Metsellijmmortels

Voor cellenbeton, snelbouwstenen en kalkzandsteen bieden we een geschikte, aangepaste lijmmortel.

Cellucim
Lijmmortel voor cellenbetonblokken en kalkzandstenen - M 10 volgens EN 998-2
Toepassingsgebied
Cellucim wordt gebruikt voor het verlijmen van lichtgewicht metselblokken of elementen in cellenbeton of kalkzandstenen, binnen en buiten (morteltoepassingstypes MX1, MX2 en MX3 volgens de bijlage A van NBN EN 1996-2).
Kleur
Wit.
Eigenschappen
Cellucim is een droge, mengklare, industriële prestatielijmmortel voor het verlijmen van cellenbetonblokken of kalkzandstenen (type T volgens EN 998-2). Cellucim heeft dankzij zijn unieke samenstelling een zeer hoge waterretentie en garandeert een uitstekende hechting.
Nabehandeling
Het werk moet beschermd worden tegen koude, slagregen, wind en temperaturen boven +30 °C.
Verbruik
Bij het verlijmen van blokken met een breedte van :
- 20 cm: ± 3,6 kg/m²,
- 30 cm: ± 5,5 kg/m².
Opbrengst:
- ± 750 L lijmspecie /ton droge mortel,
- ± 19 L lijmspecie / 25 kg droge mortel.
Technische kenmerken
Sterkteklasse
M 10
 
Gem. druksterkte na 28 dagen
15,0 N/mm²
 
Gem. buigtreksterkte na 28 dagen
3,0 N/mm²
 
Gem. hechtsterkte na 28 dagen
> 0,3 N/mm²
 
Granulometrie
0/0,5 mm
 
Waterbehoefte
± 25 %
 
Luchtgehalte
± 20 %
 
Waterretentie
± 100 %
 
Debiet / Opbrengst
± 750 L/ton
 
Volumemassa verharde mortel
± 1550 kg/m³
 
Open tijd
> 7 min
 
Verpakking
Cellucim is verpakt in papieren zakken van 25 kg gestapeld op europaletten van 1200 kg met een beschermhoes.
De houdbaarheidstermijn in de originele, gesloten en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen en beschermd tegen vocht, bedraagt 12 maanden.
Opmerking
De werken worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst voor metselwerken en dienen te beantwoorden aan de voorschriften van het BUtgb en de Technische Voorlichtingen van Buildwise.
De vermelde technische kenmerken werden bepaald door testen volgens de geldende normen en bewaarcondities.
Veiligheidsrichtlijnen
Voor meer informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij naar de meest recente veiligheidsfiche. Deze bevat fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens.
 

 
 

Porocim
Lijmmortel voor gecalibreerde keramische snelbouwstenen - M 15 volgens EN 998-2
Toepassingsgebied
Porocim is toepasbaar voor het verlijmen van gecalibreerde (vlakgeslepen) keramische snelbouwstenen en Porisometselstenen, voor toepassing binnen en buiten.
Samenstelling
Porocim is een homogeen mengsel samengesteld uit kwartszand, bindmiddel en hulpstoffen om de morteleigenschappen te verbeteren:
- Bindmiddelen: Portlandcement volgens EN 197-1.
- Granulaten: afgezeefd en hersamengesteld zand 0/0,5 volgens EN 13139.
- Hulpstoffen: specifieke toeslagstoffen om de verwerkbaarheid, de waterretentie en de kleefkracht van de mortel te verbeteren.
Eigenschappen
Porocim is een droge voorgemengde kleef/lijmmortel voor het verlijmen van gecalibreerde (vlakgeslepen) snelbouwstenen (metselmortel type T volgens EN 998-2). Porocim heeft dankzij zijn unieke samenstelling een uitstekende hechting, versnelde verharding en een zeer hoge waterretentie.
Voorbereiding ondergrond
De stenen mogen niet verzadigd zijn met water bij het verwerken. Er mag zich geen stof op het oppervlak bevinden.
Nooit werken op bevroren, ontdooiende ondergrond of bij risico op vorst binnen de 24 uur.
 
