Mortiers-colles de maçonnerie colorés

Avec ces produits, vous pourrez réduire l’épaisseur des joints entre vos briques à un minimum.

Murocol H
Gekleurde lijmmortel - M 15 volgens EN 998-2
Toepassingsgebied
Murocol H wordt aanbevolen voor het verlijmen van elk type gevelsteen voor metselwerk met dunne voeg (3 tot 6 mm), zowel voor nieuwbouw als voor renovatie, binnen en buiten.
Murocol H wordt aanbevolen voor:
- normaal zuigende steentypes (klasse initiële wateropzuiging IW3: 1,5 - 4 kg/(m².min))
- sterk zuigende steentypes (klasse initiële wateropzuiging IW4: > 4 kg/(m².min))

Deze aanbeveling is indicatief. Bij twijfel kunnen bijkomende testen noodzakelijk zijn.
Neem contact op met Cantillana om de meest geschikte mortel te kiezen.
Eigenschappen
Murocol is een droge kant-en-klare mortel voor het verlijmen van gevelstenen (bakstenen, betonblokken) met smalle voeg van 3 tot 6 mm (type T volgens EN 998-2). Murocol is verkrijgbaar in 3 types, aangepast aan de metselsteen: N voor zeer weinig zuigende stenen, S voor weinig zuigende stenen en H voor normaal en sterk zuigende stenen.
Verbruik
± 15 kg/m² voor metselwerk module 65 met 3 mm voeg.

Opbrengst:
± 675 L metselspecie per ton droge mortel.
Technische kenmerken
Sterkteklasse
M 15
 
Druksterkte na 28 dagen volgens EN 1015-11
> 15,0 N/mm²
 
Buigtreksterkte na 28 dagen volgens EN 1015-11
> 4,0 N/mm²
 
Hechtsterkte na 28 dagen tabelwaarde volgens EN 998-2
> 0,4 N/mm²
 
Granulometrie volgens NBN EN 1015-1
0/2 mm
 
Natte mortel consistentie / spreidmaat volgens EN 1015-3
200 ± 10 mm
 
Waterbehoefte volgens EN 1015-3
15 à 16,5 % (afhankelijk van het kleurtype)
 
Luchtgehalte volgens EN 1015-7
± 22 %
 
Debiet / opbrengst
± 675 L/ton
 
Volumemassa verharde mortel volgens EN 1015-10
± 1725 kg/m³
 
Brandreactie / klasse
A1
 
Verwerkingstijd
± 4 uur
 
 

 


 

Murocol N
Gekleurde lijmmortel - M 15 volgens EN 998-2
Toepassingsgebied
Murocol N wordt aanbevolen voor het verlijmen van elk type gevelsteen voor metselwerk met dunne voeg (3 tot 6 mm), zowel voor nieuwbouw als voor renovatie, binnen en buiten.
Murocol N wordt aanbevolen voor zeer weinig zuigende steentypes (klasse initiële wateropzuiging IW1: ≤ 0,5 kg/(m².min)). Deze aanbeveling is indicatief. Bij twijfel kunnen bijkomende testen noodzakelijk zijn.
Neem contact op met Cantillana om de meest geschikte mortel te kiezen.
Eigenschappen
Murocol is een droge kant-en-klare mortel voor het verlijmen van gevelstenen (bakstenen, betonblokken) met smalle voeg van 3 tot 6 mm (type T volgens EN 998-2).
Murocol is verkrijgbaar in 3 types, aangepast aan de metselsteen: N voor zeer weinig zuigende stenen, S voor weinig zuigende stenen en H voor normaal en sterk zuigende stenen.
Verbruik
± 15 kg/m² voor metselwerk module 65 met 3 mm voeg.

