Gekleurde metselmortels

Het voegwerk neemt 15 tot 25% van de totale geveloppervlakte in. Met het gamma gekleurde voegmortels kunt u uw creativiteit de vrije loop geven.

ASM (102,104,106,108) NL Gekleurd
ASM NL Antismetmortel
Toepassingsgebied
ASM NL, Antismetmortel kan gebruikt worden voor ieder soort metselwerk in bakstenen, betonblokken, kalkzandsteen, zowel voor nieuwbouw als voor renovatie, binnen en buiten (toepassingstype A en B). Antismetmortel word toegepast om "smetten", vervuilen bij het uitvoeren van "schoon" metselwerk (facade), te beperken, gezien antismetmortel bij benadering de kleur van de gebruikte steen evenaart.
 
Samenstelling
ASM NL zijn homogene mengsels samengesteld uit zand, bindmiddelen, hulpstoffen om de eigenschappen van de mortel te verbeteren en anorganische pigmenten om kleurschakeringen mogelijk te maken.
- Bindmiddelen: samengesteld Portlandcement volgens EN 197-1.
- Granulaten: afgezeefd en hersamengesteld zand 0/4, 0-6 volgens EN 13139 en of EN 12620.
- Hulpstoffen: specifieke toeslagstoffen om de verwerkbaarheid, de waterretentie, de kleefkracht, de hechting, en de waterwerendheid van de mortel te verbeteren.
- Anorganische pigmenten en stabilisatoren: zeer fijn gemalen, minerale oxidepigmenten om kleuren dan wel schakeringen in een facade mogelijk te maken.
Let op: de uiteindelijke kleur is o.a. afhankelijk van de mortelconsistentie, temperatuur, luchtvochtigheid, nabehandeling en absorptievermogen van de te vermetselende steen, etc...
Kleur
ASM NL, Antismetmortels zijn enkel verkrijgbaar in 8 standaardkleuren:
 -donkergrijs
-zwart
-oranje
-rood
-mangaan
-wit
-lichtgeel
-geel
Eigenschappen
ASM NL is een droge voorgemengde metselmortel voor algemene toepassing (type G), geschikt voor alle types metselwerk (voegbreedte type L 8- 12 mm ). De gebruiksklare mortel wordt in silo’s of zakgoed op de bouwplaats gebracht en ter plaatse volautomatisch dan wel met geschikte handmatig bediende mengers gemengd met water, volgens de gewenste hoeveelheid en vloeibaarheid.
Voorbereiding ondergrond
De ondergrond en de gebruikte metselstenen dienen schoon en vrij te zijn van hechtingsverminderende bestandelen zoals:
- vorst en of rijp
- extreme bezanding
- leem en vuil
- verf en oliën
 
Bij metselwerken, uitgevoerd bij warm, droog en winderig weer en/of extreem droge stenen of ondergronden dienen deze voorbevochtigd te worden.
Nooit werken op bevroren, ontdooiende ondergrond of bij risico op vorst binnen de 24 uur.
Verwerken
De menginstallatie van de silo wordt aangesloten op water en elektriciteit:
- Water: minimaal 2,5 kg waterdruk, aangesloten op het waternet of opgepompt uit een waterreservoir.
- Elektriciteit: keuze uit 220 V monofasig voorzien van een motor van 2,2 kW, of 220 / 380 V driefasig voorzien van een motor van 4/5,5/7,5 kW.
Met een eenvoudige druk op de knop krijgt men ogenblikkelijk de gewenste hoeveelheid mortel.
Het rendement van de mengvijzel bedraagt, naargelang het type 20, 40, 50 of 100 L/min.
In functie van de te verwerken materialen en de weersomstandigheden kan de consistentie van de mortel bepaald worden dankzij de regelbare watertoevoer.
Een verdeelkast maakt het mogelijk steeds een vooraf bepaalde hoeveelheid mortel aan te maken.
Na het mengen moet de mortel (bij een omgevingstemperatuur van +20 °C) binnen de 2 uur verwerkt worden.
Na verstijving door een begin van binding mag de mortel niet meer hermengd of aangelengd worden.
Tijdens het metselen en het verhardingsproces van de mortel mag de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de drager niet lager zijn dan +5 °C en niet hoger dan +30 °C.

Zakgoed dient met een dwangmenger dan wel een geschikte handmixer, met gebruik van de op de verpakking vermelde hoeveelheid schoon leidingwater, gemengd te worden tot een homogene klontvrije mortel Antismetmetselmortels zijn 2 uur verwerkbaar (bij 20°C en 65% RLV.).
Reeds gemengde mortels mogen na aanmaken niet met extra watertoevoeging worden hermengd en aangelengd. Na het metselen met antismetmortel dienen de voegen uitgekrabt en uitgeborsteld te worden. Metselwerk uitgevoerd met antismetmortel kan als uitgekrabd metselwerk blijven staan dan wel worden gevoegd met Cantillana VGM voegmortel.
Omdat wij gebruik maken van natuurlijke grondstoffen, wijzen wij u erop dat bij een nalevering/bijvulling eventuele kleurverschillen kunnen optreden. Uiteraard streven wij ernaar dit zoveel mogelijk te beperken.Voor de juiste verwerking van onze metselmortel adviseren wij u de NeMO Verwerkingadviezen Metselmortel (juni 2005) te raadplegen.
Nabehandeling
Het werk moet beschermd worden tegen koude, slagregen en wind.
Verbruik
Opbrengst ASM NL:
1 ton droge mortel: ± 625 l metselspecie
25 kg droge mortel: ± 15 l metselspecie
verbruik ca. 45-50 kg/m² (bij voegdikte 12 mm) afhankelijk van het steenformaat
Technische kenmerken
druksterkte na 28 dagen
>5,0-15,0 N/mm² (afhankelijk van de mortelsoort)
 
buigtreksterkte na 28 dagen
>2,0-5,0 N/mm² (afhankelijk van de mortelsoort)
 
hechtsterkte na 28 dagen (kruisproef)
>0,15-0,25 N/mm² (afhankelijk van de mortelsoort)
 
granulometrie
0/4, 0/6 mm
 
natte mortel consistentie
170 mm
 
waterbehoefte
± 13 % (afhankelijk van de mortelsoort)
 
luchtgehalte
± 14-20 %
 
waterretentie
± 80-90 % (afhankelijk van de mortelsoort)
 
opbrengst / debiet
± 625 l/ton
 
volumemassa verharde mortel
± 1850 kg/m³
 

Verpakking
Los in silo.
Zakgoed verpakt in zakken van 25kg, 1350 kg/pallet met een beschermhoes.

De houdbaarheidstermijn in de originele, gesloten en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen en beschermd tegen vocht, bedraagt 12 maanden.