Verwerken
Verwerking als dompelmortel geschiedt door lichte dompeling van het onderste steenoppervlak van de te verlijmen steen in de aangemaakte lijmmortel waarna plaatsing op de reeds verlijmde stenen.
Bij verwerking met een lijmverdeelrol wordt de lijm met de rol aangebracht op bovenzijde van de reeds gelijmde stenen.
Bij beide methodes dient het gehele te verlijmen oppervlak volledig van lijm voorzien te zijn om een goede hechting te garanderen. De dikte van de lijmlaag bedraagt ca. 2-4 mm. De snelbouwstenen worden met een gummihamer in de specie gedrukt.
Uitpuilende lijmresten kunnen voor het uitdrogen met een truweel worden verwijderd.
Tijdens het verlijmen mag de omgevingstemperatuur niet lager zijn dan 0 °C en niet hoger dan +30 °C.
Nabehandeling
Het werk moet beschermd worden tegen koude, slagregen en wind en temperaturen+30 °C.
Verbruik
Opbrengst van Porocim:
± 750 L specie / ton droge lijmmortel.
Technische kenmerken
Druksterkte na 28 dagen
> 15,0 N/mm²
 
Buigtreksterkte na 28 dagen
> 4,5 N/mm²
 
Hechtsterkte na 28 dagen
> 0,3 N/mm² gemeten aan referentiestenen
 
Korrelgrootte
0/0,5 mm
 
Waterbehoefte
± 27-30%
 
Luchtgehalte
± 20%
 
Waterretentie
± 100%
 
Debiet / opbrengst
± 750 L/ton
 
Volumemassa verharde mortel
± 1650 kg/m³
 
Open tijd
> 15 min
 
Verpakking
Porocim is verpakt in papieren zakken van 25 kg, gestapeld op europalletten (1200 per pallet) met een beschermhoes.
De houdbaarheidstermijn in de originele, gesloten en onbeschadigde verpakking, droog opgeslagen en beschermd tegen vocht, bedraagt 12 maanden.
Opmerking
De werken worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst voor metselwerken en dienen te beantwoorden aan de voorschriften van het BUtgb, de Technische Voorlichtingen van het WTCB en de technische fiche.
Classificatie
Porocim is een dunbedlijmmortel (type T) voor gecalibreerde (vlakgeslepen) snelbouwstenen van de sterkteklasse M15 volgens de norm EN 998-2.
CE-certificaat: 0965-CPR-MM 505.
Porocim overeenkomstig aan de norm NF DTU 20.1 (regelwetgeving in Frankrijk).
Voorbereiding mengsel
Porocim vermengen met ca. 27 % zuiver water (ongeveer 6,5 L water per zak van 25 kg) bij verwerking als dompelmortel. Bij verwerking met een lijmverdeelrol Porocim vermengen met ca. 30 % zuiver water (ongeveer 7 L water per zak van 25 kg). 
Bij voorkeur mechanisch mengen tot de gewenste consistentie is bekomen. Het mengsel moet homogeen en klontervrij zijn.
Na aanmaak van het mengsel dient de lijmmortel verwerkt te worden binnen 4 uren (bij een temperatuur van +20 °C).
Na verstijving door een begin van binding mag de lijmmortel niet meer hermengd of aangelengd worden.

Veiligheidsrichtlijnen
Porocim bevat cement. Deze reageert door vochtigheid alkalisch, waardoor huidirritaties kunnen optreden. Huid en ogen dienen beschermd te worden. Bij huidirritaties direct grondig wassen met water en zeep. Bij contact met de ogen direct grondig met water spoelen en arts consulteren. Voor meer informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij naar de meest recente veiligheidsfiche. Deze bevat fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens.