagkrachtige ondergrond.
Versnelde verharding die het aanbrengen van een afwerklaag toelaat binnen de 24 tot 48 uur (muurverf of decoratieve pleister) na afwerking afhankelijk van de weersomstandigheden en 72 uur voor gelijmde keramische betegeling.
 
Samenstelling
Ragrecim is een mengsel van grijs Portlandcement, toeslagstoffen, kunstharsen, vul- en hulpstoffen.
Eigenschappen
Ragrecim 2-7 is een kant-en-klare cementgebonden pleistermortel voor het uitvlakken en herstellen van binnen- of buitenmuren alvorens een geschikte afwerking aangebracht wordt. Ragrecim pleistermortel is sneldrogend.
Voorbereiding ondergrond
De drager moet zuiver, proper en stofvrij zijn. Hij vertoont geen waterfilm, resten van ontkistingsolie of verflagen.
Loszittende steentjes of dergelijke worden eerst verwijderd.
De drager wordt de dag voordien tot verzadiging bevochtigd en kort voor het aanbrengen opnieuw beneveld.
Tijdens het aanbrengen en het verhardingsproces van de mortel mag de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de drager niet lager zijn dan 5° C en niet hoger dan 30° C.
Het gebruik van de pleister op bevroren of ontdooiende ondergrond is verboden, evenals bij risico van vorst na het aanbrengen.
 
Verwerken
Ragrecim wordt manueel aangebracht of verspoten met een geschikte machine in één of twee lagen naargelang de aard en vlakheid van de ondergrond. Ragrecim 2-7 is bestemd voor diktes van 2 tot 7 mm. Bij droog, warm of winderig weer is het noodzakelijk de aangebrachte pleister te benevelen tegen te snel uitdrogen. De vers aangebrachte mortel moet beschermd worden tegen slagregen, wind of zon. Tocht vermijden bij verwerking. Afwerking: Ragrecim wordt afgewerkt met: - Decoratieve kunstharspleisters, - Muurverven,- Keramische tegels, verlijmd met lijmmortel of lijmpasta.
Verbruik
± 1,5 kg/m² per mm dikte.
Technische kenmerken
 
 
 
Verpakking
Ragrecim 2-7 is verpakt in zakken van 25 kg, gestapeld op Europaletten (1200 kg per palet), met beschermhoes. De houdbaarheidstermijn in de originele verpakking beschermd tegen vorst en hitte bedraagt 6 maanden.
Opmerking
De werken worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst voor pleisterwerken en dienen te beantwoorden aan de Technische Voorlichtingen van het WTCB.
Voorbereiding mengsel
Per zak van 25 kg Ragrecim ongeveer 5 l zuiver water toevoegen. Bij voorkeur mechanisch mengen tot een homogene specie. Voor verwerking de mortel ongeveer 10 min. laten rijpen.
Verwerkingstijd: ± 45 minuten.
Na verstijving door een begin van binding, mag de pleister niet meer hermengd of aangelengd worden.
Ragrecim 3-15
Uitvlakpleister voor binnen en buiten
Toepassingsgebied
Ragrecim is geschikt voor binnen en buiten op een ondergrond van:
- Gewoon beton
- Lichtgewicht beton van geëxpandeerde kleigranulaten of schist.
- Metselwerk van baksteen, kalkzandsteen, betonblokken, …
Ragrecim niet aanbrengen op gipsondergrond, panelen van houtwol, metaal of kunststof.
Niet aanbrengen op weinig draagkrachtige ondergrond.
Versnelde verharding die het aanbrengen van een afwerklaag toelaat binnen de 24 tot 48 uur (muurverf of decoratieve pleister) na afwerking afhankelijk van de weersomstandigheden en 72 uur voor gelijmde keramische betegeling.
 
Samenstelling
Ragrecim is een mengsel van Portlandcement, toeslagstoffen, kunstharsen, vul- en hulpstoffen.
Eigenschappen
Ragrecim 3-15 is een kant-en-klare cementgebonden pleistermortel voor het uitvlakken en herstellen van binnen- of buitenmuren alvorens een geschikte afwerking aangebracht wordt.
Ragrecim pleistermortel is sneldrogend.
 
Voorbereiding ondergrond
De drager moet zuiver, proper en stofvrij zijn. Hij vertoont geen waterfilm, resten van ontkistingsolie of verflagen.
Loszittende steentjes of dergelijke worden eerst verwijderd.
De drager wordt de dag voordien tot verzadiging bevochtigd en kort voor het aanbrengen opnieuw beneveld.
Tijdens het aanbrengen en het verhardingsproces van de mortel mag de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de drager niet lager zijn dan 5° C en niet hoger dan 30° C.
Het gebruik van de pleister op bevroren of ontdooiende ondergrond is verboden, evenals bij risico van vorst na het aanbrengen.
 
Verwerken
Ragrecim wordt manueel aangebracht of verspoten met een geschikte machine in één of twee lagen naargelang de aard en vlakheid van de ondergrond.
Ragrecim 3-15: Voor diktes van 3 tot 15 mm.
Bij droog, warm of winderig weer is het noodzakelijk de aangebrachte pleister te benevelen tegen te snel uitdrogen.
De vers aangebrachte mortel moet beschermd worden tegen slagregen, wind of zon.
Tocht vermijden bij verwerking.

Afwerking:
Ragrecim wordt afgewerkt met:
- Decoratieve kunstharspleisters
- Muurverven
- Keramische tegels, verlijmd met lijmmortel of lijmpasta.
 
Verbruik
± 1,5 kg/m² per mm dikte.
Technische kenmerken
Verpakking
Ragrecim 3-15 is verpakt in zakken van 25 kg, gestapeld op Europaletten (1200 kg per palet), met beschermhoes.
De houdbaarheidstermijn in de originele verpakking beschermd tegen vorst en hitte bedraagt 6 maanden.
 
Opmerking
De werken worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst voor pleisterwerken en dienen te beantwoorden aan de Technische Voorlichtingen van het WTCB.
Voorbereiding mengsel
Per zak van 25 kg Ragrecim ongeveer 5 l zuiver water toevoegen.
Bij voorkeur mechanisch mengen tot een homogene specie.
Voor verwerking de mortel ongeveer 10 min. laten rijpen.
In de winter aanmaakwater van ongeveer 10° C gebruiken.
Verwerkingstijd: ± 45 minuten.
Na verstijving door een begin van binding, mag de pleister niet meer hermengd of aangelengd worden.