Classificatie
ASM NL antismetmortels zijn geclassificeerd volgens EN 998-2.
De volgende morteltypes zijn beschikbaar afhankelijk van de te verwerken steen.
- ASM 102 M5 voor sterk zuigende steentypes IW4 (hallergetal > 40 gr/(dm²*min)) 
- ASM 102 M10 voor sterk zuigende steentypes IW4 (hallergetal > 40 gr/(dm²*min)) 
- ASM 104 M5 voor zuigende steentypes IW3 (hallergetal > 15-40 gr/(dm²*min))
- ASM 104 M10 voor zuigende steentypes IW3 (hallergetal > 15-40 gr/(dm²*min)) 
- ASM 106 M15 voor matig zuigende steentypes IW2 (hallergetal > 5-15 gr/(dm²*min)) 
- ASM 108 M15 voor niet zuigende steentypes IW1 (hallergetal < 5 gr/(dm²*min)) 
 
 

Mur 12 DBM
Gekleurde dunbedmetselmortel - M 10 volgens EN 998-2
Toepassingsgebied
Mur 12 DBM kan gebruikt worden voor ieder soort metselwerk met dunne voegen in bakstenen, betonblokken, kalkzandstenen, zowel voor nieuwbouw als voor renovatie, binnen en buiten.
Mur 12 DBM wordt aanbevolen voor:
- normaal zuigende steentypes (klasse initiële wateropzuiging IW3: 1,5 - 4 kg/(m².min))
- sterk zuigende steentypes (klasse initiële wateropzuiging IW4: > 4 kg/(m².min))

Deze aanbeveling is indicatief. Bij twijfel kunnen bijkomende testen noodzakelijk zijn.
Neem contact op met Cantillana om de meest geschikte mortel te kiezen.
Kleur
Mur 12 DBM is verkrijgbaar in 28 standaardkleuren.
Andere kleuren zijn beschikbaar op aanvraag.
De kleur van de voeg kan lichtjes verschillen naargelang:
- de hoeveelheid aanmaakwater,
- de uitvoering,
- de weersomstandigheden gedurende het verwerken en het uitdrogen,
- het type metselsteen en hun initiële wateropname (klasse IW).
Wij raden aan een proefvlak uit te voeren alvorens te bestellen.
 
Eigenschappen
Mur 12 DBM is een droge, industriële, voorgemengde, prestatiemetselmortel voor algemene toepassing (type G volgens EN 998-2) geschikt voor alle types metselwerk met dunne voegen met voegbreedte van 4 tot 8 mm.
 
Voorbereiding ondergrond
Te droge of te natte metselstenen kunnen leiden tot een slechte hechting. De hechting van de mortel aan de steen wordt gecontroleerd door na één minuut twee gemetselde stenen van elkaar te trekken. Bij goede hechting ligt het breukvlak in de mortellaag.
De metselstenen mogen geenszins verzadigd zijn met water bij het verwerken. Er mag zich geen stof op het oppervlak bevinden.
Voor een goede hechting, sterk zuigende metselstenen voorbevochtigen.
Nooit werken op bevroren, ontdooiende ondergrond of bij risico op vorst binnen de 24 uur.
Verwerken
Mur 12 DBM vermengen met ongeveer 14 % zuiver water (3,5 L water per zak van 25 kg). Bij voorkeur mechanisch mengen tot de geschikte consistentie is bekomen. De specie moet homogeen, smeuïg en klontervrij zijn. Na aanmaak van het mengsel dient de mortel verwerkt te worden binnen 2 uren. Na verstijving door een begin van binding mag de mortel niet meer hermengd of aangelengd worden.
Tijdens het metselen en het verhardingsproces van de mortel mag de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de drager niet lager zijn dan +5 °C en niet hoger dan + 30 °C.

 
Nabehandeling
Het werk moet beschermd worden tegen koude, slagregen, wind en temperaturen boven +30 °C.
Verbruik
Opbrengst van Mur 12 DBM:
- ± 625 L metselspecie per ton droge mortel,
- ± 15,5 L metselspecie per 25 kg droge mortel.
Technische kenmerken
Sterkteklasse
M 10
 
Druksterkte na 28 dagen
> 10,0 N/mm²
 
Buigtreksterkte na 28 dagen
> 3,0 N/mm²
 
Hechtsterkte na 28 dagen
> 0,15 N/mm² (tabelwaarde volgens EN 1052-3 en EN 998-2)
 
Granulometrie / Korrelgrootte
0/2 mm
 
Chloridegehalte
≤ 0,1 M.%
 
Natte mortel consistentie / Spreidmaat
175 ± 10 mm
 
Volumemassa natte mortel
≥ 1750 kg/m³ (gemiddeld 1800 kg/m³)
 
Waterabsorptiecoëfficiënt
≤ 0,40 kg/(m²min0,5)
 
Waterbehoefte
14 % ± 1 %
 
Luchtgehalte
< 20 % (gemiddeld 17 % ± 2 %)
 
Waterretentie
± 85 - 90 %
 
Debiet / opbrengst
± 625 L/ton
 
Volumemassa verharde mortel
± 1700 kg/m³ ± 10%
 
Thermische geleidbaarheid λ10,droog
(≤0,72 W/m.K) voor P=50% / (≤0,77 W/m.K) voor P=90%
 
Waterdampdoorlaatbaarheidscoëfficiënt μ
μ 15/35 (tabelwaarde volgens EN 1745)
 
Brandreactie / Klasse
A1
 
Verwerkingstijd
> 2 uur
 
Verpakking
Mur 12 DBM is verpakt in hybride zakken van 25 kg op europalletten van 1200 kg met een beschermhoes,

De houdbaarheidstermijn in de originele, gesloten en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen en beschermd tegen vocht, bedraagt 12 maanden.
Opmerking
De werken worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst voor metselwerken en dienen te beantwoorden aan de voorschriften van het WTCB en van de technische fiche.

De vermelde technische kenmerken werden bepaald door testen volgens de geldende normen en bewaarcondities.
Classificatie
Mur 12 DBM is een dunbedmetselmortel van sterkteklasse M 10 volgens EN 998-2.
CE-certificaatnummer: 0965-CPR-MM 505.

Veiligheidsrichtlijnen
Voor meer informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij naar het meest recente veiligheidsinformatieblad. Deze bevat fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens.
 

 

 

Mur 12 DBM SPS
Gekleurde dunbedmetselmortel voor weinig en zeer weinig zuigende stenen - M 10 volgens EN 998-2
Toepassingsgebied
Mur 12 DBM SPS kan gebruikt worden voor ieder soort metselwerk in bakstenen, betonblokken en kalkzandstenen, zowel voor nieuwbouw als voor renovatie, binnen en buiten.
Mur 12 DBM SPS wordt aanbevolen voor:
- weinig zuigende steentypes (klasse initiële wateropzuiging IW2: 0,5 - 1,5 kg/(m².min))
- zeer weinig zuigende steentypes (klasse initiële wateropzuiging IW1: ≤ 0,5 kg/(m².min))

Deze aanbeveling is indicatief. Bij twijfel kunnen bijkomende testen noodzakelijk zijn.
Neem contact op met Cantillana om de meest geschikte mortel te kiezen.
Samenstelling
Mur 12 DBM SPS is een homogeen mengsel samengesteld uit zand, bindmiddelen en toeslagstoffen om de eigenschappen van de mortel te verbeteren.
- Bindmiddelen: wit portlandcement CEM I 52,5 R SR 5 (PM ES / HSR) sulfaatbestendig volgens EN 197-1.
- Granulaten: afgezeefd en hersamengesteld zand 0/4 volgens EN 13139.
- Hulpstoffen: specifieke toeslagstoffen om de verwerkbaarheid, de waterretentie en de hechting van de mortel te verbeteren.
- Anorganische pigmenten en stabilisatoren: zeer fijn gemalen, minerale oxidepigmenten om kleuren dan wel schakeringen in een façade mogelijk te maken.
 
Kleur
Mur 12 DBM SPS is verkrijgbaar in 28 standaardkleuren.
Andere kleuren zijn beschikbaar op aanvraag.
De kleur van de voeg kan lichtjes verschillen naargelang:
- de hoeveelheid aanmaakwater,
- de uitvoering,
- de weersomstandigheden gedurende het verwerken en het uitdrogen,
- het type metselsteen en hun initiële wateropname (klasse IW).
Wij raden aan een proefvlak uit te voeren alvorens te bestellen.
 
Eigenschappen
Mur 12 DBM is een droge, industriële, voorgemengde, prestatiemetselmortel voor algemene toepassing (type G volgens EN 998-2) geschikt voor alle types metselwerk met dunne voegen met voegbreedte van 4 tot 8 mm.
Voorbereiding ondergrond
Te droge of te natte metselstenen kunnen leiden tot een slechte hechting. De metselstenen mogen geenszins verzadigd zijn met water bij het verwerken. Er mag zich geen stof op het oppervlak bevinden.
Voor een betere hechting kunnen afhankelijk van de steen bijkomende mortelaanpassingen noodzakelijk zijn.
Nooit werken op bevroren, ontdooiende ondergrond of bij risico op vorst binnen de 24 uur.
Nabehandeling
Het werk moet beschermd worden tegen koude, slagregen, wind en temperaturen boven +30 °C.
Verbruik
Opbrengst van Mur 12 DBM SPS: 
- ± 600 L metselspecie per ton droge mortel,  
- ± 15 L metselspecie per 25 kg droge mortel.
Technische kenmerken
Sterkteklasse
M 10
 
Druksterkte na 28 dagen
> 10,0 N/mm²
 
Buigtreksterkte na 28 dagen
> 3 N/mm²
 
Hechtsterkte na 28 dagen
> 0,15 N/mm² (tabelwaarde volgens EN 1052-3 EN 998-2)
 
Granulometrie / Korrelgrootte
0/4 mm
 
Chloridegehalte
≤ 0,1 M.%
 
Natte mortel consistentie / Spreidmaat
175 ± 10 mm
 
Volumemassa natte mortel
≥ 1750 kg/m³ (gemiddeld 1800 kg/m³)
 
Waterabsorptiecoëfficiënt
≤ 0,40 kg/(m²min0,5)
 
Waterbehoefte
11 % ± 1 %
 
Luchtgehalte
< 20 % (gemiddeld 12 % ± 2 %)
 
Waterretentie
75 - 80 %
 
Debiet / opbrengst
± 600 L/ton
 
Volumemassa verharde mortel
± 1950 kg/m³ ± 10 %
 
Thermische geleidbaarheid λ10,droog
(≤1,09 W/m.K) voor P=50 % / (≤1,19 W/m.K) voor P=90 %
 
Waterdampdoorlaatbaarheidscoëfficiënt μ
μ 15/35 (tabelwaarde volgens EN 1745)
 
Brandreactie / Klasse
A1
 
Verwerkingstijd
> 2 uur
 
Verpakking
Mur 12 DBM SPS is verpakt in hybride zakken van 25 kg op europalletten van 1200 kg met een beschermhoes.
De houdbaarheidstermijn in de originele, gesloten en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen en beschermd tegen vocht, bedraagt 12 maanden.  
 
Opmerking
De werken worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst voor metselwerken en dienen te beantwoorden aan de voorschriften van het
WTCB en van de technische fiche.

De vermelde technische kenmerken werden bepaald door testen volgens de geldende normen en bewaarcondities.
Classificatie
Mur 12 DBM SPS is een prestatiemetselmortel voor algemene toepassing van sterkteklasse M 10 volgens EN 998-2.
CE-certificaatnummer: 0965-CPR-MM 505.

Voorbereiding mengsel
Mur 12 DBM SPS vermengen met ongeveer 11 % zuiver water (ong. 2,75 L water per zak van 25 kg). Bij voorkeur mechanisch mengen tot de  geschikte consistentie is bekomen. De specie moet homogeen, smeuïg en klontvrij zijn. 
Na het mengen moet de mortel (bij een omgevingstemperatuur van +20 °C) binnen de 2 uur verwerkt worden.
Na verstijving door een begin van binding mag de mortel niet meer hermengd of aangelengd worden.
 
Veiligheidsrichtlijnen
Voor meer informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij naar het meest recente veiligheidsinformatieblad. Deze bevat fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens.
 

 

  

Mur 12 DSM
Doorstrijkmetselmortel - M 10 volgens EN 998-2
Toepassingsgebied
Mur 12 DSM kan gebruikt worden voor ieder soort metselwerk in bakstenen, betonblokken, kalkzandsteen, zowel voor nieuwbouw als voor renovatie, binnen en buiten.
Mur 12 DSM wordt aanbevolen voor:
- normaal zuigende steentypes (klasse initiële wateropzuiging IW3: 1,5 - 4 kg/(m².min))
- sterk zuigende steentypes (klasse initiële wateropzuiging IW4: > 4 kg/(m².min))

Deze aanbeveling is indicatief. Bij twijfel kunnen bijkomende testen noodzakelijk zijn.
Neem contact op met Cantillana om de meest geschikte mortel te kiezen.
Samenstelling
Mur 12 DSM is een homogeen mengsel samengesteld uit zand, bindmiddelen en toeslagstoffen om de morteleigenschappen te verbeteren.
- Bindmiddelen: wit portlandcement CEM I 52,5 R SR 5 (PM ES / HSR) sulfaatbestendig volgens EN 197-1.
- Granulaten: afgezeefd en hersamengesteld zand 0/2 volgens EN 13139.
- Hulpstoffen: specifieke toeslagstoffen om de verwerkbaarheid, de waterretentie en de hechting van de mortel te verbeteren.
- Anorganische pigmenten en stabilisatoren: zeer fijn gemalen, minerale oxidepigmenten om kleuren dan wel schakeringen in een façade mogelijk te maken.
Kleur
Mur 12 DSM is verkrijgbaar in 28 standaardkleuren.
Andere kleuren zijn beschikbaar op aanvraag.
De kleur van de voeg kan lichtjes verschillen naargelang:
- de hoeveelheid aanmaakwater,
- de uitvoering,
- de weersomstandigheden gedurende het verwerken en het uitdrogen,
- het type metselsteen en hun initiële wateropname (klasse IW).
Wij raden aan een proefvlak uit te voeren alvorens te bestellen.
Eigenschappen
Mur 12 DSM is een droge industriële prestatiemetselmortel voor algemene toepassing (type G volgens EN 998-2) geschikt voor alle types metselwerk volgens het principe van doorstrijken met voegbreedte van 8 tot 12 mm.
 
Voorbereiding ondergrond
Te droge of te natte metselstenen kunnen leiden tot een slechte hechting. De hechting van de mortel aan de metselsteen wordt gecontroleerd door na één minuut twee gemetselde stenen van elkaar te trekken. Bij goede hechting ligt het breukvlak in de mortellaag.
De metselstenen mogen geenszins verzadigd zijn met water bij het verwerken. Er mag zich geen stof op het oppervlak bevinden.
Voor een goede hechting, sterk zuigende metselstenen vóórbevochtigen.
Nooit werken op bevroren, ontdooiende ondergrond of bij risico op vorst binnen de 24 uur.
Verwerken
Het doorstrijken van de mortel mag aangevat worden zodra de metselspecie voldoende verstarring vertoond, maar desalniettemin nog voldoende plasticiteit bezit om de voeg voldoende vlak te kunnen afwerken.
Maak bij het doorstrijken gebruik van een rein, roestvrij en hoogwaardig voegijzer, teneinde vlek en/of veegvorming te voorkomen.
Tijdens het metselen en het verhardingsproces van de mortel mag de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de drager niet lager zijn dan +5 °C en niet hoger dan +30 °C.
Nabehandeling
Het werk moet beschermd worden tegen koude, slagregen en wind en temperaturen boven +30 °C.
 
Verbruik
Verbruik ca. 45-50 kg/m² (bij voegdikte 12 mm) afhankelijk van het steenformaat.

Opbrengst Mur 12 DSM:
- ± 625 L metselspecie per ton droge mortel,
- ± 15 L metselspecie per 25 kg droge mortel.

 
Technische kenmerken
Sterkteklasse
M 10
 
Druksterkte na 28 dagen
> 10,0 N/mm²
 
Buigtreksterkte na 28 dagen
> 3,0 N/mm²
 
Hechtsterkte na 28 dagen
> 0,15 N/mm² (tabelwaarde volgens EN 1052-3 en EN 998-2)
 
Granulometrie / Korrelgrootte
0/2 mm
 
Chloridegehalte
≤ 0,1 M.%
 
Natte mortel consistentie / Spreidmaat
175 ± 10 mm
 
Volumemassa natte mortel
≥ 1750 kg/m³ (gemiddeld 1800 kg/m³)
 
Waterabsorptiecoëfficiënt
≤ 0,40 kg/(m²min0,5)
 
Waterbehoefte
14 % ± 1 %
 
Luchtgehalte
< 20 % (gemiddeld 17 % ± 2 %)
 
Waterretentie
> 80%
 
Debiet / opbrengst
± 625 L/ton
 
Volumemassa verharde mortel
± 1700 kg/m³ ± 10%
 
Thermische geleidbaarheid λ10,droog
(≤0,72 W/m.K) voor P=50% / (≤0,77 W/m.K) voor P=90%
 
Waterdampdoorlaatbaarheidscoëfficiënt μ
μ 15/35 (tabelwaarde volgens EN 1745)
 
Brandreactie / Klasse
A1
 
Verwerkingstijd
> 2 uur
 
Verpakking
Mur 12 DSM is verpakt in hybride zakken van 25 kg op europallets van 1200 kg met een beschermhoes.
De houdbaarheidstermijn in de originele, gesloten en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen en beschermd tegen vocht, bedraagt 12 maanden.
Opmerking
De werken worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst voor metselwerken en dienen te beantwoorden aan de voorschriften van het
WTCB en van de technische fiche.

De vermelde technische kenmerken werden bepaald door testen volgens de geldende normen en bewaarcondities.

 

Classificatie
Mur 12 DSM is een prestatiemetselmortel voor algemene toepassing van sterkteklasse M 10 volgens EN 998-2.
CE-certificaatnummer: 0965-CPR-MM 505.
Voorbereiding mengsel
Mur 12 DSM vermengen met ongeveer 14 % zuiver water (3,5 L water per zak van 25 kg). Bij voorkeur mechanisch mengen tot de geschikte consistentie is bekomen.
De specie moet homogeen, smeuïg en klontervrij zijn.
Na het mengen moet de mortel (bij een omgevingstemperatuur van +20 °C) binnen de 2 uur verwerkt worden.
Na verstijving door een begin van binding mag de mortel niet meer hermengd of aangelengd worden.

Veiligheidsrichtlijnen
Voor meer informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij naar het meest recente veiligheidsinformatieblad. Deze bevat fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens.
 

 

 


 

Mur 12 DSM SPS
Doorstrijkmetselmortel - M 10 volgens EN 998-2
Toepassingsgebied
Mur 12 DSM SPS kan gebruikt worden voor ieder soort metselwerk in bakstenen, betonblokken en kalkzandstenen, zowel voor nieuwbouw als voor renovatie, binnen en buiten.
Mur DSM SPS wordt aanbevolen voor:
- weinig zuigende steentypes (klasse initiële wateropzuiging IW2: 0,5 - 1,5 kg/(m².min))
- zeer weinig zuigende steentypes (klasse initiële wateropzuiging IW1: ≤ 0,5 kg/(m².min))

Deze aanbeveling is indicatief. Bij twijfel kunnen bijkomende testen noodzakelijk zijn.
Neem contact op met Cantillana om de meest geschikte mortel te kiezen.
Samenstelling
Mur 12 DSM SPS is een homogeen mengsel samengesteld uit zand, bindmiddelen en toeslagstoffen om de eigenschappen te verbeteren.
- Bindmiddelen: wit portlandcement CEM I 52,5 R SR 5 (PM ES / HSR) sulfaatbestendig volgens EN 197-1.
- Granulaten: afgezeefd en hersamengesteld zand 0/4 volgens EN 13139.
- Hulpstoffen: specifieke toeslagstoffen om de verwerkbaarheid, de waterretentie en de kleefkracht van de mortel te verbeteren.
- Anorganische pigmenten en stabilisatoren: zeer fijn gemalen, minerale oxidepigmenten om kleuren dan wel schakeringen in een façade mogelijk te maken.
 
Eigenschappen
Mur 12 DSM SPS is een droge industriële prestatiemetselmortel voor algemene toepassing (type G volgens EN 998-2) geschikt voor alle types metselwerk volgens het principe van doorstrijken met voegbreedte van 8 tot 12 mm.
Voorbereiding ondergrond
Te droge of te natte metselstenen kunnen leiden tot een slechte hechting.
De metselstenen mogen geenszins verzadigd zijn met water bij het verwerken. Er mag zich geen stof op het oppervlak bevinden.
Voor een betere hechting kunnen afhankelijk van de steen bijkomende mortelaanpassingen noodzakelijk zijn.
Nooit werken op bevroren, ontdooiende ondergrond of bij risico op vorst binnen de 24 uur.
Verwerken
Mur 12 DSM SPS vermengen met ongeveer 11% zuiver water (ongeveer 2,75 L water per zak van 25 kg). Bij voorkeur mechanisch mengen tot de geschikte consistentie is bekomen. De specie moet homogeen, smeuig en klontervrij zijn.
Na aanmaak van het mengsel dient de mortel (bij een omgevingstemperatuur van +20 °C) verwerkt te worden binnen de 2 uren.
Na verstijving door een begin van binding mag de mortel niet meer hermengd of aangelengd worden.
Het doorstrijken van de mortel mag aangevat worden zodra de metselspecie voldoende verstarring vertoond, maar desalniettemin nog voldoende plasticiteit bezit om de voeg voldoende vlak te kunnen afwerken.
Maak bij het doorstrijken gebruik van een rein, roestvrij en hoogwaardig voegijzer, teneinde vlek en/of veegvorming te voorkomen.
Tijdens het metselen en het verhardingsproces van de mortel mag de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de drager niet lager zijn dan +5 °C en niet hoger dan +30 °C.

 
Nabehandeling
Het werk moet beschermd worden tegen koude, slagregen en wind en temperaturen boven +30 °C.
 
Verbruik
Opbrengst Mur 12 DSM SPS:
± 600 L metselspecie per ton droge mortel.
Technische kenmerken
Sterkteklasse
M 10
 
Druksterkte na 28 dagen
> 10,0 N/mm²
 
Buigtreksterkte na 28 dagen
> 2,5 N/mm²
 
Hechtsterkte na 28 dagen
> 0,15 N/mm² (tabelwaarde volgens EN 1052-3 EN 998-2)
 
Granulometrie / Korrelgrootte
0/4 mm
 
Chloridegehalte
≤ 0,1 M.%
 
Natte mortel consistentie / Spreidmaat
175 ± 10 mm
 
Volumemassa plastische mortel
≥1750 kg/m³ (gemiddeld 2000 kg/m³)
 
Waterabsorptiecoefficiënt
≤ 0,40 kg/(m²min0,5)
 
Waterbehoefte
11 % ± 1 %
 
Luchtgehalte
< 20 % (gemiddeld 12 % ± 2%)
 
Waterretentie
75 - 80 %
 
Debiet / opbrengst
± 600 L/ton
 
Volumemassa verharde mortel
± 1950 kg/m³ ± 10%
 
Thermische geleidbaarheid λ10,droog
(≤1,09 W/m.K) voor P=50% / (≤1,19 W/m.K) voor P=90%
 
Waterdampdoorlaatbaarheidscoëfficiënt μ
μ 15/35 tabelwaarde volgens EN 1745
 
Brandreactie / Klasse
A1
 
Verwerkingstijd
> 2 uur
 
Opmerking
De werken worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst voor metselwerken en dienen te beantwoorden aan de voorschriften van het
WTCB en van de technische fiche.

De vermelde technische kenmerken werden bepaald door testen volgens de geldende normen en bewaarcondities.
Classificatie
Mur 12 DSM SPS is een prestatiemetselmortel voor algemene toepassing van sterkteklasse M 10 volgens EN 998-2.
CE-certificaatnummer: 0965-CPR-MM 505.Veiligheidsrichtlijnen
Voor meer informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij naar het meest recente veiligheidsinformatieblad. Deze bevat fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens.
 

 

 
 

Mur 8 DBM
Gekleurde dunbedmetselmortel - M 5 volgens EN 998-2
Toepassingsgebied
Mur 8 DBM kan gebruikt worden voor ieder soort metselwerk met dunne voegen in bakstenen, betonblokken, kalkzandstenen, zowel voor nieuwbouw als voor renovatie, binnen en buiten.
Mur 8 DBM wordt aanbevolen voor:
- normaal zuigende steentypes (klasse initiële wateropzuiging IW3: 1,5 - 4 kg/(m².min))
- sterk zuigende steentypes (klasse initiële wateropzuiging IW4: > 4 kg/(m².min))

Deze aanbeveling is indicatief. Bij twijfel kunnen bijkomende testen noodzakelijk zijn.
Neem contact op met Cantillana om de meest geschikte mortel te kiezen.
Samenstelling
Mur 8 DBM is een homogeen mengsel samengesteld uit zand, bindmiddelen en toeslagstoffen om de eigenschappen te verbeteren.
- Bindmiddelen: wit portlandcement CEM I 52,5 R SR 5 (PM ES / HSR) sulfaatbestendig volgens EN 197-1.
- Granulaten: afgezeefd en hersamengesteld zand 0/2 volgens EN 13139.
- Hulpstoffen: specifieke toeslagstoffen om de verwerkbaarheid, de waterretentie en de kleefkracht van de mortel te verbeteren.
- Anorganische pigmenten en stabilisatoren: zeer fijn gemalen, minerale oxidepigmenten om kleuren dan wel schakeringen in een façade mogelijk te maken.
 
Kleur
Mur 8 DBM is verkrijgbaar in 28 standaardkleuren.
Andere kleuren zijn beschikbaar op aanvraag.
De kleur van de voeg kan lichtjes verschillen naargelang:
- de hoeveelheid aanmaakwater,
- de uitvoering,
- de weersomstandigheden gedurende het verwerken en het uitdrogen,
- het type metselsteen en hun initiële wateropname (klasse IW).
Wij raden aan een proefvlak uit te voeren alvorens te bestellen.
 
Eigenschappen
Mur 8 DBM is een droge industriële prestatiemetselmortel voor algemene toepassing (type G volgens EN 998-2) geschikt voor alle types metselwerk met dunne voegen met voegbreedte van 4 tot 8 mm.
Voorbereiding ondergrond
Te droge of te natte metselstenen kunnen leiden tot een slechte hechting. De hechting van de mortel aan de steen wordt gecontroleerd door na één minuut twee gemetselde stenen van elkaar te trekken. Bij goede hechting ligt het breukvlak in de mortellaag.
De metselstenen mogen geenszins verzadigd zijn met water bij het verwerken. Er mag zich geen stof op het oppervlak bevinden.
Voor een goede hechting, sterk zuigende metselstenen voorbevochtigen.
Nooit werken op bevroren, ontdooiende ondergrond of bij risico op vorst binnen de 24 uur.
Tijdens het metselen en het verhardingsproces van de mortel mag de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de drager niet lager zijn dan +5 °C en niet hoger dan + 30°C.
Nabehandeling
Het werk moet beschermd worden tegen koude, slagregen, wind en temperaturen boven +30 °C.

 
Verbruik
Opbrengst van Mur 8 DBM:
- ± 625 L metselspecie per ton droge mortel,
- ± 15,5 L metselspecie per 25 kg droge mortel.
 
Technische kenmerken
Sterkteklasse
M 5
 
Druksterkte na 28 dagen
> 5,0 N/mm²
 
Buigtreksterkte na 28 dagen
> 2,5 N/mm²
 
Hechtsterkte na 28 dagen
> 0,15 N/mm² (tabelwaarde volgens EN 1052-3 en EN 998-2)
 
Granulometrie / Korrelgrootte
0/2 mm
 
Chloridegehalte
≤ 0,1 M.%
 
Natte mortel consistentie / Spreidmaat
175 ± 10 mm
 
Volumemassa natte mortel
≥ 1750 kg/m³ (gemiddeld 1800 kg/m³)
 
Waterabsorptiecoëfficiënt
≤ 0,40 kg/(m²min0,5)
 
Waterbehoefte
14 % ± 1 %
 
Luchtgehalte
< 20 % (gemiddeld 17 % ± 2 %)
 
Waterretentie
± 85 - 90 %
 
Debiet / opbrengst
± 625 L/ton
 
Volumemassa verharde mortel
± 1700 kg/m³ ± 10%
 
Thermische geleidbaarheid λ10,droog
(≤0,72 W/m.K) voor P=50 % / (≤0,77 W/m.K) voor P=90 %
 
Waterdampdoorlaatbaarheidscoëfficiënt μ
μ 15/35 (tabelwaarde volgens EN 1745)
 
Brandreactie / Klasse
A1
 
Verwerkingstijd
> 2 uur
 
Opmerking
De werken worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst voor metselwerken en dienen te beantwoorden aan de voorschriften van het WTCB en van de technische fiche.