Opbrengst:
± 675 L metselspecie per ton droge mortel.
Technische kenmerken
Sterkteklasse
M 15
 
Druksterkte na 28 dagen volgens EN 1015-11
> 15,0 N/mm²
 
Buigtreksterkte na 28 dagen volgens EN 1015-11
> 4,0 N/mm²
 
Hechtsterkte na 28 dagen volgens EN 998-2
> 0,5 N/mm²
 
Granulometrie volgens EN 1015-1
0/3 mm
 
Natte mortel consistentie / spreidmaat volgens EN 1015-3
200 ± 10 mm
 
Waterbehoefte EN 1015-3
14 à 15,5 % (afhankelijk van kleurtype)
 
Luchtgehalte volgens EN 1015-7
± 21 %
 
Debiet / opbrengst
± 675 L/ton
 
Volumemassa verharde mortelvolgens EN 1015-10
± 1725 kg/m³
 
Brandreactie / klasse
A1
 
Verwerkingstijd
± 4 uur
 
Bijzonderheid 3
 
 

 


 

Murocol S
Gekleurde lijmmortel - M 15 volgens EN 998-2
Toepassingsgebied
Murocol S wordt aanbevolen voor het verlijmen van elk type gevelsteen voor metselwerk met dunne voeg (3 tot 6 mm), zowel voor nieuwbouw als renovatie, binnen en buiten.
Murocol S wordt aanbevolen voor weinig zuigende steentypes (klasse initiële wateropzuiging IW2: 0,5 - 1,5 kg/(m².min)). Deze aanbeveling is indicatief. Bij twijfel kunnen bijkomende testen noodzakelijk zijn.
Neem contact op met Cantillana om de meest geschikte mortel te kiezen.
Samenstelling
Murocol S is een homogeen mengsel samengesteld uit zand, bindmiddelen en toeslagstoffen om de eigenschappen van de mortel te verbeteren.
- Bindmiddelen: wit portlandcement CEM I 52,5 R SR 5 (PM ES / HSR) sulfaatbestendig volgens EN 197-1.
- Granulaten: afgezeefd en hersamengesteld zand 0/2 mm volgens EN 13139.
- Hulpstoffen: specifieke toeslagstoffen om de verwerkbaarheid, de waterretentie en de kleefkracht van de mortel te verbeteren.
Kleur
Murocol S is verkrijgbaar in 28 standaardkleuren.
Andere kleuren zijn beschikbaar op aanvraag.
De kleur van de voeg kan lichtjes verschillen naargelang:
- de hoeveelheid aanmaakwater,
- de uitvoering,
- de weersomstandigheden gedurende het verwerken en het uitdrogen,
- het type metselsteen en hun initiële wateropname (klasse IW).
Wij raden aan een proefvlak uit te voeren alvorens te bestellen.
 
Eigenschappen
Murocol is een droge kant-en-klare mortel voor het verlijmen van gevelstenen (bakstenen, betonblokken) met smalle voeg van 3 tot 6 mm (type T volgens EN 998-2).
Murocol is verkrijgbaar in 3 types, aangepast aan de metselsteen: N voor zeer weinig zuigende stenen, S voor weinig zuigende stenen en H voor normaal en sterk zuigende stenen.
Verbruik
± 15 kg/m² voor metselwerk module 65 met 3 mm voeg.

Opbrengst:
± 675 L metselmortel per ton droge mortel.
Technische kenmerken
Sterkteklasse
M 15
 
Druksterkte na 28 dagen volgens EN 1015-11
> 15,0 N/mm²
 
Buigtreksterkte na 28 dagen volgens EN 1015-11
> 4,0 N/mm²
 
Hechtsterkte na 28 dagen volgens EN 998-2
> 0,4 N/mm²
 
Granulometrie volgens EN 1015-1
0/2 mm
 
Natte mortel consistentie / Spreidmaat volgens EN 1015-3
200 ± 10 mm
 
Waterbehoefte volgens EN 1015-3
14,5 à 16% (afhankelijk van kleurtype)
 
Luchtgehalte volgens EN 1015-7
± 21 %
 
Debiet / opbrengst
± 675 L/ton
 
Volumemassa verharde mortel volgens EN 1015-10
± 1750 kg/m³
 
Brandreactie / klasse
A1
 
Verwerkingstijd
± 4 uur
 
Classificatie
Murocol S is een prestatiemetsellijm voor algemene toepassing van sterkteklasse M 15 volgens EN 998-2.
CE-certificaatnummer: 0965-CPR-MM 505.