De vermelde technische kenmerken werden bepaald door testen volgens de geldende normen en bewaarcondities.
Classificatie
Mur 8 DBM is een dunbedmetselmortel van sterkteklasse M 5 volgens EN 998-2.
CE-certificaatnummer: 0965-CPR-MM 505.
Voorbereiding mengsel
Mur 8 DBM vermengen met ongeveer 13 tot 15% zuiver water (3,25 tot 3,75 L water per zak van 25 kg). Bij voorkeur mechanisch mengen tot de geschikte consistentie is bekomen. De specie moet homogeen, plastisch en klontervrij zijn.
Na aanmaak van het mengsel dient de mortel (bij een omgevingstemperatuur van +20 °C) verwerkt te worden binnen de 2 uren.
Na verstijving door een begin van binding mag de mortel niet meer hermengd of aangelengd worden.

Veiligheidsrichtlijnen
Voor meer informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij naar het meest recente veiligheidsinformatieblad. Deze bevat fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens.
 

 

 
 

Mur 8 DSM
Doorstrijkmetselmortel - M 5 volgens EN 998-2
Toepassingsgebied
Mur 8 DSM kan gebruikt worden voor ieder soort metselwerk in bakstenen, betonblokken en kalkzandstenen, zowel voor nieuwbouw als voor renovatie, binnen en buiten.
Mur 8 DSM wordt aanbevolen voor:
- normaal zuigende steentypes (klasse initiële wateropzuiging IW3: 1,5 - 4 kg/(m².min))
- sterk zuigende steentypes (klasse initiële wateropzuiging IW4: > 4 kg/(m².min))

Deze aanbeveling is indicatief. Bij twijfel kunnen bijkomende testen noodzakelijk zijn.
Neem contact op met Cantillana om de meest geschikte mortel te kiezen.
 
Kleur
Mur 8 DSM is verkrijgbaar in 28 standaardkleuren.
Andere kleuren zijn beschikbaar op aanvraag.
De kleur van de voeg kan lichtjes verschillen naargelang:
- de hoeveelheid aanmaakwater,
- de uitvoering,
- de weersomstandigheden gedurende het verwerken en het uitdrogen,
- het type metselsteen en hun initiële wateropname (klasse IW).
Wij raden aan een proefvlak uit te voeren alvorens te bestellen.
Eigenschappen
Mur 8 DSM is een droge industriële prestatiemetselmortel voor algemene toepassing (type G volgens EN 998-2) geschikt voor alle types metselwerk volgens het principe van doorstrijken met voegbreedte van 8 tot 12 mm.
Voorbereiding ondergrond
Te droge of te natte metselstenen kunnen leiden tot een slechte hechting. De hechting van de mortel aan de metselsteen wordt gecontroleerd door na één minuut twee gemetselde stenen van elkaar te trekken. Bij goede hechting ligt het breukvlak in de mortellaag.
De metselstenen mogen geenszins verzadigd zijn met water bij het verwerken. Er mag zich geen stof op het oppervlak bevinden.
Voor een goede hechting, sterk zuigende metselstenen vóórbevochtigen.
Nooit werken op bevroren, ontdooiende ondergrond of bij risico op vorst binnen de 24 uur.
 
Verwerken
Het doorstrijken van de mortel mag aangevat worden zodra de metselspecie voldoende verstarring vertoond, maar desalniettemin nog voldoende plasticiteit bezit om de voeg voldoende vlak te kunnen afwerken.
Maak bij het doorstrijken gebruik van een rein, roestvrij en hoogwaardig voegijzer, teneinde vlek en/of veegvorming te voorkomen.
Tijdens het metselen en het verhardingsproces van de mortel mag de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de drager niet lager zijn dan +5 °C en niet hoger dan +30 °C.
Nabehandeling
Het werk moet beschermd worden tegen koude, slagregen en wind en temperaturen boven +30 °C.
 
Verbruik
± 45-50 kg/m² (bij voegdikte 12 mm) afhankelijk van het steenformaat.

Opbrengst van Mur 8 DSM:
- ± 625 L metselspecie / ton droge mortel.
- ± 15 L metselspecie per zak van 25 kg droge mortel.

 
Technische kenmerken
Sterkteklasse
M 5
 
Druksterkte na 28 dagen
> 5,0 N/mm²
 
Buigtreksterkte na 28 dagen
> 2,5 N/mm²
 
Hechtsterkte na 28 dagen
> 0,15 N/mm² (tabelwaarde volgens EN 1052-3 en EN 998-2)
 
Granulometrie / Korrelgrootte
0/2 mm
 
Chloridegehalte
≤ 0,1 M.%
 
Natte mortel consistentie / Spreidmaat
175 ± 10 mm
 
Volumemassa natte mortel
≥ 1750 kg/m³ (gemiddeld 1800 kg/m³)
 
Waterabsorptiecoëfficiënt
≤ 0,40 kg/(m²min0,5)
 
Waterbehoefte
14 % ± 1 %
 
Luchtgehalte
< 20 % (gemiddeld 17 % ± 2 %)
 
Waterretentie
> 80%
 
Debiet / opbrengst
± 625 L/ton
 
Volumemassa verharde mortel
± 1700 kg/m³ ± 10%
 
Thermische geleidbaarheid λ10,droog
(≤0,72 W/m.K) voor P=50% / (≤0,77 W/m.K) voor P=90%
 
Waterdampdoorlaatbaarheidscoëfficiënt μ
15/35 tabelwaarde volgens EN 1745
 
Brandreactie / Klasse
A1
 
Verwerkingstijd
> 2 uur
 
Verpakking
Mur 8 DSM is verpakt in hybride zakken van 25kg op europallets van 1200 kg met een beschermhoes.

De houdbaarheidstermijn in de originele, gesloten en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen en beschermd tegen vocht, bedraagt 12 maanden.
Opmerking
De werken worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst voor metselwerken en dienen te beantwoorden aan de voorschriften van het
WTCB en van de technische fiche.

De vermelde technische kenmerken werden bepaald door testen volgens de geldende normen en bewaarcondities.


Classificatie
Mur 8 DSM is een prestatiemetselmortel voor algemene toepassing van sterkteklasse M 5 volgens EN 998-2.
CE-certificaatnummer: 0965-CPR-MM 505.
Voorbereiding mengsel
Mur 8 DSM vermengen met ongeveer 14 % zuiver water (3,5 L water per zak van 25 kg). Bij voorkeur mechanisch mengen tot de geschikte consistentie is bekomen.
De specie moet homogeen, plastisch en klontervrij zijn.
Na het mengen moet de mortel (bij een omgevingstemperatuur van +20 °C) binnen de 2 uur verwerkt worden.
Na verstijving door een begin van binding mag de mortel niet meer hermengd of aangelengd worden.


Veiligheidsrichtlijnen
Voor meer informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij naar het meest recente veiligheidsinformatieblad. Deze bevat fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens.
 

 

 

  

Silomur 12 DSM
Doorstrijkmetselmortel - M 10 volgens EN 998-2
Toepassingsgebied
Silomur 12 DSM kan gebruikt worden voor ieder soort metselwerk in bakstenen, betonblokken en kalkzandstenen, zowel voor nieuwbouw als voor renovatie, binnen en buiten.
Silomur 12 DSM wordt aanbevolen voor:
- normaal zuigende steentypes (klasse initiële wateropzuiging IW3: 1,5 - 4 kg/(m².min)
- sterk zuigende steentypes (klasse initiële wateropzuiging IW4: > 4 kg/(m².min)

Deze aanbeveling is indicatief. Bij twijfel kunnen bijkomende testen noodzakelijk zijn.
Neem contact op met Cantillana om de meest geschikte mortel te kiezen.
Samenstelling
Silomur 12 DSM is een homogeen mengsel samengesteld uit zand, bindmiddelen en toeslagstoffen om de eigenschappen te verbeteren.
- Bindmiddelen: wit portlandcement CEM I 52,5 R SR 5 (PM ES / HSR) sulfaatbestendig volgens EN 197-1.
- Granulaten: afgezeefd en hersamengesteld zand 0/2 volgens EN 13139.
- Hulpstoffen: specifieke toeslagstoffen om de verwerkbaarheid, de waterretentie en de kleefkracht van de mortel te verbeteren.
- Anorganische pigmenten en stabilisatoren: zeer fijn gemalen, minerale oxidepigmenten om kleuren dan wel schakeringen in een façade mogelijk te maken.
Kleur
Silomur 12 DSM is verkrijgbaar in 28 standaardkleuren.
Andere kleuren zijn beschikbaar op aanvraag.
De kleur van de voeg kan lichtjes verschillen naargelang:
- de hoeveelheid aanmaakwater,
- de uitvoering,
- de weersomstandigheden gedurende het verwerken en het uitdrogen,
- het type metselsteen en hun initiële wateropname (klasse IW).
Wij raden aan een proefvlak uit te voeren alvorens te bestellen.
Eigenschappen
Silomur 12 DSM is een droge industriële prestatiemetselmortel voor algemene toepassing (type G volgens EN 998-2) geschikt voor alle types metselwerk volgens het principe van doorstrijken met voegbreedte van 8 tot 12 mm. De gebruiksklare mortel wordt in silo’s op de werf gebracht en ter plaatse volautomatisch gemengd met water, volgens de gewenste hoeveelheid en vloeibaarheid.
Voorbereiding ondergrond
Te droge of te natte metselstenen kunnen leiden tot een slechte hechting. De hechting van de mortel aan de metselsteen wordt gecontroleerd door na één minuut twee gemetselde stenen van elkaar te trekken. Bij goede hechting ligt het breukvlak in de mortellaag.
De metselstenen mogen geenszins verzadigd zijn met water bij het verwerken. Er mag zich geen stof op het oppervlak bevinden.
Voor een goede hechting, sterk zuigende metselstenen vóórbevochtigen.
Nooit werken op bevroren, ontdooiende ondergrond of bij risico op vorst binnen de 24 uur.
Verwerken
De menginstallatie van de silo wordt aangesloten op water en elektriciteit:
- Water: minimaal 2,5 kg waterdruk, aangesloten op het waternet of opgepompt uit een waterreservoir;
- Elektriciteit: keuze uit 220 V monofasig voorzien van een motor van 2,2 kW, of 220 / 380 V driefasig voorzien van een motor van 4 / 5,5 / 7,5 kW.
Met een eenvoudige druk op de knop krijgt men ogenblikkelijk de gewenste hoeveelheid mortel.
Het rendement van de mengvijzel bedraagt, naargelang het type 20, 40, 50 of 100 L/min.
In functie van de te verwerken materialen en de weersomstandigheden kan de consistentie van de mortel bepaald worden dankzij de regelbare watertoevoer.
Een verdeelkast maakt het mogelijk steeds een vooraf bepaalde hoeveelheid mortel aan te maken.
Na het mengen moet de mortel (bij een omgevingstemperatuur van +20 °C) binnen de 2 uur verwerkt worden.
Na verstijving door een begin van binding mag de mortel niet meer hermengd of aangelengd worden.
Het doorstrijken van de mortel mag aangevat worden zodra de metselspecie voldoende verstarring vertoond, maar desalniettemin nog voldoende plasticiteit bezit om de voeg voldoende vlak te kunnen afwerken.
Maak bij het doorstrijken gebruik van een rein, roestvrij en hoogwaardig voegijzer, teneinde vlek en/of veegvorming te voorkomen.
Tijdens het metselen en het verhardingsproces van de mortel mag de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de drager niet lager zijn dan +5 °C en niet hoger dan +30 °C.


 
Nabehandeling
Het werk moet beschermd worden tegen koude, slagregen en wind en temperaturen boven +30 °C.

 
Verbruik
± 45-50 kg/m² (bij voegdikte 12 mm) afhankelijk van het steenformaat.

Opbrengst Silomur 12 DSM :
± 625 L metselmortel per ton droge mortel

 
Technische kenmerken
Sterkteklasse
M 10
 
Druksterkte na 28 dagen
> 10,0 N/mm²
 
Buigtreksterkte na 28 dagen
> 3,0 N/mm²
 
Hechtsterkte na 28 dagen
> 0,15 N/mm² (tabelwaarde volgens EN 1052-3 en EN 998-2)
 
Granulometrie / Korrelgrootte
0/2 mm
 
Chloridegehalte
≤ 0,1 M.%
 
Natte mortel consistentie / Spreidmaat
175 ± 10 mm
 
Volumemassa natte mortel
≥ 1750 kg/m³ (gemiddeld 1800 kg/m³)
 
Waterabsorptiecoëfficiënt
≤ 0,40 kg/(m²min0,5)
 
Waterbehoefte
14 % ± 1 %
 
Luchtgehalte
< 20 % (gemiddeld 17 % ± 2 %)
 
Waterretentie
> 80 %
 
Debiet / opbrengst
± 625 L/ton
 
Volumemassa verharde mortel
± 1700 kg/m³ ± 10%
 
Thermische geleidbaarheid λ10,droog
(≤0,77 W/m.K) voor P=50 % / (≤0,87 W/m.K) voor P=90 %
 
Waterdampdoorlaatbaarheidscoëfficiënt μ
μ 15/35 tabelwaarde volgens EN 1745
 
Brandreactie / Klasse
A1
 
Verwerkingstijd
> 2 uur
 
Verpakking
Los in silo.
Opmerking
De werken worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst voor metselwerken en dienen te beantwoorden aan de voorschriften van het
WTCB en van de technische fiche.

De vermelde technische kenmerken werden bepaald door testen volgens de geldende normen en bewaarcondities.
Classificatie
Silomur 12 DSM is een prestatiemetselmortel voor algemene toepassing van sterkteklasse M 10 volgens EN 998-2.
CE-certificaatnummer: 0965-CPR-MM 505.
 

Veiligheidsrichtlijnen
Voor meer informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij naar het meest recente veiligheidsinformatieblad. Deze bevat fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens.
 

 

 
 

Silomur 8 DSM
Doorstrijkmetselmortel - M 5 volgens EN 998-2
Toepassingsgebied
Silomur 8 DSM kan gebruikt worden voor ieder soort metselwerk in bakstenen, betonblokken, kalkzandsteen, zowel voor nieuwbouw als voor renovatie, binnen en buiten.
Silomur 8 DSM wordt aanbevolen voor:
- normaal zuigende steentypes (klasse initiële wateropzuiging IW3: 1,5 - 4 kg/(m².min)
- sterk zuigende steentypes (klasse initiële wateropzuiging IW4: > 4 kg/(m².min)

Deze aanbeveling is indicatief. Bij twijfel kunnen bijkomende testen noodzakelijk zijn.
Neem contact op met Cantillana om de meest geschikte mortel te kiezen.
Samenstelling
Silomur 8 DSM is een homogeen mengsel samengesteld uit zand, bindmiddelen en toeslagstoffen om de eigenschappen te verbeteren.
- Bindmiddelen: wit portlandcement CEM I 52,5 R SR 5 (PM ES / HSR) sulfaatbestendig volgens EN 197-1.
- Granulaten: afgezeefd en hersamengesteld zand 0/2 volgens EN 13139.
- Hulpstoffen: specifieke toeslagstoffen om de verwerkbaarheid, de waterretentie en de kleefkracht van de mortel te verbeteren.
- Anorganische pigmenten en stabilisatoren: zeer fijn gemalen, minerale oxidepigmenten om kleuren dan wel schakeringen in een façade mogelijk te maken.
Kleur
Silomur 8 DSM is verkrijgbaar in 28 standaardkleuren.
Andere kleuren zijn beschikbaar op aanvraag.
De kleur van de voeg kan lichtjes verschillen naargelang:
- de hoeveelheid aanmaakwater,
- de uitvoering,
- de weersomstandigheden gedurende het verwerken en het uitdrogen,
- het type metselsteen en hun initiële wateropname (klasse IW).
Wij raden aan een proefvlak uit te voeren alvorens te bestellen.

 
Eigenschappen
Silomur 8 DSM is een droge industriële prestatiemetselmortel voor algemene toepassing (type G volgens EN 998-2) geschikt voor alle types metselwerk volgens het principe van doorstrijken met voegbreedte van 8 tot 12 mm. De gebruiksklare mortel wordt in silo’s op de werf gebracht en ter plaatse volautomatisch gemengd met water, volgens de gewenste hoeveelheid en vloeibaarheid.
Voorbereiding ondergrond
Te droge of te natte metselstenen kunnen leiden tot een slechte hechting. De hechting van de mortel aan de metselsteen wordt gecontroleerd door na één minuut twee gemetselde stenen van elkaar te trekken. Bij goede hechting ligt het breukvlak in de mortellaag.
De metselstenen mogen geenszins verzadigd zijn met water bij het verwerken. Er mag zich geen stof op het oppervlak bevinden.
Voor een goede hechting, sterk zuigende metselstenen vóórbevochtigen.
Nooit werken op bevroren, ontdooiende ondergrond of bij risico op vorst binnen de 24 uur.
Verwerken
De menginstallatie van de silo wordt aangesloten op water en elektriciteit:
- Water: minimaal 2,5 kg waterdruk, aangesloten op het waternet of opgepompt uit een waterreservoir;
- Elektriciteit: keuze uit 220 V monofasig voorzien van een motor van 2,2 kW, of 220 / 380 V driefasig voorzien van een motor van 4 / 5,5 / 7,5 kW.
Met een eenvoudige druk op de knop krijgt men ogenblikkelijk de gewenste hoeveelheid mortel.
Het rendement van de mengvijzel bedraagt, naargelang het type 20, 40, 50 of 100 L/min.
In functie van de te verwerken materialen en de weersomstandigheden kan de consistentie van de mortel bepaald worden dankzij de regelbare watertoevoer.
Een verdeelkast maakt het mogelijk steeds een vooraf bepaalde hoeveelheid mortel aan te maken.
Na het mengen moet de mortel (bij een omgevingstemperatuur van +20 °C) binnen de 2 uur verwerkt worden.
Na verstijving door een begin van binding mag de mortel niet meer hermengd of aangelengd worden.
Het doorstrijken van de mortel mag aangevat worden zodra de metselspecie voldoende verstarring vertoond, maar desalniettemin nog voldoende plasticiteit bezit om de voeg voldoende vlak te kunnen afwerken.
Maak bij het doorstrijken gebruik van een rein, roestvrij en hoogwaardig voegijzer, teneinde vlek en/of veegvorming te voorkomen.
Tijdens het metselen en het verhardingsproces van de mortel mag de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de drager niet lager zijn dan +5 °C en niet hoger dan +30 °C.

 
Nabehandeling
Het werk moet beschermd worden tegen koude, slagregen en wind en temperaturen boven +30 °C.

 
Verbruik
± 45-50 kg/m² (bij voegdikte 12 mm) afhankelijk van het steenformaat.

Opbrengst Silomur 8 DSM:
± 625 L metselmortel per ton droge mortel.

 
Technische kenmerken
Sterkteklasse
M 5
 
Druksterkte na 28 dagen
> 5,0 N/mm²
 
Buigtreksterkte na 28 dagen
> 2,5 N/mm²
 
Hechtsterkte na 28 dagen
> 0,15 N/mm² (tabelwaarde volgens EN 1052-3 en EN 998-2)
 
Granulometrie / Korrelgrootte
0/2 mm
 
Chloridegehalte
≤ 0,1 M.%
 
Natte mortel consistentie / Spreidmaat
175 ± 10 mm
 
Volumemassa natte mortel
≥ 1750 kg/m³ (gemiddeld 1800 kg/m³)
 
Waterabsorptiecoëfficiënt
≤ 0,40 kg/(m²min0,5)
 
Waterbehoefte
14 % ± 1 %
 
Luchtgehalte
< 20 % (gemiddeld 17 % ± 2 %)
 
Waterretentie
> 80%
 
Debiet / opbrengst
± 625 L/ton
 
Volumemassa verharde mortel
± 1700 kg/m³ ± 10%
 
Thermische geleidbaarheid λ10,droog
(≤0,73 W/m.K) voor P=50% / (≤0,84 W/m.K) voor P=90%
 
Waterdampdoorlaatbaarheidscoëfficiënt
μ 15/35 (tabelwaarde volgens EN 1745)
 
Brandreactie / Klasse
A1
 
Verwerkingstijd
> 2 uur
 
Verpakking
Los in silo.
Opmerking
De werken worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst voor metselwerken en dienen te beantwoorden aan de voorschriften van het
WTCB en van de technische fiche.

De vermelde technische kenmerken werden bepaald door testen volgens de geldende normen en bewaarcondities.
Classificatie
Silomur 8 DSM is een prestatiemetselmortel voor algemene toepassing van sterkteklasse M 5 volgens EN 998-2.
CE-certificaatnummer: 0965-CPR-MM 505.
 


Veiligheidsrichtlijnen
Voor meer informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij naar het meest recente veiligheidsinformatieblad. Deze bevat fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens.